Segem Test-10

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)

SEGEM Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Soruları
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Soruları

1. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinmez?

Correct! Wrong!

b) Tespit edilen aidatı öngörülen biçimde ödemiş ise

2. Aşağıdaki kişilerden hangisi sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

Correct! Wrong!

b) Acentelik yalnızca tüzel kişiler tarafından yapılabilir

4. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

c) Türkiye’de faaliyet gösteren acentelerin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

5. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Mortalite tabloları

6. Ex‐Gratia ne demektir?

Correct! Wrong!

c) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

7. Per Total nedir?

Correct! Wrong!

a) Sigortalı malın tümü ya da tümüne yakın kısmının hasar görmesi, pert hali

8. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

9. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

c) Risklerin gerçekleşmesinde, her türlü gayrete rağmen önüne geçme, engelleme imkanı olmayan nedenler

10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

a) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

One thought on “Segem Test-10

 • Aralık 13, 2019 tarihinde, saat 11:19 am
  Permalink
  1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Cevap: a) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda
  faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti
  haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

  b) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti de dahil olmak üzere başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

  c) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın başka bir ticari faaliyette bulunabilir.
  d) Hiçbiri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.