auzefÇocuk GelişimiYaşam becerileri

Yaşam Becerileri ünite-14

Yaşam Becerileri ünite-14

1. “Yaşam becerileri her gün evde,okulda ve sosyal ortamlarında ihtiyaç duyulan beceriler olarak tanımlanır ve dört alana göre sınıflandırılır.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dört alanın içerisinde değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Bağımsızlık

2. Zihinsel yetersizliği bulunan çocukların eğitimi için yapılması gereken en önemli ve öncelikli iş nedir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmak

3. “....................genellikle ikiye ayrılır:öz bakım ve evde yaşam. Farlow ve Snell kişisel bakım becerilerini tuvalet, yemek yeme, giyinme ve tımar gibi kişisel hijyene hitap eden beceriler olarak tanımlanmaktadır.” Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Ev içi beceriler

4. Aşağıdakilerden hangisi evde yaşam becerileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Okul kurallarına uyma

5. Öz bakım becerilerini öğretmek için en sık kullanılan yöntem hangisidir?

Correct! Wrong!

6. “Moon,..........“insanların eğlence,dinlenme,çeşitlendirme veya eğlence için katıldığı herhangi bir aktivite veya program” olarak tanımlar.” Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdakilerde hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Boş zaman ve Rekreasyon

7. Boş zaman eğitiminin çeşitli amaçları vardır.Aşağıdakilerin hangisi bu amaçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Öğrencinin hiçbir şey yapmadan boş oturmasını sağlamak

8. “Market alışverişi,genel alışveriş,dışarıda yemek yeme,hizmetleri kullanma,seyahati amaç alanlarına göre hareket etme becerisidir.” Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Toplumda yaşam becerileri

9. “Ev içi,boş zaman/rekreasyon ve toplum becerileri alanlarıyla birlikte çeşitli yaşam becerileri bulunur.Bunlar;öz belirleme,güvenlik ve cinselliktir.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisi öz belirleme ile ilgili becerilerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Problem çözememe

10. “.....................eğitimi,okullarda sıklıkla tartışılan bir müfredat alanıdır ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi ile ilgili olarak genellikle göz ardı edilen bir alandır.Blanchett ve Wolfe biyolojik ve üreme,sağlık ve hijyen,ilişkiler ve kendini koruma ve savunma dâhil olmak üzere ele alınan dört alanı tanımlamıştır.” Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Cinsellik

Yaşam Becerileri ünite-14
14. Ünite Soruları
1. “Yaşam becerileri her gün evde,okulda ve sosyal ortamlarında ihtiyaç duyulan beceriler olarak tanımlanır ve dört alana göre
sınıflandırılır.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dört alanın içerisinde değildir?
A) Ev içi
B) Bağımsızlık
C) Eğlence/boş zaman
D) Meslek
E) Topluluk
Cevap: B) Bağımsızlık
2. Zihinsel yetersizliği bulunan çocukların eğitimi için yapılması gereken en önemli ve öncelikli is nedir?
A) Uygun bir ortam hazırlamak
B) Çocuğun öğretmen seçimini sağlamak
C) Yapamadıklarına odaklanmak ve yapmasını sağlamak
D) Yaşam becerilerini kazanmasını beklemek
E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmak
Cevap: E) Bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmak
3. “………………..genellikle ikiye ayrılır:öz bakım ve evde yaşam. Farlow ve Snell kişisel bakım becerilerini tuvalet, yemek
yeme, giyinme ve tımar gibi kişisel hijyene hitap eden beceriler olarak tanımlanmaktadır.”
Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A) Rekreasyon(eğlence)
B) Toplumda yaşam becerileri
C) Ev içi beceriler
D) Meslek becerileri
E) Boş zaman becerileri
Cevap: C) Ev içi beceriler
4. Aşağıdakilerden hangisi evde yaşam becerileri arasında değildir?
A) Okul kurallarına uyma
B) Tuvalet eğitimi
C) Yemek yeme eğitimi
D) Ev temizliği
E) Bahçe işleri
Cevap: A) Okul kurallarına uyma
Yaşam Becerileri ünite-14
5. Öz bakım becerilerini öğretmek için en sık kullanılan yöntem hangisidir?
A) Sözel olarak yardım
B) Kendisiyle baş başa bırakma
C) Görsel ipuçları
D) Rehberli uygulama
E) Teknolojiyi kullanarak öğretim
Cevap: D) Rehberli uygulama
6. “Moon,……….“insanların eğlence,dinlenme,çeşitlendirme veya eğlence için katıldığı herhangi bir aktivite veya
program” olarak tanımlar.”
Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdakilerde hangisi getirilmelidir?
A) Toplumda yaşam becerileri
B) Ev içi yaşam becerileri
C) Okulda yaşam becerileri
D) Meslek becerileri
E) Boş zaman ve Rekreasyon
Cevap: E) Boş zaman ve Rekreasyon
7. Boş zaman eğitiminin çeşitli amaçları vardır.Aşağıdakilerin hangisi bu amaçlardan birisi değildir?
A) Boş zaman etkiliklere katılımı teşvik etmek
B) Öğrencinin hiçbir şey yapmadan boş oturmasını sağlamak
C) Öğrencilerin sahip olduğu boş zaman repertuarını genişletmek
D) Öğrencilerin akranlarıyla iletişim kurmasını sağlamak
E) Becerileri ve yeteneklerini keşfetmelerini aktif olarak sağlamak
Cevap: B) Öğrencinin hiçbir şey yapmadan boş oturmasını sağlamak
8. “Market alışverişi,genel alışveriş,dışarıda yemek yeme,hizmetleri kullanma,seyahati amaç alanlarına göre hareket etme
becerisidir.”
Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Meslek becerileri
B) Ev içi yaşam becerileri
C) Rekreasyon
D) Toplumda yaşam becerileri
E) Okulda yaşam becerileri
Cevap: D) Toplumda yaşam becerileri
Yaşam Becerileri ünite-14
9. “Ev içi,boş zaman/rekreasyon ve toplum becerileri alanlarıyla birlikte çeşitli yaşam becerileri bulunur.Bunlar;öz
belirleme,güvenlik ve cinselliktir.”
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi öz belirleme ile ilgili becerilerden birisi değildir?
A) Problem çözememe
B) Karar verme
C) Seçim yapma
D) Öz Farkındalık
E) Liderlik
Cevap: A) Problem çözememe
10. “…………………eğitimi,okullarda sıklıkla tartışılan bir müfredat alanıdır ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi
ile ilgili olarak genellikle göz ardı edilen bir alandır.Blanchett ve Wolfe biyolojik ve üreme,sağlık ve hijyen,ilişkiler ve kendini koruma
ve savunma dâhil olmak üzere ele alınan dört alanı tanımlamıştır.”
Yukarıda tanımı verilen yaşam becerisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Toplumda yaşam becerileri
B) Güvenlik
C) Cinsellik
D) Meslek becerileri
E) Rekreasyon
Cevap: C) Cinsellik

Yaşam Becerileri Ünite-3
Ders Kitabı

AUZEF - Yaşam Becerileri Ünite-3
Yaşam Becerileri Anasayfa

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!