Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -3

1- ) Informal deneme türünün öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) MONTAIGNE

2- ) Formal deneme türünün ölçüsünün aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) FRANCIS BACON

3- ) Özgeçmiş ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) OTOBiYOGRAFi TÜRÜNE BENZETiLMEKTEDiR.

4- ) "25.02.2019 tarihinde yapılan toplantıda konuşulan konular aşağıda imzası bulunan kişiler tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir." Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerinden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KARAR

5- ) "Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülerek jest , mimik ,vurgu ve tonlama gibi başka unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplara aktarmak eylemine ......... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KONUŞMA

6- ) Aşağıdakilerden hangisi batılı tiyatro türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KUKLA

7- ) "Yazar kişisel görüşlerinden ziyade araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları paylaşır. Bilimsel bir konuyla ilintilidir ve akademik " Yukarıda ifade edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) MAKALE

8- ) "istanbul'da Boğaziçi'nde Bir garip Orhan Veli'yim Veli'nin oğluyum Tarifsiz kederler içindeyim Rumelihisarı'na oturmuşum Oturmuş da bir türkü tutturmuşum istanbul'un mermer taşları Başıma da konuyor martı kuşları Gözlerimden boşanır hicran yaşları Edalım....." Yukarıdaki dizelerde kaç yerde ulama yapılabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) 3

9- ) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak aşağıdaki etik ihlallerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) SAHTECiLiK

10- ) "Biyografik Roman romancının bir başka kimsenin hayat hikayesini kurmacalaştırdığı türdür. Biyografideki salt belgesel gerçeklikle yetinilmez. Biyografik romanı düz biyografiden ayıran en önemli yönü ............. esasında tasarlanmış ve yazılmış olmasıdır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KURMACA

11- ) ..........kişinin belleğine doğuştan itibaren aktarılmaya başlayan ürün ve bir sistemin adıyken ,............ ise bireysel bir irade anlama kavrama yetisi işidir ve eylemi gerçekleştiren tarafından belirli bir andaki uygulamasıdır Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) DiL-SÖZ

12- ) "Sosyal canlı olan insanın bireysel ve toplumsal ilişki içinde mutlaka ya "............", ya da "..........." ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KONUiAN –DiNLEYEN

13- ) Aşağıdakilerden hangisinde güzel etkileyici konuşma için gerekli bir davranış doğru olarak verilmemiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) KONUŞMACI MUHATAP / MUHATAPLAR KiM OLURSA OLSUN KENDi BiLGi VE BiRiKiMiNi MUTLAKA AKTARMALIDIR.

14- ) Aşağıdakilerden hangisi Dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) RESMi VE ÖZEL DiLEKÇE OLMAK ÜZERE iKiYE AYRILIR

15- ) Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek. Aşağıdaki etik ihtilaller den hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) ÇARPITMA

16- ) Aşağıdakilerden hangisi ilahi türünde işlenen konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) PADiŞAHA ÖVGÜ

17- ) Klasik edebiyatta Avni mahlası ile tanınan hükümdar şair kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap : C- ) FATiH SULTAN MEHMET

18- ) Klasik edebiyatta kullanılan dil günümüzdeki dilden en fazla ne bakımdan farklılık gösterir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KELiME ( SÖZ ) VARLIĞI

19- ) ....... romanlarda olağanüstü bir dünya tasavvurunun, olağanüstü olaylar ve kişiler ile örtülü bir kurmaca dünyanın yaratıldığı – işlendiği eserlerdir. Yukarıda noktalı yere Roman türlerinden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) FANTASTiK

20- ) "Herhangi bir konuda yapılabilen birbirinden farklı düşüncelerin karşılıklı savunma ve karşılıklı konuşma ile ortaya konan bir hazırlıksız konuşma eylemine ............ denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) TARTIŞMA

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!