Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve yaratıcılık

Çıkmış Sorulardan Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
2020 Vize Soruları Final Deneme -4
2021 Vize Soruları -1 Final Deneme -5
2021 Vize Soruları -2 Final Deneme -6
Vize Soruları Final Deneme -7
2023 Vize Soruları Final Deneme -8
2022 Final Sorular
2021 Final Soruları
2021 Bütünleme
2021 Final Online
2020 Final Soruları
2020 Bütünleme Soruları
2023 Final Soruları

Çocuk Gelişimi Lisans Bahar Dönemi

Çocukluk Döneminde Sanat ve yaratıcılık

Eski Çıkmış Sorular Deneme Sınavları

Vize Final
Deneme Sınavı -1
Deneme Sınavı -2

Çocuk Gelişimi Lisans Bahar Dönemi

Çocukluk Döneminde Sanat ve yaratıcılık

Çocuklar, dünyayı keşfetmeye ve deneyimlemeye başladıkları dönem olan çocukluk çağında büyük bir yaratıcılığa sahiptirler. Sanat, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve iç dünyalarını keşfetmeleri için mükemmel bir platform sağlar. Çocukluk döneminde sanat ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine önemli katkılarda bulunur.

Sanatın Çocuk Gelişimine Etkisi

Sanat, çocukların hayal güçlerini, duygusal ifadelerini ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Resim yapmak, oyun oynamak, dans etmek, müzik yapmak veya hikaye yazmak gibi sanatsal etkinlikler, çocukların kendi düşüncelerini ifade etmelerini ve yaratıcı potansiyellerini keşfetmelerini sağlar.

1- Hayal Gücü Gelişimi:

Sanatsal etkinlikler, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Boyama yaparken veya modelleme oynarken çocuklar, kendi dünyalarını yaratma ve hayal ettikleri şeyleri somut hale getirme fırsatı bulurlar. Bu, problem çözme becerilerini ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir.

2- Duygusal İfade:

Sanat, çocukların duygularını ifade etmelerine ve duygusal zekalarını geliştirmelerine yardımcı olur. Resim yapmak veya drama oynamak gibi sanatsal etkinlikler, çocukların duygusal deneyimlerini yaratıcı bir şekilde ifade etmelerine ve başkalarının duygularını anlamalarına yardımcı olur.

3- Motor Beceriler:

Sanat etkinlikleri, çocukların ince motor becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar. Fırça tutmak, kalemi kontrol etmek veya bir enstrüman çalmak gibi sanatsal aktiviteler, çocukların el-göz koordinasyonunu ve ince motor kaslarını güçlendirir.

4- Özgüven ve Kendini İfade Etme:

Sanat, çocukların özgüvenlerini artırır ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirir. Bir resim yapmak veya dans etmek gibi sanatsal etkinliklerde başarı yaşayan çocuklar, kendi yeteneklerine olan güvenlerini artırır ve kendilerini ifade etmek konusunda daha rahat hissederler.

Çocuklara Sanatı Teşvik Etme Yolları

Çocukların sanat ve yaratıcılık potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1- Malzemeleri Temin Etme:

Boyalar, kağıtlar, kalem ve fırçalar gibi sanat malzemelerini çocukların erişebileceği bir yerde bulundurun. Bu şekilde çocuklar istedikleri zaman sanatsal etkinliklere katılabilirler.

2- Örnekler ve İlham Kaynakları:

Çocuklara farklı sanat türlerini tanıtmak için örnekler ve ilham kaynakları sunun. Resim kitapları, müzik aletleri veya dans videoları gibi materyaller, çocukların farklı sanatsal ifade biçimlerini keşfetmelerine yardımcı olur.

3- Destek ve Övgü:

Çocuklar sanatsal etkinliklerde kendilerini ifade etmeye çalışırken destekleyici ve övgü dolu bir ortam sağlayın. Onların yaratıcılığını takdir edin ve çabalarını övgüyle karşılayın. Bu, onların özgüvenlerini artırır ve sanata olan ilgilerini sürdürmelerini sağlar.

4- Sanatsal Etkinliklere Katılma:

Çocuklarla birlikte sanatsal etkinliklere katılın. Birlikte resim yapmak, hikaye yazmak veya müzik yapmak, bağlantı kurmanızı ve birlikte keyifli zaman geçirmenizi sağlar. Aynı zamanda çocuklarınızın yaratıcılıklarını gözlemlemenize ve yönlendirmenize olanak tanır.

Sonuç

Çocukluk dönemi, yaratıcılık ve sanatın en üst düzeyde olduğu bir dönemdir. Sanat, çocukların kendilerini ifade etmelerine, hayal güçlerini geliştirmelerine, duygusal becerilerini keşfetmelerine ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklara sanatı teşvik etmek, onların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, özgüvenlerini ve kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirir. Dolayısıyla, çocukluk döneminde sanat ve yaratıcılığa önem vermek ve bu alanda teşvik edici bir ortam yaratmak, çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur ve onları gelecekteki başarıları için hazırlar.

Çocukluk Döneminde Sanat ve yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Bütünleme

Selim Öğretmen öğrencileriyle yaratıcılığa dayalı uygulamalar yapmak istemektedir. Bu amaçla; öğrenci merkezli, öğrencilerin sorumluluklarını geliştirerek birbirleriyle etkili biçimde tartışmalarını destekleyen bir yöntem kullanmak istemektedir.
Bu durumda Selim Öğretmen’in kullanması için hangi teknik önerilebilir?

A) Ardışık fikirlerle resim yapma
B) Matriks
C) Analoji
D) Beyin fırtınası
E) SCAMPER

Cevap : D) Beyin fırtınası

Ali öğrenme süreci içinde edindiği yeni bilgilere eski bilgilerini yaratıcı bir biçimde harmanlayarak ulaşmayı beceren biridir.
Bu durumda Ali’nin yaratıcılık boyutuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Orijinal düşünme boyutundadır.
B) Mini yaratıcılık gösterir.
C) Ortalama üstü yaratıcıdır.
D) Yaratıcılığın boyutu yoktur.
E) Büyük yaratıcılığa sahiptir

Cevap : B) Mini yaratıcılık gösterir.

Yaratıcılığın hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etkili olduğunu savunan araştırmacılara göre toplumsal düzeyde yaratıcılık aşağıdakilerden hangisini barındırmamaktadır?

A) Yeni sosyal programlar
B) Yeni sanat akımları
C) Yeni mesleki sorunlar
D) Yeni bilimsel bulgular
E) Yeni icatlar

Cevap : D) Yeni bilimsel bulgular

I. Var olan durum ile gerçekler tanımlanır.
II. Bütüncül bakış ile olaya ait fikirler oluşturulur.
III. Durumla ilgili sorunlar listelenir.
Yukarıda yer alan aşamalar yaratıcı sorun çözmede hangi basamağın içeriğinde yer almaktadır?

A) Çözüm bulma
B) Çözümü uygulama
C) Karmaşıklığı bulma
D) Fikir üretme
E) veri toplama

Cevap : C) Karmaşıklığı bulma

Yaratıcılığın bilişsel bir işlem olduğundan hareketle aşağıdaki becerilerden hangisi ile bu sürecin ele alınması gerekmektedir?

A) Yorumlama
B) Üretim
C) İş birliği
D) Düşünme
E) Tüketim

Cevap : D) Düşünme

Betül’ün anne babası çocukları için kendi seçimlerine göre becerilerini geliştirici çeşitli materyallerin bulunduğu ve çocukların başarılı olduğunda yeni beceriler elde etmek için motive olduğu bir anaokulu arayışındadır.
Betül için ailesinin seçebileceği anaokulu hangi eğitim yaklaşımı benimsemektedir?

A) Montessori
B) Eklektik
C) Reggio Emilia
D) Waldorf
E) High Scope

Cevap : A) Montessori

Değişen dünyada yaşamak ve uyum sağlamak amacıyla bireyin kendine özgü becerilerle donanmasına ilişkin görüş hangi kuramın temelini oluşturmaktadır?

A) İnsancıl
B) Algısal
C) Gelişimsel
D) Çoklu zekâ
E) Psikanalitik

Cevap : D) Çoklu zekâ

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Bütünleme

Beyin özel fonksiyonları yerine getiren loblardan oluşmaktadır. Bu loblar çeşitli fonksiyonları gerçekleştirirken yaratıcı düşüncenin de gerçekleşmesini sağlamaktadırlar.
Yaratıcı düşüncenin ağırlıklı olarak gerçekleştiği lob aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serebrum
B) Temporal
C) Oksipital
D) Frontal
E) Parietal

Cevap : D) Frontal

Çocukların çizim yapmaya başladıklarında gerçekleştirdikleri ilk karalamalar ne şekildedir?

A) Spiraller biçiminde
B) Daireler şeklinde
C) Çapraz çizgiler şeklinde
D) Dikey darbeler şeklinde
E) Yatay darbeler şeklinde

Cevap : C) Çapraz çizgiler şeklinde

Erdem kalemi daha etkili biçimde kullandıkça, daireler çizmeye başlamış, ardında da bunların içlerinden dışarı doğru uzayan çizgiler ve çarpılar eklemeyi başarmıştır.
Bu durumda Erdem’in çizimleri aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

A) Spiralleştirme
B) Karalama
C) Sembolleştirme
D) Mandala
E) Kubizm

Cevap : D) Mandala

Beyza yaratıcılık ile ilgili kuramları incelediğinde yaratıcılığa yönelik çeşitli bilgiler ışığında kuramların yaratıcılık kavramını ve yaratıcılıkla ilgili özellikleri açıkladıklarını görmüştür. Beyza’nın yaratıcılık kuramlarını incelemesi sonucunda kuramlarla ilgili görüşlerinde aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenebilir?

A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri
B) Gözlemler sonucu ulaşılan kesin ve net bilgilerin ortaya konması
C) Mantıksal bakış açısıyla yaratıcılığın tek boyutta değerlendirilmesi
D) Yaratıcılığın soyut temellerinin yapılandırılarak oluşturulması
E) Tek bir yönden sağlam bir tanımlama yapılması

Cevap : A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri

I. Sorundaki kısımlar yapısal olarak ele alınmalı.
II. Çözüm bütün olarak ele alınmalı.
III. Sorunun önemli ve önemsiz kısımları birbirinden ayrılmalı.
IV. Sorundaki parçaların yapısal doğruluğu aranmalı.
Gestalt yaklaşımına göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV
B) I, III ve IV
C) I, II, III, IV
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap :

Emine Öğretmen sınıf içi ve dışı gözlemlerinde çocuklardan birinin düşünceler üretme tarzının diğerlerinden değişik olduğunu fark etmiştir. Bu çocuğun kendisine sorulan soruları doğada bulunan canlıların ele alış ve çözüş biçimlerini düşünerek cevapladığını gözlemler.
Bu çocuğun düşünme tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Düşüncelerinde matriks tekniğini kullanıyordur.
B) Odaklanmış nesne tekniği ile fikir üretiyordur.
C) Kişisel farkındalığı yüksek düşünceye sahiptir.
D) Doğrudan analoji tekniğiyle düşünmektedir.
E) Sorunları fantastik benzetimle çözmektedir.

Cevap : D) Doğrudan analoji tekniğiyle düşünmektedir.

Yaratıcılıkta bir fikir ya da ürün ortaya koymak için gerçekleşen süreçler farklı biçimlerde gerçekleşebilmektedir. Özellikle yaratıcı sorun çözme sürecindeki temel aşamalardan karşılaşılan durumun üzerinde düşünülüp fikir üretme kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözümleme
B) Değerlendirme
C) Uygulama
D) Dönüştürme
E) Açıklama

Cevap : D) Dönüştürme

Fatma’ya öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbiriyle ilişkisi olan üç kelime söyleyerek bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister. Bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan yaratıcı düşünme testi hangisidir?

A) Guilford bataryası
B) Torrance yaratıcı düşünme testi
C) Uzak çağrışımlar testi
D) Purdue problem çözme envanteri
E) Wallach Kogan testi

Cevap : C) Uzak çağrışımlar testi

Ayşe, ıraksak düşünmeye sahip olduğunu görüşündedir. Bu durumuna ilişkin Ayşe’yi değerlendirdiğinizde aşağıdakilerden hangisinin ön planda olmasını beklersiniz?

A) Gördüğünü aktarmada başarı gösterme
B) Durum ve sorunları inceleme
C) Sorunların tek doğru cevabı olduğuna inanma
D) Tecrübe (deneyim) ve bilgi arasında ilişki kurma
E) Kesin bilgiye güvenerek cevap verme

Cevap : D) Tecrübe (deneyim) ve bilgi arasında ilişki kurma

Ergün, sıra dışı kelimeleri veya karmaşık sesleri dinledikten sonra bu seslerin kendinde uyandırdıklarıyla yeni ve farklı fikirler üretmeye dayalı bir test ile yaratıcılığını ortaya koymaktadır. Bu test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesler ve kelimelerle yaratıcı düşünme
B) Guilford bataryası
C) Wallach Kogan testi
D) Myers Briggs tip göstergesi
E) Uzak çağrışımlar testi

Cevap : A) Sesler ve kelimelerle yaratıcı düşünme

Çocuklara eğitimlerinin her kademesinde katkı sunan sanat eğitiminde hangi amaçlara yönelik çalışmaların olmasını bekleyemeyiz?

A) Ürün oluşturmaya yönelik
B) Görsel algıya yönelik
C) Estetik algıya yönelik
D) Hayattan soyutlanmaya yönelik
E) Bilgileri sorgulamaya yönelik

Cevap : D) Hayattan soyutlanmaya yönelik

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Bütünleme

Bir erken çocukluk sınıfında düzenleme yapan öğretmen sanat merkezindeki materyalleri yerleştirildikten sonra gereğinden fazla olanları en uygun şekilde saklamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?

A) Keseler
B) Küçük poşetler
C) Kavanozlar
D) Bidonlar
E) Şeffaf kutular

Cevap : E) Şeffaf kutular

Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuyu farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapılıyordur?

A) PEPSI
B) Myers-Briggs tip göstergesi
C) Wallach Kogan testi
D) Guilford bataryası
E) TYDT

Cevap : C) Wallach Kogan testi

Bir anasınıfında sanat merkezine yerleştirilmek üzere birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyaller seçmeniz gerekiyor.
Bu tarzda materyal aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Fırçalar
B) Kağıtlar
C) Yoğurma malzemeleri
D) Boyalar
E) Artık materyaller

Cevap : E) Artık materyaller

Kişilerin ortaya koyduğu yaratıcı ürünleri ya da başarı gibi davranışları değerlendirmeyi amaçlayan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öz raporlama verisi
B) Tutum envanterleri
C) Değerlendirme ölçekleri
D) Kişilik testleri
E) Performans verisi

Cevap : E) Performans verisi

Çocuklarla yaratıcı sanat çalışmalarında özellikle artık materyallerin kullanımı yaratıcılığı desteklemekte önemli görülmektedir. Ancak son yıllarda bazı türdeki artık materyallerin kullanımına yönelik belirgin görüşler ortaya atılmıştır. Bu materyal türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâğıt malzemeler
B) Ahşap malzemeler
C) Doğal malzemeler
D) Kumaş malzemeler
E) Besin malzemeleri

Cevap : E) Besin malzemeleri

Görsel sanat eğitimini değerlendirme çocukların gelişimlerini görebilmenin ve onlara geri dönüt verebilmenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır?

A) Eğitim ve öğretimin aksamamasını sağlamak
B) Programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
C) Sanat atölyelerinin kalitesini değerlendirmek
D) Çocukları ödüllendirmek
E) Sanatın standartlarını belirlemek

Cevap : B) Programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek

I. Ürün ve süreç
II. Birey ve çevre
III. Beceri ve başarı
Ayşe geleneksel olarak yaratıcılığı ölçmeyi amaçladığında yukarıda yer alan durumlardan hangilerini değerlendirmeye almalıdır?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) Sadece II
E) Sadece I

Cevap : E) Sadece I

Sanat çalışmaları, bireyin kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesine, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmesine ve iletişim konusunda sorunları olabilen çocuklar için de önemli bir araç olarak değerlendirildiğinde sanata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru kabul edilebilir?

A) Renklerin öğretici özelliği olması
B) Duyguları bütünleştiriciliği
C) Eleştirel bakışı kazandırması
D) Karar verme becerisini desteklemesi
E) Yansıtıcı bir iletişim aracı olması

Cevap : E) Yansıtıcı bir iletişim aracı olması

Yaratıcılık testleri çocuk ve yetişkinlerde birçok özelliği ölçüp değerlendirerek yaratıcılığın anlaşılmasını sağlayabilmektedir. Bu özellikler arasında bilişsel işlemler de yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin ölçtüğü bilişsel işlemlerden biri değildir?

A) Çeşitli durum ya da nesneler arasında bağlantı kurma
B) Farklı düşünme biçimlerini birleştirme
C) Farklı nesne ve durumları analiz etme
D) Birden çok fikir üzerinde aynı anda çalışma
E) Olay ya da duruma ilişkin geniş sınıflamalar yapma

Cevap : C) Farklı nesne ve durumları analiz etme

“Sanat etkinlikleri planlanırken çocukların ilgisine göre ve onlara özgürlük tanıyarak çalışmaların yapılması için fırsat sunulmalıdır. Özellikle serbest çalışmalar için esnek yapılandırma önerilebilir.”
Yukarıdaki cümlede sanat etkinliklerine ilişkin uygulamalarda dikkate alınması gereken hangi özellikten bahsedilmektedir?

A) Ortam
B) Hepsi
C) Materyal
D) Yöntem
E) Zaman

Cevap : E) Zaman

Tuğba ve arkadaşları trafik kurallarıyla ilgili bir afiş tasarlamak istemektedirler. Bunun için de trafik kurallarına ilişkin derinlemesine araştırmalar yaparak öncelikle bilgilerini arttırırlar. Ardından da trafik sorunuyla ilgili bir dizi kelime düşünüp sıralayarak bunlardan yola çıkıp yeni fikirlerle afişlerini oluşturmayı planlarlar. Bu uygulamada
Tuğba ve arkadaşlarının kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matriks
B) Analoji
C) Fikir yazımı
D) Nominal grup
E) Beyin fırtınası

Cevap : A) Matriks

30- İşlem öncesi dönemin sonlarına doğru çocuklarda gelişen görsel şemalar dönemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çizimlerde şeffaflık görülmez.
B) Henüz perspektif ve derinlik gelişmemiştir.
C) Renk tonlamaları ve ışık yansımaları görülür.
D) Görülenler aynen çizilir.
E) Çizimler herhangi bir şeye benzetilemez.

Cevap : B) Henüz perspektif ve derinlik gelişmemiştir.

Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilerek çocuklar takip edilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılabileceklerden değildir?

A) Çocuklar sistematik olarak gözlenebilir.
B) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir.
C) Çocukla birebir görüşme yapılabilir.
D) Her çocuk için sanat portfolyosu hazırlanabilir.
E) Çocukların çalışma sürecinde yaptıkları diyaloglar kaydedilebilir.

Cevap : B) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir.

Ayşe’ye yaratıcılığını değerlendirmek için insan tiplerini değerlendirmesi, çeşitli şekillerle nesneler elde etmesi ve gizlenmiş harfleri bulması gibi alt testlerden oluşan bir test verilmiştir. Bu test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Torrance yaratıcı düşünme testi
B) Guilford bataryası
C) Myers-Briggs tip göstergesi
D) Wallach Kogan testi
E) Kelimelerle yaratıcı düşünme

Cevap : B) Guilford bataryası

Waldorf yaklaşımının dayandığı felsefeye göre çocukların gelişimlerini sağlamak amacıyla okul öncesi öğretmenlerinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğanın güzelliklerini sınıf içerisine getirmek
B) Kendilerini resim konusunda geliştirmek
C) Akademik bilgiyle çocukları donatmak
D) Bedensel hareketliliği kontrol altında tutmak
E) Tek tip belirgin bir program uygulamak

Cevap : A) Doğanın güzelliklerini sınıf içerisine getirmek

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Bütünleme

Yaratıcılığı ölçmenin önemini en doğru biçimde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcılığın bir başarı olduğu görüşünün yaygınlaşması
B) Yaratıcılığın bireysel olarak değişkenlik gösteren bir beceri olması
C) Yaratıcılıkta ortaya konulan ürünlerin değerlendirilmesi için
D) Standartlaşmış test kültürüne bağlı olarak belli bir zeka görüşüne odaklanılması
E) Yaratıcılığın gözlemlenmesi ya da değerlendirilmesi zor olan bir beceri olması

Cevap : B) Yaratıcılığın bireysel olarak değişkenlik gösteren bir beceri olması

Çocukların daha yaratıcı ve sosyal oyunlar oynamalarında etkililiği en yüksek olan alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşillikli doğal alanlar
B) Sınırlandırılmış alanlar
C) Yapılandırılmış oyun parkları
D) Kuralları belirli olan alanlar
E) Kapalı ve güvenliği yüksek alanlar

Cevap : A) Yeşillikli doğal alanlar

Bir eğitimci çocuklarına sanat eleştirisi becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Çocukların bu becerilerini desteklemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun görülmemektedir?

A) Sanatçılarla birlikte çalışmalar planlama
B) Sanat atölyelerine gidilmesi
C) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri
D) Sanatçıların sınıfa davet edilmesi
E) Müze ve galeri gezileri

Cevap : C) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri

Barış Öğretmen anaokulundaki öğrencilerinin düşüncelerini zenginleştirici uygulamalar yapmayı amaçlayan bir öğretmendir. Bu uygulamalar sırasında çocuklara yeni bilgiler kazandırmaya çalışırken hayal güçlerini de beslemek için çalışmalar yapmaktadır, ancak çocukların gündelik yaşantıda da Barış Öğretmen’in etkinlikleri dışında hayal gücünün beslenmesi mümkündür.
Bunu sağlamakta aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Duyular
B) Tatlar
C) Duygular
D) Sesler
E) Bilinçaltı

Cevap : E) Bilinçaltı

Meral Öğretmen çocuklara kardan adam yapmaları için gerekli materyalleri ve tamamlamaları gereken şablonları hazırlamış ve isteyenin pamuk, isteyenin köpük isteyenin de yün ile kardan adamlarını tamamlama özgürlüğü olduğunu dile getirmiştir. Meral Öğretmen’in çocuklara tanıdığı özgürlükle gerçekleştirmeyi planladığı bu çalışmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çalışma öğretmen merkezli bir çalışmadır.
B) Çalışmada çocukların özgünlüğü görülebilir.
C) Çalışma yaratıcılık içermektedir.
D) Çalışma öğrenen merkezli bir çalışmadır.
E) Çalışmada seçme özgürlüğü yoktur.

Cevap : B) Çalışmada çocukların özgünlüğü görülebilir.

Akif’in öğretmeni bir gün sınıfa Salvador Dali’nin gerçeküstü resimlerinin posterleri ile gelir. Sınıfındaki arkadaşlarıyla birlikte bu eserleri inceledikten sonra Akif’in resimlerinde bazı değişimler gözlenmeye başlamıştır.
Bunun sebebi sanat eleştirisinin amacına göre aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Çizim yeteneğinin artması
B) Görsel algısının artması
C) Yeni renkler denemeye başlaması
D) Yağlı veya guaş boyayı kullanmaya başlaması
E) Dali’nin kullandığı teknikten esinlenmesi

Cevap : C) Yeni renkler denemeye başlaması

Bir eğitimci çocuklarla yaptığı görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği sanat eserlerinin eleştirisine yönelik bir çalışma planlasa aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır?

A) Çözümleme
B) Yargı
C) Gözlemleme
D) Tanımlama
E) Yorumlama

Cevap : C) Gözlemleme

Beş ve dokuz yaşlarındaki iki kardeş anneleri ile doğa tarihi müzesini ziyaret etmişlerdir.
Bu müzeye ilk defa gittikleri için anneleri onlardan anı olması amacıyla müzeyi anlatan birer resim yapmalarını istediğinde sanatsal becerilerinin farklı olmasının yanında aşağıdakilerden hangi özelliklerinin farkını görecektir?

A) Algı ve duyular
B) Duyular ve materyal
C) Algı ve bakış açısı
D) Bilgi ve algı
E) Materyal ve bilgi

Cevap : C) Algı ve bakış açısı

Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocuklar başarı gösterdiğinde kendi materyalleriyle geliştirdiği çalışmanın çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü de savunmaktadır.
Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eklektik
B) Waldorf
C) High Scope
D) Montessori
E) Reggio Emilia

Cevap : D) Montessori

I. Portatif ürünler
II. Materyal deposu
III. Ağaç oyun evi
IV. Minyatür bitki ya da ağaçlar
V. Çim alanlar
Bir anaokulunda oldukça küçük ebatlı bir bahçe bulunmakta ve sizden bu bahçede çocuklarda sanat ve estetik alanlarını desteklemek, yaratıcılıkları beslemek amacıyla düzenleme yapmanız isteniyor.
Yukarıdakilerden hangilerini öncelikli olarak düzenleme yapılmasını uygundur?

A) II, III, IV
B) III, IV, V
C) I, III, V
D) I, IV, V
E) I, II, V

Cevap : D) I, IV, V

Sanat çalışmaları aracılığıyla çocuklardaki yaratıcılığı desteklemede rolü büyük olan öğretmenlerin çeşitli özelliklere sahip olması ve çocukları değerlendirmede de bu özelliklerini kullanmaları gerekmektedir.
Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi yaratıcılığın sanat etkinliklerinde desteklenmesinde yer almamaktadır?

A) Öz güvenli olmak
B) Bilgili olmak
C) İçten olmak
D) Coşkulu olmak
E) Eleştirici olmak

Cevap : E) Eleştirici olmak

Hangi sanat eleştirisi yaklaşımı, başlangıçta çocukları mutlu etse de sürekli bu tepki ile karşılanma sonucunda sanatsal çalışma isteğinin zamanla azalmasına sebep olabilmektedir?

A) Sorgulayıcı yaklaşım
B) Düzeltici yaklaşım
C) Övgü yaklaşımı
D) Değer verici yaklaşım
E) Araştırıcı yaklaşım

Cevap : C) Övgü yaklaşımı

Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında bir çocuk olan Burcu’dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne getirilen gerçek hayata dair durumların betimlendiği siyah-beyaz çizimlere yönelik sorulara cevap vermesi istenmiştir.
Burcu’nun cevaplandırdığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) PEPSI
B) Uzak çağrışımlar testi
C) TYDT
D) Guilford bataryası
E) Wallach Kogan testi

Cevap : A) PEPSI

Çevrenin potansiyel olarak ne kadar yaratıcı olduğunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş sınıf ortamı gözlem formunda aşağıdakilerden hangisinin gözlemlenmesi beklenemez?

A) Sınıftaki materyallerin çeşitliliği
B) Öğrencinin ders yönetiminde inisiyatif alması
C) Farklı ve çözüm yönelimli düşünmeye teşvik etme
D) Öğretme ve öğrenme etkinliklerindeki özgünlük
E) Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci ilişkileri

Cevap : A) Sınıftaki materyallerin çeşitliliği

Çocuklar için sanata yönelik bir öğrenme merkezi tasarlamak amacıyla yola çıkan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangi özelliği dikkate almasına gerek yoktur?

A) Gereklilik
B) Estetik
C) Kullanışlılık
D) Esneklik
E) Erişilebilirlik

Cevap : A) Gereklilik

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Auzef Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık
Auzef Çocukluk Döneminde Sanat Ve yaratıcılık Ders Kitabı PDF

Auzef Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Ders Kitabı

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim Çocuk Gelişimi - facebook
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!