Segem Test-7

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi( ÖYS)

SEGEM - Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Testi
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Personle Yeterlilik Sınavı Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

Correct! Wrong!

d) Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır

2. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?

Correct! Wrong!

b) Sorumluluk sigortaları dışındaki sigortaların da zorunlu hale getirilebilmesine imkan tanınmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

Correct! Wrong!

c) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

4. Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

Correct! Wrong!

d) Mal ve sorumluluk sigortaları

5. Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği yasal defterler hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Rejistro

6. Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

Correct! Wrong!

a) Zeyilname

7. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

Correct! Wrong!

c) Prim

8. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

Correct! Wrong!

b) Mutabakatlı poliçe

9. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

10. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

Correct! Wrong!

d) II, III ve IV

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!