auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final 2020 Soruları

#1. Purdue ilkokul çocukları için problem çözme envanterinde ölçülmesi amaçlanan çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

#2. Sanat merkezine yerleştirilen birden fazla duyu alanına hitap eden materyaller hangisidir?

#3. Okul öncesi dönem çocukları mantıksal ve soyut düşünme becerisi henüz gelişmediğinden matematik ile ilgili zor kavramları tam anlamıyla kavrayamayabilirler. Bu sebeple bu dönemdeki çocuklar için en uygunu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektir?

#4. Bir anaokulunda çocukların yaratıcı düşünceler üretmelerini desteklemeye yönelik bahçe düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla hangisi önerilir ?

#5. Bir atölye ya da stüdyoda özel tekniklerin öğretimine dayalı eğitimi, sanatın var olan eğitim programıyla bütünleştirilmesini, gelişim ve öğrenme için sanattan yararlanılmasını içeren eğitim türü hangisidir?

#6. Aşağıdaki eğitimsel uygulamalardan hangisi çocukların ilgisini çeken ve yerel topluluklara ve kültürlere saygılı olmayı destekleyen uygulamalar içermektedir?

#7. Çocukların gerçekleştirdikleri bir müze gezisi sonrasında çeşitli deneyimler edinmeleri beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bir müze gezisi sonrasında çocuklarda gelişmesi beklenmez?

#8. Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır Bu eğitimci yukarıda ifade edilen davranışıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

#9. Çocukların çizimleri incelenirken bazı yapısal unsurlar eşit derecede dikkate alınmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar arasında yer almamaktadır?

#10. Çocukların çizimlerinde kendilerine ilişkin gelişimsel ve duygusal gösterge olabilecek figür aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Okul öncesi eğitim etkinliklerinde farklı alanların bütünleştirilmesinin gereklilik sebebi aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

#12. Hangi sanat eleştirisi yaklaşımı, başlangıçta çocukları mutlu etse de sürekli bu tepki ile karşılanma sonucunda sanatsal çalışma yapma isteğinin zamanla azalmasına sebep oluşabilmektedir?

#13. Sinan resimlerinde renkleri çevresinde gördüğü şekli ile kullanmaktan hoşlanmakta ve genelde arkadaşlarının tercih ettiği renkleri kendi de resimlerinde kullanmaktadır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Sinan’ın yaş aralığının aşağıdakilerden hangisinde verildiği görülmektedir?

#14. Ergün, sıra dışı kelimeleri veya karmaşık sesleri dinledikten sonra bu seslerin kendinde uyandırdıklarıyla yeni ve farklı fikirler üretmeye dayalı bir test ile yaratıcılığını ortaya koymaktadır. Bu test aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Kişilerin ortaya koyduğu yaratıcı ürünleri ya da başarı gibi davranışları değerlendirmeyi amaçlayan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Bir erken çocukluk sınıfında düzenleme yapan öğretmen sanat merkezindeki materyalleri yerleştirdikten sonra gereğinden fazla olanları en uygun şekilde saklamak için hangisini kullanmalıdır?

#17. Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla meydana getirdiği ”mecaz” aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmez?

Cevap : D) çevrenin sorgusuna

NOT: Kişilerin yaşantılarına, anlatımlarına, coşkularına ve duygularına anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar mecaz olarak adlandırılmaktadır.

#18. Genel olarak eğitimsel yaklaşımlar da yaygın olarak kullanılan görsel yaklaşım sebebiyle diğer duyuların kullanılmasıyla durumunun gözden kaçırılabileceği düşüncesiyle oluşturulan yaratıcılık testi hangisidir?

#19. Gelişimi normalin altında olan çocukların çizimlerinde hangisinin görülmesi beklenmez?

#20. "Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme testini" değerlendirme amacıyla kullanan bir kişi bu teste dair aşağıdakilerden hangisini eksiklik olarak görür?

#21. Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilerek çocuklar takip edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılabileceklerden değildir?

Cevap : A) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir

NOT: Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilebilir ve takip edilebilir. Gelişimsel izleme amacıyla her çocuk için özel sanat portfolyosu hazırlanabilir, çocuklar sistematik olarak çalışma sürecinde gözlenebilir, çocukla çalışma sürecinde yapılan diyaloglar, işbirlikleri kaydedilebilir, birebir görüşme yapılabilir veya gelişim gözlem formları ile değerlendirmeler yapılabilir.

#22. Bir eğitimci kendisini çizdiği resmi gösteren öğrencisini ‘’çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin 4 ayağını da çizmelisin’’ şeklinde bir tepki ile değerlendirip çocuğun özgün olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini vurgularsa bu hangi yaklaşıma ait bir tepkidir?

#23. ’Etkin Öğrenme’’ kavramı hangi eğitim yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır?

#24. "Yaratıcılıkla ilgili edinilen bilgiler doğrultusunda grup içinde yaratıcılığı yüksek fakat sorunlar yaşayan çocuklara yönelik doğru destek sağlanabilmektedir.’’ Yukarıdaki açıklama yaratıcılık testlerinin hangi amacına yöneliktir?

#25. Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuyu farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapılıyordur?

#26. Bİr çocuk çizimlerinde şaşı gözler çiziyorsa hangi durumu yansıtıyor olabilir?

#27. Çocukların sanat yaparken kendilerini duygu ve düşünce ile ifade etmelerinde ve deneyimlerini aktarmalarında aşağıdakilerden hangisini somutlaştırma amacıyla üretmeleri gereklidir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitimin amaçları arasında yer almaz ?

#29. Görsel sanat eğitimini değerlendirme çocukların gelişimlerini görebilmenin ve onlara geri dönüt verebilmenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır?

#30. Bir çocuğun edindiği bilgiler ışığında hayal gücünün beslenmesinde aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

#31. Beril’e öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbiriyle ilişkili üç kelime söyleyerek bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister. Bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan yaratıcı düşünme testi hangisidir?

#32. Bir sanat etkinliğinde öğretmen çocuklara çevrelerinde gördükleri trafik levhalarındaki sembolleri kullanarak kolaj oluşturacaklarını belirtmiştir. Bu uygulamada öğretmen hangisini gerçekleştiriyordur?

#33. Bir eğitimci çocuklarla yaptığı görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği sanat eserlerinin eleştirisine yönelik bir çalışma planlasa aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır?

#34. Etkin öğrenme anlayışına göre çocukların kullandıkları malzemeler ve yaptıkları etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sanat ve Yaratıcılık Final 2020 Soruları

Auzef Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Final

Sanat ve Yaratıcılık Final 2020 Soruları

1- Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla meydana getirdiği ”mecaz” aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmez?

A) çocuğun duygularına
B) çevrenin anlatımına
C) çocuğun yaşantısına
D) çevrenin sorgusuna
E) çocuğun coşkusuna

Cevap : D) çevrenin sorgusuna
NOT: Kişilerin yaşantılarına, anlatımlarına, coşkularına ve duygularına anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar mecaz olarak adlandırılmaktadır.

2- Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitimin amaçları arasında yer almaz ?

A) okula karşı olumlu tutum
B) düzen duygusunun gelişimi
C) iç güvenin geliştirilmesi
D) merakın bastırılması
E) gelişimi sürdürme

Cevap : D) merakın bastırılması

3- ‘’Etkin Öğrenme’’ kavramı hangi eğitim yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır?

A) montessori
B) waldorf
C) High Scope
D) Reggio emilia
E) Head start

Cevap : C) High Scope

4- Bir çocuğun edindiği bilgiler ışığında hayal gücünün beslenmesinde aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) sesler
B) duygular
C) bilinçaltı
D) tatlar
E) duyular

Cevap : C) bilinçaltı

5- Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır Bu eğitimci yukarıda ifade edilen davranışıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

A) küçük öğrenimler gerçekleştirme
B) dokümantasyon
C) proje yaklaşımı uygulama
D) keyif alarak öğretme
E) çevrenin rolünü kullanma

Cevap : B) dokümantasyon

6- Etkin öğrenme anlayışına göre çocukların kullandıkları malzemeler ve yaptıkları etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uygun dil ile kendini ifade etmesi
B) Yeterli sayıda malzeme olması
C) Yetişkin ve akran desteği olması
D) Çocukların malzemeleri seçme şansı olması
E) Malzemelerle çok az düzeyde temas etmesi

Cevap : E) Malzemelerle çok az düzeyde temas etmesi

7- Çocukların sanat yaparken kendilerini duygu ve düşünce ile ifade etmelerinde ve deneyimlerini aktarmalarında aşağıdakilerden hangisini somutlaştırma amacıyla üretmeleri gereklidir?

A) sembol
B) teknik
C) araç – gereç
D) duygu
E) renk

Cevap : A) sembol

8- Aşağıdaki eğitimsel uygulamalardan hangisi çocukların ilgisini çeken ve yerel topluluklara ve kültürlere saygılı olmayı destekleyen uygulamalar içermektedir?

A) matematik çalışmaları
B) kavram çalışmaları
C) duyu çalışmaları
D) sanat çalışmalar
E) deneyler

Cevap : D) sanat çalışmalar

9- Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilerek çocuklar takip edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılabileceklerden değildir?

A) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir
B) Çocuklar sistemli olarak gözlenebilir
C) Çocukla birebir görüşme yapılabilir
D) Çocukların çalışma sürecinde yaptıkları diyaloglar kaydedilebilir
E) Her çocuk için sanat portfolyosu hazırlanabilir

Cevap : A) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir
NOT: Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilebilir ve takip edilebilir. Gelişimsel izleme amacıyla her çocuk için özel sanat portfolyosu hazırlanabilir, çocuklar sistematik olarak çalışma sürecinde gözlenebilir, çocukla çalışma sürecinde yapılan diyaloglar, işbirlikleri kaydedilebilir,
birebir görüşme yapılabilir veya gelişim gözlem formları ile değerlendirmeler yapılabilir.

10- Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuyu farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapılıyordur?

A) Guilford bataryası
B) TYDT
C) myers –briggs tip göstergesi
D) PEPSİ
E) Wallach kogan test

Cevap : E) Wallach kogan test

11- Kişilerin ortaya koyduğu yaratıcı ürünleri ya da başarı gibi davranışları değerlendirmeyi amaçlayan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) tutum envanterleri
B) performans verisi
C) kişilik testleri
D) öz raporlama verisi
E) değerlendirme ölçekler

Cevap : B) performans verisi

12- Hangi sanat eleştirisi yaklaşımı, başlangıçta çocukları mutlu etse de sürekli bu tepki ile karşılanma sonucunda sanatsal çalışma yapma isteğinin zamanla azalmasına sebep oluşabilmektedir?

A) Övgü yaklaşımı
B) Sorgulayıcı yaklaşım
C) Araştırıcı yaklaşım
D) Değer verici yaklaşım
E) Düzeltici yaklaşım

Cevap : A) Övgü yaklaşımı

13- “Yaratıcılıkla ilgili edinilen bilgiler doğrultusunda grup içinde yaratıcılığı yüksek fakat sorunlar yaşayan çocuklara yönelik doğru destek sağlanabilmektedir.’’
Yukarıdaki açıklama yaratıcılık testlerinin hangi amacına yöneliktir?

A) Yaratıcılıkta rehberlik yapma
B) Yaratıcılık becerisinin tespiti
C) Programların etkililiğini saptama
D) Yaratıcılığın doğasını anlama
E) Yaratıcı yetenekleri izlem

Cevap : A) Yaratıcılıkta rehberlik yapma

14- Bir anaokulunda çocukların yaratıcı düşünceler üretmelerini desteklemeye yönelik bahçe düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla hangisi önerilir ?

A) Plastik oturma grupları ve kamelya yerleştirmek
B) Ağaçları taşları ve bitkileri rengarenk boyamak
C) Tepecikler çukurlar büyük ağaç kütükleri ile doğal bir doku oluşturmak
D) Sınırlandırılmış alanlar ve yürüyüş parkurları oluşturmak
E) Çocuklar için maydanoz nane ve soğan ekim alanları hazırlamak

Cevap : C) Tepecikler,çukurlar,büyük ağaç kütükleri ile doğal bir alan oluşturmak

15- Gelişimi normalin altında olan çocukların çizimlerinde hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Basamaklar arasında hızlı geçişler
B) Resimlerde uçuşan fikirler
C) Tamamlanmamış kopuk figürler
D) Tekrarlayan kinestetik hareketli çizimler
E) Alt basamağa gerileme

Cevap : A) Basamaklar arasında hızlı geçişler

16- Görsel sanat eğitimini değerlendirme çocukların gelişimlerini görebilmenin ve onlara geri dönüt verebilmenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır?

A) programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
B) çocukları ödüllendirmek
C) eğitim ve öğretimin aksamamasını sağlamak
D) sanat atölyelerinin kalitesini değerlendirmek
E) sanatını standartlarını belirlemek

Cevap : A) programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek

17- Çocukların çizimlerinde kendilerine ilişkin gelişimsel ve duygusal gösterge olabilecek figür aşağıdakilerden hangisidir?

A) hayvan
B) Güneş
C) insan
D) ev
E) Bulut

Cevap : C) insan

18- Bir atölye ya da stüdyoda özel tekniklerin öğretimine dayalı eğitimi, sanatın var olan eğitim programıyla
bütünleştirilmesini, gelişim ve öğrenme için sanattan yararlanılmasını içeren eğitim türü hangisidir?

A) Gelişmeye yönelik sanat eğitimi
B) Gezi merkezli sanat eğitimi
C) Uygulamalı sanat eğitimi
D) Disiplin temelli sanat eğitimi
E) Zanaata dayalı sanat eğitimi

Cevap : D) Disiplin temelli sanat eğitimi

Sanat ve Yaratıcılık Final 2020 Soruları

19- Bir sanat etkinliğinde öğretmen çocuklara çevrelerinde gördükleri trafik levhalarındaki sembolleri kullanarak kolaj oluşturacaklarını belirtmiştir. Bu uygulamada öğretmen hangisini gerçekleştiriyordur?

A) Yaşamla ilişkilendirme
B) Görsel algıyı destekleme
C) Aktif katılım sağlamak
D) Süreyi özgürce kullanma
E) Sanatsal teknikleri geliştirme

Cevap : A) Yaşamla ilişkilendirme

20- Purdue ilkokul çocukları için problem çözme envanterinde ölçülmesi amaçlanan çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) Hipotez ortaya koyma
B) Ayrıntıların farkına varma
C) Nesneleri sıradan biçimde kullanma
D) Var olan problemin farkına varma
E) Sebepleri tahmin etme

Cevap : C) Nesneleri sıradan biçimde kullanma

21- Çocukların gerçekleştirdikleri bir müze gezisi sonrasında çeşitli deneyimler edinmeleri beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bir müze gezisi sonrasında çocuklarda gelişmesi beklenmez?

A) Hayal gücü
B) Mantık
C) el- göz koordinasyonu
D) gözlem becerisi
E) beğeni duygusu

Cevap : C) el- göz koordinasyonu

22- Bir erken çocukluk sınıfında düzenleme yapan öğretmen sanat merkezindeki materyalleri yerleştirdikten sonra gereğinden fazla olanları en uygun şekilde saklamak için hangisini kullanmalıdır?

A) kavanozlar
B) şeffaf kutular
C) küçük poşetler
D) keseler
E) bidonlar

Cevap : B) şeffaf kutular

23- “Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme testini” değerlendirme amacıyla kullanan bir kişi bu teste dair aşağıdakilerden hangisini eksiklik olarak görür?

A) Diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumu gözden kaçırabilme ihtimali
B) Birkaç ses ve kelime hakkında ıraksak düşünerek birden çok fikir üretme
C) Seslerin yoğun kullanılmasına yönelik ayrıntılı hale getirilmiş kontrol listesi
D) İşitsel zekayı geri planda bırakacak çalışmalardan yeterince yararlanılmama
E) Seslerin dinleyende uyandırdığı fikirler ve …… dinleyicinin daha

Cevap : A) Diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumu gözden kaçırabilme ihtimali

24- Bİr çocuk çizimlerinde şaşı gözler çiziyorsa hangi durumu yansıtıyor olabilir?

A) tepkisellik
B) utangaçlık
C) güvensizlik
D) kaygı
E) kızgınlık ve saldırganlık

Cevap : E) kızgınlık ve saldırganlık

25- Bir eğitimci çocuklarla yaptığı görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği sanat eserlerinin
eleştirisine yönelik bir çalışma planlasa aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır?

A) Tanımla
B) Yorumlama
C) Yargı
D) Çözümleme
E) Gözlemleme

Cevap : E) Gözlemleme

26- Çocukların çizimleri incelenirken bazı yapısal unsurlar eşit derecede dikkate alınmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar arasında yer almamaktadır?

A) Renk
B) Cinsiyet
C) Boyut
D) Biçim
E) Yerleşim

Cevap : B) Cinsiyet

27- Beril’e öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbiriyle ilişkili üç kelime söyleyerek bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister. Bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan yaratıcı düşünme testi hangisidir?

A) Torrance yaratıcı düşünme testi
B) Uzak çağrışımlar testi
C) Purdue problem çözme envanteri
D) Guilford bataryası
E) Wallach kogan test

Cevap : B) Uzak çağrışımlar testi

28- Sinan resimlerinde renkleri çevresinde gördüğü şekli ile kullanmaktan hoşlanmakta ve genelde arkadaşlarının tercih ettiği renkleri kendi de resimlerinde kullanmaktadır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Sinan’ın yaş aralığının aşağıdakilerden hangisinde verildiği görülmektedir?

A) 10 – 12 yaş
B) 7 – 9 yaş
C) 0 – 1 yaş
D) 2 – 3 yaş
E) 4 – 6 yaş

Cevap : E) 4 – 6 yaş

29- Genel olarak eğitimsel yaklaşımlar da yaygın olarak kullanılan görsel yaklaşım sebebiyle diğer duyuların kullanılmasıyla durumunun gözden kaçırılabileceği düşüncesiyle oluşturulan yaratıcılık testi hangisidir?

A) Yaratıcılık potansiyelini değerlendirme testi
B) guilford bataryası
C) seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme
D) sınıf ortamı gözlem formu
E) uzak çağrışımlar testi

Cevap : C) seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme

30- Ergün, sıra dışı kelimeleri veya karmaşık sesleri dinledikten sonra bu seslerin kendinde uyandırdıklarıyla yeni ve farklı fikirler üretmeye dayalı bir test ile yaratıcılığını ortaya koymaktadır. Bu test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Guilford bataryası
B) Uzak çağrışımlar testi
C) Myers Briggs tip göstergesi
D) Sesler ve kelimelerle yaratıcı düşünme
E) Wallach Kogan testi

Cevap : D) Sesler ve kelimelerle yaratıcı düşünme

31- Bir eğitimci kendisini çizdiği resmi gösteren öğrencisini ‘’çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin 4 ayağını da çizmelisin’’ şeklinde bir tepki ile değerlendirip çocuğun özgün olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini vurgularsa bu hangi yaklaşıma ait bir tepkidir?

A) izleyici yaklaşım
B) Değer verici yaklaşım
C) Merak edici yaklaşım
D) düzeltici yaklaşım
E) kontrolcü yaklaşım

Cevap : D) düzeltici yaklaşım

32- Sanat merkezine yerleştirilen birden fazla duyu alanına hitap eden materyaller hangisidir?

A) Boyalar
B) Kâğıtlar
C) Fırçalar
D) Yoğurma malzemeleri
E) Artık materyaller

Cevap : E) Artık materyaller

33- Okul öncesi dönem çocukları mantıksal ve soyut düşünme becerisi henüz gelişmediğinden matematik ile ilgili zor kavramları tam anlamıyla kavrayamayabilirler. Bu sebeple bu dönemdeki çocuklar için en uygunu
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektir?

A) Sadece kolay kavramları vermek
B) Yaratıcı etkinlikler ürettirmek
C) Hayal güçlerini beslemek
D) Somut nesnelerle oyun oynatmak
E) Sayı ve şekil kavramlarına odaklanmak

Cevap : D) Somut nesnelerle oyun oynatmak

34- Okul öncesi eğitim etkinliklerinde farklı alanların bütünleştirilmesinin gereklilik sebebi aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kısıtlı zaman içerisinde fazlaca etkinliği bir defada ele alabilmek amacını sağlamak
B) Öğretmenlerin okul öncesi programda yer alan gereklilikleri sağlamasını kolaylaştırmak
C) Tek ya da az materyalle birden fazla etkinlik gerçekleştirmeyi mümkün kılmak
D) Her bir farklı etkinlik türünü birleştirerek çocuklar için anlamlı öğrenmeler sağlamak
E) Birden çok duyuyu uyararak beynin her iki lobunun da birlikte çalışmasını sağlamak.

Cevap : E) Birden çok duyuyu uyararak beynin her iki lobunun da birlikte çalışmasını sağlamak.

 

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Final 2020 Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık


Çocuk Gelişimi - facebook

 

özel eğitime giriş

bilişsel dil gelişimi

Sanat ve Yaratıcılık Final 2020 Soruları

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

çocuk gelişimi 2020 final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!