Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 5

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 5

#1. Doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücü işletmelerin hangi etki alanına girer?

Cevap : d. Fiziksel çevre üzerindeki güç

#2. Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

Cevap : a. İç sorumluluk

#3. “Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. İrade

#4. Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Dış sorumluluk

#5. “Sosyal Sözleşme” kavramının dayandığı görüş nedir?

Cevap : b. Etkilenenler görüşü

#6. Aşağıdakilerden hangisi, ihtiyaç duyan paydaşların isteklerine uygun muhasebe bilgilerinin taşıması gereken özelliklerden birisidir?

Cevap : e. Zamanlı olma

#7. “İşletmelerin vicdanı yoktur.” Görüşü hangi bilim adamına aittir?

Cevap : d. Adam Smith

#8. İnsan beyni, beş duyu organı ile algılanan her şeyi kaydeder. Ancak her uyarıcının farkında olmaz. Farkında olmadan beyne ulaşan uyarıcıların işletmeciler tarafından kazanç amaçlı olarak kullanılması bir etik problemdir. Bu duruma literatürde ne ad verilir?

Cevap : c. Bilinçaltına yönelme

#9. Lider, etik bakış açısını stratejik yönetimin hangi aşamasında ortaya koyar?

Cevap : b. Strateji oluşturulması

#10. Aşağıdakilerden hangisi etik konular arasında yer almaz?

Cevap : d. Sosyal sorumsuzluk

#11. İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

#12. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin sosyal sorumlulukları arasında yer almaz?

Cevap : e. Politika ile iç içe yer almak

#13. Doğru, dürüst ve adil olmak, zarar vermekten kaçınmak hangi sosyal sorumluluk piramidi içersinde yer almaktadır?

Cevap : b. Ahlaki sorumluluk

#14. Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

#15. Liderlik ile “niyet” arasındaki ilişki nedir?

Cevap : a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.

#16. İşletmelerin çalışanlarına olan sosyal sorumluluk konusu hangisidir?

Cevap : d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.

#17. Serbest çalışan muhasebecilerle, bağımlı çalışan muhasebecilerin uyması gereken etik ilkeler farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi serbest ve bağımlı çalışanların uyması gereken temel etik ilkelerden birisi değildir?

Cevap : a. Kurumsal itibar

#18. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi ile ilgili bir etik problemdir?

Cevap : d. Mobing

#19. Tüketicinin, ithal ceviz satın almak istemediğini hissettiren bir ses tonuyla satıcıya “Cevizler ithal mi?” sorusuna; satıcının kendi malını satabilmek için “İthal ceviz istiyorsanız yan dükkanda bulabilirsiniz” demesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : c. Rakipleri kötüleme

#20. Aşağıdakilerden hangisi etik davranış modelinde örgütsel etkiler başlığında yer almaz?

Cevap : e. Aile

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 5

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 5
Örgütlerde Etik Kavramının Önemi

Aşağıdakilerden hangisi etik konular arasında yer almaz?

a. Psikolojik taciz
b. Mali skandallar
c. Rüşvet
d. Sosyal sorumsuzluk
e. Adam kayırmacılık

Cevap : d. Sosyal sorumsuzluk

İş etiği aşağıdaki grupların hangileri arasında yer almaz?

a. İşletmeler arasında
b. Yöneticilerle çalışanlar arasında
c. Çalışanlarla hükümet arasında
d. Çalışanların kendi arasında
e. İşletme ile kamu yönetimi arasında

Cevap : c. Çalışanlarla hükümet arasında

Doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücü işletmelerin hangi etki alanına girer?

a. Ekonomik güç
b. Sosyal ve kültürel güç
c. Politik güç
d. Fiziksel çevre üzerindeki güç
e. Birey üzerindeki güç

Cevap : d. Fiziksel çevre üzerindeki güç

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerde sık rastlanılan konulardan biri değildir?

a. Etik problemlerin çözümünü hafife almak
b. Çalışanları kişisel etikleri konusunda desteklemek
c. Keyfi ve haksız performans değerlendirme yapmak
d. Çalışanlara tüketicilerden farklı davranmak
e. Halkla ilişkiler gibi konuları etik açıdan incelemek

Cevap : b. Çalışanları kişisel etikleri konusunda desteklemek

Aşağıdakilerden hangisi etik davranış modelinde örgütsel etkiler başlığında yer almaz?

a. Etik kodlar
b. Örgüt kültürü
c. Rol modelleri
d. Ödüllendirme
e. Aile

Cevap : e. Aile

Örgütlerde etik davranış modelinde medya hangi etik konular arasında yer alır?

a. Bireysel faktörler
b. Örgütsel etkiler
c. Ekonomik etkiler
d. Yasal faktörler
e. Kültürel etkiler

Cevap : e. Kültürel etkiler

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin sosyal sorumlulukları arasında yer almaz?

a. Toplumun mefaatlerini düşünmek
b. Müşterilerine karşı sorumluluk sahibi olmak
c. Yatırımcılara karşı sorumluluk sahibi olmak
d. Sanata ve eğitime katkıda bulunmak
e. Politika ile iç içe yer almak

Cevap : e. Politika ile iç içe yer almak

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sorumluluk piramidi arasında yer almaz?

a. Gönüllü sorumluluk
b. Ahlaki sorumluluk
c. Yasal sorumluluk
d. Bireysel sorumluluk
e. Ekonomik sorumluluk

Cevap : d. Bireysel sorumluluk

Doğru, dürüst ve adil olmak, zarar vermekten kaçınmak hangi sosyal sorumluluk piramidi içersinde yer almaktadır?

a. Gönüllü sorumluluk
b. Ahlaki sorumluluk
c. Yasal sorumluluk
d. Sosyal sorumluluk
e. Ekonomik sorumluluk

Cevap : b. Ahlaki sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı olan temel görevleri arasında yer almaz?

a. İşletmeci çevresel faktörler hakkında bilgi vermeli
b. Satış sözleşmesinin koşullarına uyumlu olmak
c. Malları özelliklerini taşımalı tüketicilere doğruları anlatmalı
d. Yalandan kaçınmalı
e. Baskı ve zorlamadan kaçınmalı

Cevap : a. İşletmeci çevresel faktörler hakkında bilgi vermeli

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!