Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 3

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 3

#1. Çalışan haklarıyla ilgili en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

#2. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk türlerinden birisi değildir?

Cevap : e. Stratejik sorumluluk

#3. “İşletmelerin vicdanı yoktur.” Görüşü hangi bilim adamına aittir?

Cevap : d. Adam Smith

#4. Aşağıdakilerden hangisi belli örgüt kültürlerinin işletmelerde yaygın kabul görebilmesi için yönetim kurulları tarafından izlenen yöntemlerden birisi değildir?

Cevap : e. Etik liderlik göstermek

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına etik konular ile ilgili verdiği eğitimler arasında yer almaz?

Cevap : e. Uzmanlaşma

#6. “Yaşam standardının yükseltilmesine katkı”, hangi sorumluluk grubuna girer?

Cevap : d. Gönüllü sorumluluk

#7. Lider, etik bakış açısını stratejik yönetimin hangi aşamasında ortaya koyar?

Cevap : b. Strateji oluşturulması

#8. Aşağıdakilerden hangisi ideal bir etik kodun özel liklerinden değildir?

Cevap : a. Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde çalışanlar için esnek olmalıdır.

#9. İşletmeler için yazılı etik kodlar ne zaman oluştu rulmaya başlamıştır?

Cevap : d. 1990’lı yıllarda

#10. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin yönetim kurullarına karşı ahlaki sorumluluklarından birisidir?

Cevap : a. Şeffaflık

#11. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurullarının ahlaki sorumluluklarından birisi değildir?

Cevap : c. Etik liderlik

#12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın bakış açısını yansıtır?

Cevap : e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

#13. Aşağıdakilerden hangisi üniversitelerdeki işletmecilik okullarında etik eğitimine verilebilecek örneklerden biri değildir?

Cevap : a. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin(İGİAD) kurulması

#14. Toff­ler’a göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumsuzca davranmasına neden değildir?

Cevap : c. Tecrübeye dayalı nedenler,

#15. Liderlik ile “niyet” arasındaki ilişki nedir?

Cevap : a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.

#16. “Sosyal Sözleşme” kavramının dayandığı görüş nedir?

Cevap : b. Etkilenenler görüşü

#17. İş ahlakına yönelik verilen eğitim programlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Eğitim programları herkes için aynı düzenlenmelidir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızla değişen çevresel faktörlere karşı çalışanlarının sürekli kendilerini geliştirerek uyum sağlayabilmeleri açısından daha önemlidir?

Cevap : b. Değerler

#19. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

Cevap : d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez

#20. İşletmelerin çalışanlarına olan sosyal sorumluluk konusu hangisidir?

Cevap : d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 3

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 7
İşletme Fonksiyonlarına Yönelik İş Ahlakı Konuları

Reklamlarda dikkat çekmek amacıyla olayları nesneleri, kişileri olduğundan büyük, hızlı, önemli göstermeye ne ad verilir?

a. Konumlandırma
b. Hedonizm
c. Abartma
d. Aldatma
e. Yanıltma

Cevap : c. Abartma

Serbest çalışan muhasebecilerle, bağımlı çalışan muhasebecilerin uyması gereken etik ilkeler farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi serbest ve bağımlı çalışanların uyması gereken temel etik ilkelerden birisi değildir?

a. Kurumsal itibar
b. Dürüstlük
c. Tarafsızlık
d. Mesleki yeterlilik ve özen
e. Gizlilik

Cevap : a. Kurumsal itibar

Taraflardan birisinin güç olarak kullanabileceği bilginin, diğer tarafa göre fazla olması durumunda bu kişi/kuruluş bilgi avantajını kendi lehine kullanabilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a. Asimetrik bilgi
b. Kara propaganda
c. Kandırma
d. Cahil bırakma
e. Beyaz propaganda

Cevap : a. Asimetrik bilgi

Tüketicinin, ithal ceviz satın almak istemediğini hissettiren bir ses tonuyla satıcıya “Cevizler ithal mi?” sorusuna; satıcının kendi malını satabilmek için “İthal ceviz istiyorsanız yan dükkanda bulabilirsiniz” demesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Mobing
b. Nepotizm
c. Rakipleri kötüleme
d. Yol gösterme
e. Müşteri mahremiyeti

Cevap : c. Rakipleri kötüleme

Alışveriş güvenliği en çok nerede problem olmaktadır?

a. İşletmeler arası ilişkilerde
b. Alışveriş Merkezlerinde
c. Sabah erken saatlerde yapılan alışverişlerde
d. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde
e. Bakkallarda

Cevap : d. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde

İnsan beyni, beş duyu organı ile algılanan her şeyi kaydeder. Ancak her uyarıcının farkında olmaz. Farkında olmadan beyne ulaşan uyarıcıların işletmeciler tarafından kazanç amaçlı olarak kullanılması bir etik problemdir. Bu duruma literatürde ne ad verilir?

a. Nepotizm
b. Reklamla dikkat çekme
c. Bilinçaltına yönelme
d. Kârı artırma
e. Pozitivizm

Cevap : c. Bilinçaltına yönelme

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarında yaşanabilen bir etik problemdir?

a. Çekme stratejisi
b. Aşırı kota koyma
c. İtme Stratejisi
d. Kota koymama
e. Yoğun dağıtım

Cevap : b. Aşırı kota koyma

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi ile ilgili bir etik problemdir?

a. Ergonomik çalışma ortamı
b. Eşit işe eşit ücret
c. Liyakat
d. Mobing
e. Fazla mesai

Cevap : d. Mobing

Ürün güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek olan GDO, neyin kısaltılmışıdır?

a. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
b. Gizli Dağıtım Organizasyonları
c. Dağıtımda Güvenilirlik Dürüstlük Olgunluk
d. Güncel, Doğru, Opsiyonel üretim
e. Günlük Dengeli gıda Oranı

Cevap : a. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Aşağıdakilerden hangisi, ihtiyaç duyan paydaşların isteklerine uygun muhasebe bilgilerinin taşıması gereken özelliklerden birisidir?

a. Detaylı olma
b. Subjektif olma
c. İkincil verilere dayanma
d. Benzersiz olma
e. Zamanlı olma

Cevap : e. Zamanlı olma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!