Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -1

1- ) Aşağıdakilerden hangisinde güzel etkileyici konuşma için gerekli bir davranış doğru olarak verilmemiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) KONUŞMACI MUHATAP / MUHATAPLAR KiM OLURSA OLSUN KENDi BiLGi VE BiRiKiMiNi MUTLAKA AKTARMALIDIR.

2- ) Aşağıdakilerden hangisi Dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) RESMi VE ÖZEL DiLEKÇE OLMAK ÜZERE iKiYE AYRILIR

3- ) Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek. Aşağıdaki etik ihtilaller den hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) ÇARPITMA

4- ) Aşağıdakilerden hangisi ilahi türünde işlenen konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) PADiŞAHA ÖVGÜ

5- ) Aşağıdakilerden hangisi şikayet dilekçesine örnek değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) iŞE GiRMEK

6- ) Aşağıdakilerden hangisi boğumlama ile ilgili kusurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) DiZARTRi

7- ) I- Kanıta ihtiyacı yoktur. II- Konu detaylı bir şekilde aktarılır. III- Okurları bilgilendirmeyi amaçlar. IV- Genellikle dergilerde yayınlanır. V- Bilimsel konuları ele alınır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilimsel makalenin özelliklerinden DEĞiLDiR?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) YALNIZ I

8- ) Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C- ) "RiCA EDERiM iFADESi" iLE SONLANDIRILMALIDIR.

9- ) Bilimsel araştırmalarda doğrudan gözleme ya da deneylere dayanan Kanıt tabanlı bir yaklaşım izlenir. Diğer bir deyişle sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler dikkate alınır Ve bütün kararlar bu veriler çerçevesinde verilir. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) AMPiRiK YAKLAiIM

10- ) Bilimsel makalelerde başlık yazar adı ve kurulum bilgilerinden sonra gelen bölümdür. Bu bölümde makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu açıdan bu bölüm makalenin Küçük bir versiyonu gibidir. Bu bölümün uzunluğu genellikle 250-300 sözcük civarında olmaktadır. Yukarıda tarif edilen makale bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) ÖZET

11- ) Kişinin gördüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini, gözlemlediklerini, kederlerini sevinçlerini kısacası birikimini paylaşmak ya da herhangi bir konuyu kesin sonuçlara bağlama amacı gütmeden ve samimi bir şekilde yaptığı hazırlıksız konuşmalara ..................denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) SOHBET ( SÖYLEŞi )

12- ) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) TAHMiNLER

13- ) Bilimsel araştırma sürecinde sorulan soruların olası yanıta ilişkin öncelikle bir öngörü oluşturulur. Diğer bir deyişle yapılacak ölçümler sonucunda neyin görüleceğine ilişkin bir kestirimde bulunur. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmanın hangi aşaması açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) HiPOTEZ

14- ) "25.02.2019 tarihinde yapılan toplantıda konuşulan konular aşağıda imzası bulunan kişiler tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir." Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerinden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KARAR

15- ) "Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülerek jest , mimik ,vurgu ve tonlama gibi başka unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplara aktarmak eylemine ......... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KONUŞMA

16- ) "Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek."Aşağıdaki etiğe aykırı ihtilallerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) iNTiHAL

17- ) Raporun............ bölümünde var olan ( meydana gelen ) olumsuzlukları ortadan kaldırmak ( gidermek ) için öneriler ( tavsiyeler ) verilir ( sıralanır ) . Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) SONUÇ

18- ) Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıya............ denir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) KARAR

19- ) Hüsrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini Ki ebed oldı müyesser kamu dil-hâh sana Yukarıdaki beyitte geçen Hacet kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) iHTiYAÇ

20- ) Evvel tevhid sürer mürşit dilinden Erişir cânına Fazlı Hudâ’nın Kurtulursun emarenin elinden Erişir cânına fazlı Hudâ’nın Yukarıdaki dörtlükte “Hudâ” kelimesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) ALLAH

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!