auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Bütünleme 2020 Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Bütünleme 2020 Soruları

1.Burcu öğretmen çocukluk yıllarında oynadığı oyunlardan esinlenerek öğrencilerine yeni ve farklı etkinlikler tasarlanmaktadır Bu hangi kurama uygun gelir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) çağrışım

2.Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluştuğu görüşünü aşağıdaki kuramcılardan hangisi sunmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Ernest Kris

3. Yaratıcılığı güçlendiren bazı özellikler bulunmaktadır Diğer taraftan yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar da bulunmaktadır Aşağıdakilerin hangisi yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) rutinlik

4. Berat her resminde standart içinde çizdiği karenin üzerine kırmızı üçgen çatı ekleyerek ev çizmektedir kuş için biçimini kullanmayı tercih etmektedir Bu durumda Berat hangi çizim aşamasındadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) görsel şemaların gelişimi

5. Eren kalemi daha etkili biçimde kullanmaya başladıkça daireler çizmeye başlamış ardından da bunların içlerinden dışarıya doğru uzayan çizgiler ve çarpılar eklemeyi başarmıştır. Bu durumda Eren’in çizimleri aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Mandala

6. Çizimlerde abartı olan ve bazı durumlarda da kozmik görülen Ayrıca öyküler anlatan gösterimlere rastladığında Aşağıdakilerin hangisi düşünülebilir ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) nedensellik

7. Görsel sanat eğitimini değerlendirme çocukların gelişimlerini görebilmenin ve onlara geri dönüt verebilmenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisine değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek

8. Çevrenin potansiyel olarak ne kadar yaratıcı olduğunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş sınıfı ortamı gözlem formunda aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenemez ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) sınıftaki materyallerinin çeşitliliği

9. Ergün sıradışı kelimeleri veya karmaşık sesleri dinledikten sonra bu seslerini kendinde uyandırdıklarıyla yeni ve farklı fikirler üretmeye dayalı bir test ile yaratıcılığını ortaya koymaktadır. bu test aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) sesler ve kelimelerle Yaratıcı düşünme

10. Aşağıdaki eğitimsel uygulamalardan hangisi çocukların ilgisini çeken ve yerel topluluklarca ve kültürlere saygılı olmayı destekleyen uygulamalar içermektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) sanat çalışmaları

11. Okul öncesi dönem çocukları mantıksal ve soyut düşünme becerisi henüz gelişmediğinden matematik ile ilgili zor kavramları tam anlamıyla kavramayabilirler Bu sebeple bu dönemdeki çocuklar için en uygunu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) somut nesnelerle oyun oynatmak

12. Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında olan Burcu'dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne geçerek hayata dair durumların betimlendiği siyah beyaz çizimler getirilir bu çizimleri yönelik sorulara cevap vermesi istenir burcunun cevaplandırdı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) PEPSİ

13. Purdue ilkokul çocukları için problem çözme envanterinde ölçülmesi amaçlanan çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) nesneleri sıradan biçimde kullanma

14. 5 yaşındaki çocuklarla çalışan Bir Eğitimci onların duygularını dışa vurmaları ve içlerindeki enerjiyi boşaltmalarına sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangi etkinlik türünü seçmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) oyun

15. Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme testini değerlendirme amacıyla kullanan bir kişi bu teste dair aşağıdakilerin hangisini etkinlik olarak görebilir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) diğer duyguların kullanılması ile da yaratıcılığın ortaya koyabileceği durumun gözden kaçırılan bilme ihtimalinin olması

16.Aslı sınıfındaki öğrencilerin yaratıcılığını ölçmek amacıyla farklı çeşitlilikte ölçme araçları araştırmıştır Aslı'nın bunu yapmasındaki amaç nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) yaratıcılığın çok boyutlu olması sebebiyle

17. Ayşe'ye yaratıcılığını değerlendirmek için insan tiplerini değerlendirmesi çeşitli şekillerle nesneler yapması ve gizlenmiş harfleri bulması gibi alt testlerden oluşan bir test verilmiştir yukarıda özellikleri verilen test hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Guilford bataryası

18. Beril'e öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbirleri ile ilişkili 3 kelime söyleyerek Bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan Yaratıcı düşünme testi hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Uzak çağrışımlar testi

19. Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın kullanılan görsel yaklaşım sebebiyle diğer duyuların kullanılmasıyla yaratıcılığın ortaya konulabileceği durumun gözden kaçması düşüncesi ile oluşturulan yaratıcılık testi hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Seslerle kelimelerle Yaratıcı düşünme

20. Bir Eğitimci kendisine çizdiği resmi gösteren öğrencisinin çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin 4 ayağını çizmelisin şeklinde bir tepki ile değerlendirip çocuğun Özgür olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini vurgula varsa hangi yaklaşıma tepki olur?

Correct! Wrong!

Cevap : e) düzeltici

21. Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuya farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapıyordur?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Wallch Kogan Testi

22.Sanat çalışmalarında çocukların gelişimlerini çizip gelişim aşamalarına göre değerlendirerek takip etme hangi amaca uygun değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) resimleri panoda sergileme

23.Sanat çalışmaları aracılığı ile çocuktaki yaratıcılığı desteklemekte rolü büyük olan öğretmenlerin çeşitli özelliklere sahip olması ve çocukları değerlendirmede de bu özelliklerini kullanmaları gerekmektedir. Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi yaratıcılığın sanat etkinliklerinin desteklenmesinde yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) eleştirici olmak

24.Okul öncesi dönemde çocukların kendilerini sözsüz olarak ifade etmelerini sağlarken aynı zamanda bilimsel sözcükler edilmelerine yönelik hangi ikisinin bütünleştirilmesi gerekir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) sanat / fen

25.Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılığını ölçmek için geliştirilen ölçme araçlarında dikkate alınması gereken özellik hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) oyunun işin içine katılması

26.Eğitici çocuklarına sanat eleştirisi becerisi kazandırmayı hedeflemektedir çocukların bu becerilerinin kazanmasında Hangisi uygun görülmektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) birbirlerinin resimlerini yerleştirmeleri

27.Bir Eğitimci çocuklarla yaptığı Görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği Sanat eserlerinin eleştirisine yönelik bir çalışma planlaması aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) gözlemleme

28. Aral’ın öğretmeni bir gün sınıfa Salvador Dali'nin Gerçeküstü resimlerinin posterleri ile gelir Aral sınıfındaki arkadaşları ile birlikte bu eserleri inceledikten sonra Aral'ın resimlerinde bazı değişimler gözlemlemeye başlar, Bu değişimin sebebi sanat eleştirisinin amacına göre aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Dali'nin kullandığı teknikten esinlenmesi

29. Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla sanat etkinliklerinde çeşitli materyallerle sayısız teknikte uygulamalar yapılabilir bu materyaller hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Kağıt boya ve yoğurma malzemeleri

30. Resimdeki kişi ne anlatmak istiyor olabilir ona neler söylemek istersin soruları hangi eleştiri aşamasına örnek sorulardır ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) yorumlama aşaması

31. Hangi sanat eleştirisi yaklaşımı, başlangıçta çocukları mutlu etsede sürekli bu tepki ile karşılanması sonucunda sanatsal çalışma yapma istediğinin zamanla azalmasına sebep olmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) övgü yaklaşımı

32.Sanat eğitimi ve eğitimde sanat aracılığıyla öğrenmede hangi öğrenme biçimi ön plandadır ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Aktif öğrenme

I. Ürün ve süreç II. Birey ve çevre III. Beceri ve başarı 33.Ayça geleneksel olarak yaratıcılığı ölçmeyi amaçladığında yukarıda yer alan durumlardan hangisini / hangilerini değerlendirmeye almalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) I ve II

34.Okul öncesi eğitim etkinliklerinde farklı alanların bütünleştirilmesinin gereklilik sebebi aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Birden çok duyuyu uyararak beynin her iki lobunun da birlikte çalışmasını sağlamak

35.Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilerek çocuklar takip edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılabileceklerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir. Gelişimsel izleme için her çocuk için özel sanat portfolyosu hazırlanabilir, çocuklar sistematik olarak çalışma sürecinde gözlenebilir, çocukla çalışma sürecinde yapılan diyaloglar, işbirlikleri kaydedilebilir, birebir görüşme yapılabilir veya gelişim gözlem formları ile değerlendirmeler yapılabilir

36.Okulundaki, kalıpların dışında olan öğrencilerini ayırt etmek isteyen bir değerlendirici hangi aracı kullanacağına karar vermek için hangisini dikkate almalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) öğrencilerin ilgisini

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Bütünleme 2020 Soruları

1.Burcu öğretmen çocukluk yıllarında oynadığı oyunlardan esinlenerek öğrencilerine yeni ve farklı etkinlikler tasarlanmaktadır Bu hangi kurama uygun gelir?

a) algısal
b) insancıl
c) çağrışım
d) gestalt
e) psikoanalitik

Cevap : c) çağrışım
2.Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluştuğu görüşünü aşağıdaki kuramcılardan hangisi sunmaktadır?

a) Ernest Kris
b) Carl Rogers
c) S. Mendick
d) A. Maslow
e) S. Freud

Cevap : a) Ernest Kris
3. Yaratıcılığı güçlendiren bazı özellikler bulunmaktadır Diğer taraftan yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar da bulunmaktadır Aşağıdakilerin hangisi yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar arasında yer almaktadır?

a) özgürlük
b) Özgüven
c) oyun oynama
d) rutinlik
e) risk alma

Cevap : d) rutinlik
4. Berat her resminde standart içinde çizdiği karenin üzerine kırmızı üçgen çatı ekleyerek ev çizmektedir kuş için biçimini kullanmayı tercih etmektedir Bu durumda Berat hangi çizim aşamasındadır?

a) Nedensellik
b) Mandala
c) gerçeklik
d) şematik beyin başlaması
e) görsel şemaların gelişimi

Cevap : e) görsel şemaların gelişimi
5. Eren kalemi daha etkili biçimde kullanmaya başladıkça daireler çizmeye başlamış ardından da bunların içlerinden dışarıya doğru uzayan çizgiler ve çarpılar eklemeyi başarmıştır. Bu durumda Eren’in çizimleri aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

a) karalama
b) spiral eştirme
c) sembolleştirme
d) Kübizm
e) Mandala

Cevap : e) Mandala
6. Çizimlerde abartı olan ve bazı durumlarda da kozmik görülen Ayrıca öyküler anlatan gösterimlere rastladığında Aşağıdakilerin hangisi düşünülebilir ?

a) Şematikliğin başlaması

b) gerçeklik
c) görselleştirme
d) nedensellik
e) transparanlık

Cevap : d) nedensellik
7. Görsel sanat eğitimini değerlendirme çocukların gelişimlerini görebilmenin ve onlara geri dönüt verebilmenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisine değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır ?

a) çocukları ödüllendirmek
b) sanat atölyelerinin kalitesine değerlendirmek
c) eğitim ve öğretim aksamaması sağlamak
d) programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
e) sanatın standartlarını belirlemek

Cevap : d) programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
8. Çevrenin potansiyel olarak ne kadar yaratıcı olduğunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş sınıfı ortamı gözlem formunda aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenemez ?

a) öğrencinin ders yönetiminde insiyatif alması
b) öğretme ve öğrenme etkinliklerindeki özgünlük
c) sınıftaki materyallerinin çeşitliliği
d) öğretmen öğrenci ve öğrenci öğrenci ilişkileri
e) farklı çözüm yönelimli düşünmeye teşvik etme

Cevap : c) sınıftaki materyallerinin çeşitliliği
9. Ergün sıradışı kelimeleri veya karmaşık sesleri dinledikten sonra bu seslerini kendinde uyandırdıklarıyla yeni ve farklı fikirler üretmeye dayalı bir test ile yaratıcılığını ortaya koymaktadır. bu test aşağıdakilerden hangisidir?

a) Wallch Kogan testi
b) Guilford bataryası
c) Migers Brigss tip göstergesi
d) sesler ve kelimelerle Yaratıcı düşünme
e) Uzak çağrışımlar testi

Cevap : d) sesler ve kelimelerle Yaratıcı düşünme
10. Aşağıdaki eğitimsel uygulamalardan hangisi çocukların ilgisini çeken ve yerel topluluklarca ve kültürlere saygılı olmayı destekleyen uygulamalar içermektedir ?

a) deneyler
b) kavram çalışmaları
c) matematik çalışmaları
d) sanat çalışmaları
e) duyu çalışmaları

Cevap : d) sanat çalışmaları

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Bütünleme 2020 Soruları

11. Okul öncesi dönem çocukları mantıksal ve soyut düşünme becerisi henüz gelişmediğinden matematik ile ilgili zor kavramları tam anlamıyla kavramayabilirler Bu sebeple bu dönemdeki çocuklar için en uygunu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektir?

a) sadece kolay kavramları vermek
b) yaratıcı etkinlikler ürettirmek
c) Hayal güçlerini beslemek
d) somut nesnelerle oyun oynatmak
e) sayı ve şekil kavramlarını odaklanmak

Cevap : d) somut nesnelerle oyun oynatmak
12. Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında olan Burcu’dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne geçerek hayata dair durumların betimlendiği siyah beyaz çizimler getirilir bu çizimleri yönelik sorulara cevap vermesi istenir burcunun cevaplandırdı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) TYDT
b) PEPSİ
c) Uzaktan çağrışımlar testi
d) Guilford bataryası
e) Wallach Kogan testi

Cevap : b) PEPSİ
13. Purdue ilkokul çocukları için problem çözme envanterinde ölçülmesi amaçlanan çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

a) hipotez ortaya koyma
b) sebepleri tahmin etme
c) ayrıntıların farkına varma
d) var olan problemin farkına varma
e) nesneleri sıradan biçimde kullanma

Cevap : e) nesneleri sıradan biçimde kullanma
14. 5 yaşındaki çocuklarla çalışan Bir Eğitimci onların duygularını dışa vurmaları ve içlerindeki enerjiyi boşaltmalarına sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangi etkinlik türünü seçmelidir?

a) hepsi
b) Türkçe
c) oyun
d) matematik
e) fen

Cevap : c) oyun
15. Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme testini değerlendirme amacıyla kullanan bir kişi bu teste dair aşağıdakilerin hangisini etkinlik olarak görebilir?

a) işitsel zekayı geri planda bırakacak çalışmalardan yeterince yararlanılması
b) diğer duyguların kullanılması ile da yaratıcılığın ortaya koyabileceği durumun gözden kaçırılan bilme ihtimalinin olması
c) Seslerin yoğun kullanılmasına yönelik ayrıntılı hale getirilmiş kontrol listelerinin eksikliğinin olması
d) Birkaç ses ve kelime hakkında bıraksak düşünerek birden çok fikir üretme ihtimalinin ortadan kalkması
e) Seslerin cereyanda uyandırdığı fikirler ve anlamlarla dinleyicinin daha kapsamlı fikirler
üretmeye odaklanamaması

Cevap : b) diğer duyguların kullanılması ile da yaratıcılığın ortaya koyabileceği durumun gözden kaçırılan bilme ihtimalinin olması
16.Aslı sınıfındaki öğrencilerin yaratıcılığını ölçmek amacıyla farklı çeşitlilikte ölçme araçları araştırmıştır Aslı’nın bunu yapmasındaki amaç nedir ?

a) yaratıcılığın Normalde ölçülememesi sebebiyle
b) yaratıcılığın çok boyutlu olması sebebiyle
c) Çocuk ve yetişkinlerin yaratıcılığının farklı olması sebebiyle
d) yaratıcılığı daha iyi ölçmeyi sağlamak sebebiyle
e) yaratıcılığın niceliksel olarak sınıflandırabilir olması sebebiyle

Cevap : b) yaratıcılığın çok boyutlu olması sebebiyle
17. Ayşe’ye yaratıcılığını değerlendirmek için insan tiplerini değerlendirmesi çeşitli şekillerle nesneler yapması ve gizlenmiş harfleri bulması gibi alt testlerden oluşan bir test verilmiştir yukarıda özellikleri verilen test hangisidir?

a) Torrance yaratıcı düşünme testi
b) Guilford bataryası
c) Kelimelerle yatarıcı düşünme
d) Wallach kogan testi
e) Myers –Brigs Tip göstergesi

Cevap : b) Guilford bataryası
18. Beril’e öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbirleri ile ilişkili 3 kelime söyleyerek Bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan Yaratıcı düşünme testi hangisidir?

a) Torrance yaratıcı düşünme testi
b) Uzak çağrışımlar testi
c) Purdue problem çözme testi
d) Guilford bataryası
e) Wallach kogan testi

Cevap : b) Uzak çağrışımlar testi
19. Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın kullanılan görsel yaklaşım sebebiyle diğer duyuların kullanılmasıyla yaratıcılığın ortaya konulabileceği durumun gözden kaçması düşüncesi ile oluşturulan yaratıcılık testi hangisidir ?

a) Uzak çağrışım testi
b) Seslerle kelimelerle Yaratıcı düşünme
c) yaratıcılık potansiyel değerlendirilmesi
d) Guilford bataryası
e) Wallach kogan testi

Cevap : b) Seslerle kelimelerle Yaratıcı düşünme
20. Bir Eğitimci kendisine çizdiği resmi gösteren öğrencisinin çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin 4 ayağını çizmelisin şeklinde bir tepki ile değerlendirip çocuğun Özgür olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini vurgula varsa hangi yaklaşıma tepki olur?

a) değer verici
b) merak edici
c) izleyici
d) kontrolcü
e) düzeltici

Cevap : e) düzeltici

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Bütünleme 2020 Soruları

21. Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuya farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapıyordur?

a) PEPSİ
b) Wallch Kogan Testi
c) TYDT
d) Guilford
e) Myers Brigss

Cevap : b) Wallch Kogan Testi
22.Sanat çalışmalarında çocukların gelişimlerini çizip gelişim aşamalarına göre değerlendirerek takip etme hangi amaca uygun değildir ?

a) sanat portfolyosu hazırlama
b) resimleri panoda sergileme
c) sistematik gözlem
d) birebir görüşme
e) diyalog kaydetme

Cevap : b) resimleri panoda sergileme
23.Sanat çalışmaları aracılığı ile çocuktaki yaratıcılığı desteklemekte rolü büyük olan öğretmenlerin çeşitli özelliklere sahip olması ve çocukları değerlendirmede de bu özelliklerini kullanmaları gerekmektedir. Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi yaratıcılığın sanat etkinliklerinin desteklenmesinde yer almamaktadır?

a) içten olmak
b) bilgili olmak
c) eleştirici olmak
d) coşkulu olmak
e) özgüvenli olmak

Cevap : c) eleştirici olmak
24.Okul öncesi dönemde çocukların kendilerini sözsüz olarak ifade etmelerini sağlarken aynı zamanda bilimsel sözcükler edilmelerine yönelik hangi ikisinin bütünleştirilmesi gerekir ?

a) oyun / müzik
b) sanat / fen
c) fen / Türkçe
d) Türkçe / sanat
e) matematik / dans

Cevap : b) sanat / fen
26.Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılığını ölçmek için geliştirilen ölçme araçlarında dikkate alınması gereken özellik hangisidir?

a) oyunun işin içine katılması
b) müzik ve sanata yönelik yapılması
c) okuduğunu anlamaya yönelik olması
d) başarılı Ürünler ortaya konması
e) bilimsel ve bütünsel düşünceyi birleştirmesi

Cevap : a) oyunun işin içine katılması
27.Eğitici çocuklarına sanat eleştirisi becerisi kazandırmayı hedeflemektedir çocukların bu becerilerinin kazanmasında Hangisi uygun görülmektedir ?

a) sanatçılarla birlikte çalışmalar planlama
b) sanatçıları sınıfa davet edilmesi
c) birbirlerinin resimlerini yerleştirmeleri
d) müze ve Galeri Gezileri
e) sanat atölyeleri ne gidilmesi

Cevap : c) birbirlerinin resimlerini yerleştirmeleri
28.Bir Eğitimci çocuklarla yaptığı Görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği Sanat eserlerinin eleştirisine yönelik bir çalışma planlaması aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır ?

a) çözümleme
b) yargı
c) tanımlama
d) gözlemleme
e) yorumlama

Cevap : d) gözlemleme
29. Aral’ın öğretmeni bir gün sınıfa Salvador Dali’nin Gerçeküstü resimlerinin posterleri ile gelir Aral sınıfındaki arkadaşları ile birlikte bu eserleri inceledikten sonra Aral’ın resimlerinde bazı değişimler gözlemlemeye başlar, Bu değişimin sebebi sanat eleştirisinin amacına göre aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

a) Dali’nin kullandığı teknikten esinlenmesi
b) yeni renkler denemeye başlaması
c) çizim yeteneğinin artması
d) yağlı veya guaj boyayı kullanmaya başlaması
e) görsel algısının artması

Cevap : a) Dali’nin kullandığı teknikten esinlenmesi
30. Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla sanat etkinliklerinde çeşitli materyallerle sayısız teknikte uygulamalar yapılabilir bu materyaller hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

a) artık materyal ve makas
b) boya kalem ve fırçalar
c) Kağıt boya ve yoğurma malzemeleri
d) Yapıştırıcı alçı kağıt
e) Yoğurma ve kesme malzemesi, yapıştırıcı

Cevap : c) Kağıt boya ve yoğurma malzemeleri

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Bütünleme 2020 Soruları

31. Resimdeki kişi ne anlatmak istiyor olabilir ona neler söylemek istersin soruları hangi eleştiri aşamasına örnek sorulardır ?

a) uygulama aşaması
b) planlama aşaması
c) yorumlama aşaması
d) değerlendirme aşaması
e) inceleme aşaması

Cevap : c) yorumlama aşaması
32. Hangi sanat eleştirisi yaklaşımı, başlangıçta çocukları mutlu etsede sürekli bu tepki ile karşılanması sonucunda sanatsal çalışma yapma istediğinin zamanla azalmasına sebep olmaktadır?

a) araştırıcı yaklaşım
b) düzeltici yaklaşım
c) değer verici yaklaşım
d) övgü yaklaşımı
e) sorgulayıcı yaklaşım

Cevap : d) övgü yaklaşımı
33.Sanat eğitimi ve eğitimde sanat aracılığıyla öğrenmede hangi öğrenme biçimi ön plandadır ?

a) Üretken öğrenme
b) Soyut öğrenme
c) Aktif öğrenme
d) Sıradan öğrenme
e) Dönüşümle öğrenme

Cevap : c) Aktif öğrenme
I. Ürün ve süreç
II. Birey ve çevre
III. Beceri ve başarı
34.Ayça geleneksel olarak yaratıcılığı ölçmeyi amaçladığında yukarıda yer alan durumlardan hangisini / hangilerini değerlendirmeye almalıdır?

a) Yalnız II
b) Yalnız I
c) Hepsi
d) I ve III
e) I ve II

Cevap : e) I ve II
35.Okul öncesi eğitim etkinliklerinde farklı alanların bütünleştirilmesinin gereklilik sebebi aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Tek ya da az materyalle birden fazla etkinlik gerçekleştirmeyi mümkün kılmak
b) Her bir farklı etkinlik türünü birleştirerek çocuklar için anlamlı öğrenmeler sağlamak
c) Birden çok duyuyu uyararak beynin her iki lobunun da birlikte çalışmasını sağlamak
d) Öğretmenlerin okul öncesi programda yer alan gereklilikleri sağlamasını kolaylaştırmak
e) Kisitli zaman içerisinde fazlaca etkinliği bir defada ele alabilmek amacını sağlamak

Cevap : c) Birden çok duyuyu uyararak beynin her iki lobunun da birlikte çalışmasını sağlamak
36.Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilerek çocuklar takip edilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılabileceklerden değildir?

a) Çocukların çalışma sürecinde yaptıkları diyaloglar kaydedilebilir.
b) Her çocuk için sanat portfolyosu hazırlanabilir.
c) Çocuklar sistematik olarak gözlenebilir.
d) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir.
e) Çocukla birebir görüşme yapılabilir.

Cevap : d) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir.
Gelişimsel izleme için her çocuk için özel sanat portfolyosu hazırlanabilir, çocuklar sistematik olarak çalışma sürecinde gözlenebilir, çocukla çalışma sürecinde yapılan diyaloglar, işbirlikleri kaydedilebilir, birebir görüşme yapılabilir veya gelişim gözlem formları ile değerlendirmeler yapılabilir
37.Okulundaki, kalıpların dışında olan öğrencilerini ayırt etmek isteyen bir değerlendirici hangi aracı kullanacağına karar vermek için hangisini dikkate almalıdır?

a) Aracın keskinliğini
b) öğrencilerin ilgisini
c) Öğrencilerin sayısıni
d) Aracın güvenirliliğini
e) Kişinin uygunluğunu

Cevap : b) öğrencilerin ilgisini

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Bütünleme 2020 Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık


Çocuk Gelişimi - facebook

 

özel eğitime giriş

bilişsel dil gelişimi

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

çocuk gelişimi 2020 final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!