Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -4

1- ) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak aşağıdaki etik ihlallerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) SAHTECiLiK

2- ) "Biyografik Roman romancının bir başka kimsenin hayat hikayesini kurmacalaştırdığı türdür. Biyografideki salt belgesel gerçeklikle yetinilmez. Biyografik romanı düz biyografiden ayıran en önemli yönü ............. esasında tasarlanmış ve yazılmış olmasıdır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KURMACA

3- ) ..........kişinin belleğine doğuştan itibaren aktarılmaya başlayan ürün ve bir sistemin adıyken ,............ ise bireysel bir irade anlama kavrama yetisi işidir ve eylemi gerçekleştiren tarafından belirli bir andaki uygulamasıdır Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) DiL-SÖZ

4- ) "Sosyal canlı olan insanın bireysel ve toplumsal ilişki içinde mutlaka ya "............", ya da "..........." ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KONUiAN –DiNLEYEN

5- ) Kişinin gördüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini, gözlemlediklerini, kederlerini sevinçlerini kısacası birikimini paylaşmak ya da herhangi bir konuyu kesin sonuçlara bağlama amacı gütmeden ve samimi bir şekilde yaptığı hazırlıksız konuşmalara ..................denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) SOHBET ( SÖYLEŞi )

6- ) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) TAHMiNLER

7- ) Bilimsel araştırma sürecinde sorulan soruların olası yanıta ilişkin öncelikle bir öngörü oluşturulur. Diğer bir deyişle yapılacak ölçümler sonucunda neyin görüleceğine ilişkin bir kestirimde bulunur. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmanın hangi aşaması açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) HiPOTEZ

8- ) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk edebiyatında Mesnevi türünde anlatılan konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) HÜKÜMDARLARA ÖVGÜ

9- ) Herhangi bir olay kişi kurum yer ve konu ile ilgili bilgi ve görüş almak amacıyla hazırlanan soruların bilgisine başvurmaya değer olduğu inandığımız kişilere doğrudan doğruya yöneltilmesi ile gerçekleştirilen konuşmalara ............ adı verilir, herhangi bir konu hakkında durum ve tutumu belirlemek araştırma ve inceleme yapmak için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisine .......... denir. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) RÖPORTAJ- ANKET

10- ) "Herhangi bir konuda yapılabilen birbirinden farklı düşüncelerin karşılıklı savunma ve karşılıklı konuşma ile ortaya konan bir hazırlıksız konuşma eylemine ............ denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) TARTIŞMA

11- ) Aşağıdakilerden hangisi rapor ve tutanak arasındaki farklılıklardan biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) Rapor uzun bir araştırma sonucunda yazılırken, tutanak olay anında tutulur.

12- ) Raporun............ bölümünde var olan ( meydana gelen ) olumsuzlukları ortadan kaldırmak ( gidermek ) için öneriler ( tavsiyeler ) verilir ( sıralanır ) . Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) SONUÇ

13- ) Aşağıdakilerden hangisi boğumlama ile ilgili kusurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) DiZARTRi

14- ) Aşağıdakilerden hangisi ilahi türünde işlenen konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) PADiŞAHA ÖVGÜ

15- ) "25.02.2019 tarihinde yapılan toplantıda konuşulan konular aşağıda imzası bulunan kişiler tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir." Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerinden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KARAR

16- ) "Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülerek jest , mimik ,vurgu ve tonlama gibi başka unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplara aktarmak eylemine ......... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KONUŞMA

17- ) Aşağıdakilerden hangisi şikayet dilekçesine örnek değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) iŞE GiRMEK

18- ) Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan belli bir konuda birden çok konuşmacının yaptığı konuşmalar "Grup halinde konuşmalar olarak" tasnif edilir. Bu konuşmalar ........... türünde olup, ........... ve .......... bu türe örnek olarak verilebilir. Noktalı bölümlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) BiLDiRiLi KONUiMALAR / SEMPOZYUM / KONGRE

19- ) Klasik Türk Edebiyatında Arapça ve Farsçaya yönelim hangi yüzyılda artar?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) 16.YY

20- ) "Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek."Aşağıdaki etiğe aykırı ihtilallerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) iNTiHAL

21- ) Aşağıdakilerden hangisi batılı tiyatro türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KUKLA

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!