Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 4

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç paydaşlarından biri değildir?

Cevap : e. Tedarikçiler

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletme eğitiminin sorgulanma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Hammaddeye ulaşma güçlüğü

#3. Aşağıdakilerden hangisi özellikle sermaye piyasalarında çalışanların neden olduğu haksız kazançlarla ilgili bir ahlaki problemi ifade etmektedir?

Cevap : b. İçeriden öğrenenlerin ticareti

#4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzün etik sorunlarından birisi değildir?

Cevap : d. İşletmeler politik ve ekonomik gruplarla iş birliği halindedir.

#5. “Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : b. İrade

#6. “Sözleşmeye dayanan etik”, kavramını ilk kim kullanmıştır?

Cevap : c. Laura Nash

#7. Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Dış sorumluluk

#8. Kişisel ahlak ve aile ahlakı aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa gerçek önemini kazanmış olur?

Cevap : c. Toplumsal ahlak

#9. Aşağıdakilerden hangisi hem yasalarla belirlenmiş hem de yazılı olmayan kurallarla ilişkili bir kavramdır?

Cevap : c. Adalet

#10. Yapılacak işlerde saptanan standartların minimum özelliklerinin ortaya konulmasına ne ad verilir?

Cevap : c. Etik kod

#11. Aşağıdakilerden hangisi Peter French’in görüşlerinden birisi değildir?

Cevap : a. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.

#12. İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

#13. Aşağıdakilerden hangisi kimileri tarafından ahlaki bir problem olarak da kabul edilebilen bir ahlaki sorumluluktur?

Cevap : d. Whistleblowing

#14. Aşağıda sayılan paydaşlardan hangisinin hem yönetim kurullarına hem de çalışanlara karşı ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır?

Cevap : d. Yöneticiler

#15. Birey iş ahlakına yönelik olarak ilk eğitimini nerede alır?

Cevap : b. Ailede

#16. İşletmelerin beş sosyal sorumluluk ilkesi olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Keith Davis

#17. Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

Cevap : a. İç sorumluluk

#18. Çevre analizi neden “karşılıklı etkileşimli süreç” anlamına gelmektedir?

Cevap : c. Etik ve sosyal sorumluluk konularının ele alınması

#19. Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki iş ahlakı için düzenlenen periyodik seminerlerde yöneticilerin yararlandığı yöntemler arasında yer almaz?

Cevap : b. Basın bülteni hazırlamak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 4

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 8
İş Ahlakı Açısından Eğitim ve Etik Kodların Önemi

Birey iş ahlakına yönelik olarak ilk eğitimini nerede alır?

a. Okulda
b. Ailede
c. Arkadaşları arasında
d. Özel eğitim kurumlarında
e. İşletmelerde

Cevap : b. Ailede

İş ahlakına yönelik verilen eğitim programlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Eğitim programları herkes için aynı düzenlenmelidir.
b. Ahlaki problemleri açıklamak için senaryolar kullanılmalıdır.
c. Yönetici kadrolarındakilere ahlakla ilgili kuramsal bilgi verilmelidir.
d. Soru-cevap şeklindeki eğitime önem verilmelidir.
e. Çalışanların etik koduna uyması gerektiği vurgulanmalıdır.

Cevap : a. Eğitim programları herkes için aynı düzenlenmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki iş ahlakı için düzenlenen periyodik seminerlerde yöneticilerin yararlandığı yöntemler arasında yer almaz?

a. Panel düzenlemek
b. Basın bülteni hazırlamak
c. Konferanslar düzenlemek
d. Sözcü bulundurmak
e. Soru-cevap şeklinde toplantılar yapmak

Cevap : b. Basın bülteni hazırlamak

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına etik konular ile ilgili verdiği eğitimler arasında yer almaz?

a. Çalışanların kararları
b. Rakiplerle ilişkiler
c. Dürüstlük
d. Çatışma
e. Uzmanlaşma

Cevap : e. Uzmanlaşma

Kişisel ahlak ve aile ahlakı aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa gerçek önemini kazanmış olur?

a. Etik kod
b. İş ahlakı
c. Toplumsal ahlak
d. Kurumsal ahlak
e. Siyasal ahlak

Cevap : c. Toplumsal ahlak

İşletmeler için yazılı etik kodlar ne zaman oluştu rulmaya başlamıştır?

a. 1960’lı yıllarda
b. 1970’li yıllarda
c. 1980’li yıllarda
d. 1990’lı yıllarda
e. 2000’li yıllarda

Cevap : d. 1990’lı yıllarda

Yapılacak işlerde saptanan standartların minimum özelliklerinin ortaya konulmasına ne ad verilir?

a. İş ahlakı
b. Etiksel süreç
c. Etik kod
d. Etik eğitimi
e. Sosyal sorumluluk

Cevap : c. Etik kod

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir etik kodun özel liklerinden değildir?

a. Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde çalışanlar için esnek olmalıdır.
b. Eğitim, denetim ve yaptırımlar ile desteklenmelidir.
c. Açık kapsamlı ve kolay anlaşılabilir olmalıdır.
d. Kamuoyunun talep ve eleştirileri dikkate alın malıdır.
e. Kapsamlı bir yap ve yapmalar listesi olmalıdır.

Cevap : a. Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde çalışanlar için esnek olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi işletme eğitiminin sorgulanma nedenlerinden biri değildir?

a. Son yıllarda artan yolsuzluklar
b. Skandallar
c. İşletmelerin çevreye karşı duyarsızlıkları
d. Hammaddeye ulaşma güçlüğü
e. Toplumsal sorumluluklardaki eksiklikler

Cevap : d. Hammaddeye ulaşma güçlüğü

Aşağıdakilerden hangisi üniversitelerdeki işletmecilik okullarında etik eğitimine verilebilecek örneklerden biri değildir?

a. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin(İGİAD) kurulması
b. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki Etik Eğitimi Çalıştayı
c. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
d. Hacettepe Üniversitesi’ndeki İşletmecilik Meslek Etiği ve Araştırma Merkezi
e. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde iş etiği örnek olay kitabı ile ilgili komisyon oluşturulması

Cevap : a. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin(İGİAD) kurulması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!