Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -2

1- ) Klasik edebiyatta Avni mahlası ile tanınan hükümdar şair kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap : C- ) FATiH SULTAN MEHMET

2- ) Klasik edebiyatta kullanılan dil günümüzdeki dilden en fazla ne bakımdan farklılık gösterir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KELiME ( SÖZ ) VARLIĞI

3- ) ....... romanlarda olağanüstü bir dünya tasavvurunun, olağanüstü olaylar ve kişiler ile örtülü bir kurmaca dünyanın yaratıldığı – işlendiği eserlerdir. Yukarıda noktalı yere Roman türlerinden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) FANTASTiK

4- ) Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan belli bir konuda birden çok konuşmacının yaptığı konuşmalar "Grup halinde konuşmalar olarak" tasnif edilir. Bu konuşmalar ........... türünde olup, ........... ve .......... bu türe örnek olarak verilebilir. Noktalı bölümlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) BiLDiRiLi KONUiMALAR / SEMPOZYUM / KONGRE

5- ) Klasik Türk Edebiyatında Arapça ve Farsçaya yönelim hangi yüzyılda artar?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) 16.YY

6- ) "Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek."Aşağıdaki etiğe aykırı ihtilallerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) iNTiHAL

7- ) Raporun............ bölümünde var olan ( meydana gelen ) olumsuzlukları ortadan kaldırmak ( gidermek ) için öneriler ( tavsiyeler ) verilir ( sıralanır ) . Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) SONUÇ

8- ) Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıya............ denir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) KARAR

9- ) Hüsrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini Ki ebed oldı müyesser kamu dil-hâh sana Yukarıdaki beyitte geçen Hacet kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) iHTiYAÇ

10- ) Evvel tevhid sürer mürşit dilinden Erişir cânına Fazlı Hudâ’nın Kurtulursun emarenin elinden Erişir cânına fazlı Hudâ’nın Yukarıdaki dörtlükte “Hudâ” kelimesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) ALLAH

11- ) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk edebiyatında Mesnevi türünde anlatılan konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) HÜKÜMDARLARA ÖVGÜ

12- ) Herhangi bir olay kişi kurum yer ve konu ile ilgili bilgi ve görüş almak amacıyla hazırlanan soruların bilgisine başvurmaya değer olduğu inandığımız kişilere doğrudan doğruya yöneltilmesi ile gerçekleştirilen konuşmalara ............ adı verilir, herhangi bir konu hakkında durum ve tutumu belirlemek araştırma ve inceleme yapmak için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisine .......... denir. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) RÖPORTAJ- ANKET

13- ) Aşağıdakilerden hangisi rapor ve tutanak arasındaki farklılıklardan biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) Rapor uzun bir araştırma sonucunda yazılırken, tutanak olay anında tutulur.

14- ) Aşağıdakilerden hangisi batılı tiyatro türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KUKLA

15- ) "Yazar kişisel görüşlerinden ziyade araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları paylaşır. Bilimsel bir konuyla ilintilidir ve akademik " Yukarıda ifade edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) MAKALE

16- ) "istanbul'da Boğaziçi'nde Bir garip Orhan Veli'yim Veli'nin oğluyum Tarifsiz kederler içindeyim Rumelihisarı'na oturmuşum Oturmuş da bir türkü tutturmuşum istanbul'un mermer taşları Başıma da konuyor martı kuşları Gözlerimden boşanır hicran yaşları Edalım....." Yukarıdaki dizelerde kaç yerde ulama yapılabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) 3

17- ) Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C- ) "RiCA EDERiM iFADESi" iLE SONLANDIRILMALIDIR.

18- ) Bilimsel araştırmalarda doğrudan gözleme ya da deneylere dayanan Kanıt tabanlı bir yaklaşım izlenir. Diğer bir deyişle sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler dikkate alınır Ve bütün kararlar bu veriler çerçevesinde verilir. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) AMPiRiK YAKLAiIM

19- ) Bilimsel makalelerde başlık yazar adı ve kurulum bilgilerinden sonra gelen bölümdür. Bu bölümde makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu açıdan bu bölüm makalenin Küçük bir versiyonu gibidir. Bu bölümün uzunluğu genellikle 250-300 sözcük civarında olmaktadır. Yukarıda tarif edilen makale bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) ÖZET

20- ) Aşağıdakilerden hangisinde güzel etkileyici konuşma için gerekli bir davranış doğru olarak verilmemiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) KONUŞMACI MUHATAP / MUHATAPLAR KiM OLURSA OLSUN KENDi BiLGi VE BiRiKiMiNi MUTLAKA AKTARMALIDIR.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!