Bilişsel Ve Dil Gelişimi

Auzef Bilişsel Ve Dil Gelişimi

Bilişsel Ve Dil Gelişimi Sınav Soruları

Vize Final
2022 Vize Deneme-1 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme-2 2022 Final Deneme -2
2022 Vize Deneme-3 2022 Final Deneme -3
Vize Soruları 2022 Final Deneme -4
2020 Vize Soruları 2021 Bütünleme Soruları
2023 Vize Soruları 2020 Final Soruları
Final Soruları
2020 Bütünleme Soruları
2021 Final Soruları
2022 Final Sorular
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu LOLONOLO

Auzef Bilişsel Ve Dil Gelişimi

Bilişsel Dil Gelişimi 2020 Final Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi konuşma dönemi dil gelişimi aşamalarından biri değildir?

A) Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi
B) İki sözcüklü ifadeler dönemi
C) Başkalarının seslerini taklit dönemi
D) Tek sözcük dönemi
E) Ses, sözcük dönemi

Cevap : C) Başkalarının seslerini taklit dönemi
NOT: Konuşma Öncesi Dönem:
1. Yeni doğan dönemi (ağlama)
2. Gığıldama dönemi
3. Mırıldanma dönemi
4. Mırıldanmanın tekrarı dönemi
5. Başkalarının seslerini taklit dönemi
Konuşma Dönemi Dil Gelişimi:
1. Ses, sözcük dönemi
2. Tek sözcük dönemi
3. İki sözcüklü ifadeler dönemi
4. Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi
5. Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi

2- Bir çocuğun araba kelimesini yalnızca arabalar için değil ” kamyon, traktör” ve hatta “çocuk arabaları” için kullanması durumudur. Verilen açıklama aşağıdaki dil gelişimi kavramlarından hangisine aittir?

A) Telegrafik Konuşma
B) Morgem (tek sözcük)
C) Eksik Kurallaştırma
D) Aşırı Kurallaştırma
E) Alıcı (Reseptif) Dil

Cevap : D) Aşırı Kurallaştırma

3-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi konuşma öncesi ( agulama ) dil gelişim aşaması ile ilgili değildir?

A) Üçüncü aydan itibaren bebekler, annelerinin sesini başka bir yetişkin kadın sesinden ayırabilirler
B) Konuşma öncesi evrenin yaklaşık ilk altı ayı (doğumdan sonra ilk altı ay) genelde vokal seslerin üretildiği sesleme, gıgıldama ve genişletme evresini içermektedir
C) Birinci ayda bebekler “bah” ve “pah”, “ga” ve “da” gibi heceleri birbirinden ayırt edebilirler
D) Doğumdan sonraki ilk anlamlı kelimelerin kullanılmaya başlandığı 1 yaş civarına kadarki dönemi kapsamaktadır
E) Çocuklar ikinci yılın başında kendilerini sözcükler ile ifade etmeye başlamaktadır.

Cevap : E) Çocuklar ikinci yılın başında kendilerini sözcükler ile ifade etmeye başlamaktadır.

4- Şarkı etkinliği ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Her zaman yaratıcı ifadeler kullanan, farklı hareketler yapan çocuklara odaklanmalı, aynı kelimeleri söyleyen ve / veya aynı eylemleri yapan çocuklar görmezden gelinmelidir
B) Şarkının nakarat bölümlerinde çocuklar alkışlarla (ritim araçları ile de olabilir) ritim tutabilir
C) Şarkının ikinci ve sonraki tekrarları çocuklarla birlikte yapılmalıdır
D) Eğitimci, çocuklara öncelikle şarkının tamamını söyleyerek dikkati üzerine çekmelidir
E) Şarkıya uygun hareketlerle şarkının nakarat bölümlerinde halkanın ortasında toplanarak diğer bölümlerinde de halkada yürüyerek canlandırma yapabilirler

Cevap : A) Her zaman yaratıcı ifadeler kullanan, farklı hareketler yapan çocuklara odaklanmalı, aynı kelimeleri söyleyen ve / veya aynı eylemleri yapan çocuklar görmezden gelinmelidir
NOT: Burada önemli bir nokta eğitimcilerin, her zaman yaratıcı ifadeler kullanan, farklı hareketler yapan çocuklara odaklanmaması, aynı kelimeleri söyleyen ve/veya aynı eylemleri yapan çocukları da şarkıları yaratıcı bir şekilde yorumlamaları konusunda desteklemesidir

5-Aşağıdakilerden hangisi elektronik kitaplarla ilgili değildir?

A) 3 yaşından önce çocukların medyaya maruz kalmasının olası olumsuz etkileri vardır.
B) Ev yapımı aile fotoğrafları koleksiyonları birçok küçük çocuğun dikkatini çekmektedir
C) 3 yaşından önce şiddet içeren ya da şiddet içermeyen eğlence amaçlı görsellerin izlenmesinin, 5 yıl sonraki dikkat sorunları ile anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu belirtmektedir.
D) Her kitap farklıdır, ancak birçoğunun hareket eden parıldayan, “konuşan” ya da müzikal sesler ve hayvan sesleri çıkaran özellikleri ve renkli çizimleri vardır. Bir alana, düğmeye, simgeye ya da sembole basılması önceden kaydedilmiş ses özelliklerini etkinleştirir.
E) Elektronik özelliklere sahip kitaplar, çocuklara öyküler dinletmek ve resimler göstermek için farklı seçenekler sunmaktadır

Cevap :  B) Ev yapımı aile fotoğrafları koleksiyonları birçok küçük çocuğun dikkatini çekmektedir

6-Erken çocukluk döneminde çocuklar tarafından kazanılan kavramların birtakım ortak ilkeleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Mutlaklık ilkesi
B) Eşleştirme ilkesi
C) Basitlik ilkesi
D) Güvenilmezlik ilkesi
E) Erişilmezlik ilkesi

Cevap : B) Eşleştirme ilkesi
NOT: Bu dönemde çocuklar tarafından kazanılan kavramlar birtakım ortak ilkeleri bulunmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür;
-Basitlik ilkesi
-Kendine özgülük ilkesi
-Güvenilmezlik ilkesi
-Mutlaklık ilkesi
-Erişilmezlik ilkesi

7-Erken çocukluk dönemindeki “Dışarıda bırakıcı sınıflama” hangi yaşta görülmektedir?

A) 4 yaş
B) 1 yaş
C) 2 yaş
D) 3 yaş
E) 5 yaş

Cevap : A) 4 yaş

8-Ebeveynler aynı anadile sahiptir. Ebeveynlerin dili toplumda baskın olan dil değildir. Ebeveynler, çocukla kendi anadillerinde konuşurlar.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki iki dillilik türlerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) Baskın iki dillilik
B) Dengeli iki dillilik
C) Bir kişi-bir dil
D) Baskın olmayan ev dili
E) Toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili

Cevap : E) Toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili

9- Sesin şiddet, perde, ton, esneklik, yaş, cinsiyet ve duruma göre sürekli olarak beklenenden farklılık göstermesi ve iletişimi etkileyecek farklılıkların bulunması …………………. olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ses bozuklukları
B) Eklemleme (söyleyiş) bozuklukları
C) Ritim bozuklukları (kekemelik)
D) Sosyal etkileşim azlığı
E) Gecikmiş dil ve afazi (söz yitimi)

Cevap : A) Ses bozuklukları

10-Piaget’e göre aşağıdaki yaşlardan hangisinin kavram öncesi düşünme dönemi olduğu söylenebilir?

A) 0-2 yaş
B) 2-4 yaş
C) 1-2 yaş
D) 4-6 yaş
E) 3-5 yaş

Cevap : B) 2-4 yaş
NOT: Piaget, çocukların 2-7 yaş aralığındaki dönemde kavram gelişiminin oluşmaya başladığını belirmiştir. 2-7 yaş arasındaki kavram gelişim dönemi kendi içinde iki dönemde incelenebilmektedir. Bu dönemin ilk aşamasının, 2-4 yaş aralığı olan kavram öncesi düşünme dönemi olduğu söylenebilir. İkinci aşaması ise, 4-7 yaş aralığındaki sezgisel düşünme dönemi olarak adlandırılmaktadır.

Bilişsel Dil Gelişimi 2020 Final Soruları

11-Aşağıdakilerden hangisi 2-5 yaş arası tek dil ediniminin aşamalarından biri değildir?

A) Bebekçe hecelemeler
B) Yan tümcelerin de olduğu tümceler
C) İki sözcüklü tümcelerin kullanılması
D) Çocuğun söylediklerinin yabancılar tarafından da anlaşılabilmesi
E) Kısa (eksikli) tümceler

Cevap : A) Bebekçe hecelemeler

12-Alıcı dil ile ifade edici dil becerileri arasındaki ilişki ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) İfade edici dil yetenekleri yeteri kadar gelişmemiş çocukların, alıcı dilleri de yeterli seviyeye ulaşmaz
B) Hiçbiri
C) Alıcı dil yetenekleri yeteri kadar gelişmemiş çocukların, ifade edici dilleri de yeterli seviyeye ulaşmaz.
D) Alıcı dilin gelişmesinin ön koşulu, ifade edici dilin gelişmiş olmasıdır
E) Alıcı dil becerilerinin gelişmesi için ifade edici dil becerilerinin gelişmesine ihtiyaç vardır

Cevap : C) Alıcı dil yetenekleri yeteri kadar gelişmemiş çocukların, ifade edici dilleri de yeterli seviyeye ulaşmaz.

13-Aşağıdakilerden hangisi ‘Eklemleme ( söyleyiş / artıkülasyon )bozukluklarından biri değildir?

A) Ses bozulması
B) Sesin Değiştirilmesi (Yerine Koyma)
C) Ses ekleme
D) Sesin esnekliğinden bozukluklar
E) Sesin Düşürülmesi (Atlamalar)

Cevap : D) Sesin esnekliğinden bozukluklar
NOT: Eklemleme (söyleyiş/artikülasyon) bozukluğu, dört grupta toplanarak açıklanabilir:
1. Sesin düşürülmesi (atlamalar)
2. Sesin değiştirilmesi (yerine koyma)
3. Ses ekleme
4. Ses bozulması

14- Erken çocukluk dönemindeki “Nesneleri tek öz niteliğe göre sınıflama” hangi aylarda görülmektedir?

A) 0-1 yaş
B) 4-5 yaş
C) 2-3 yaş
D) 3-4 yaş
E) 5-6 yaş

Cevap : C) 2-3 yaş

15-Çocukların dikkat gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?

A) 3-4 yaş döneminde bebeklerin dikkati iki yönlü olduğunu söylemek mümkündür
B) 1-2 yaş döneminde bebeklerin dikkati tek yönlü olduğunu söylemek mümkündür
C) 1-2 yaş döneminde bebekler dikkatlerini kendi istedikleri bir etkinliğe yöneltmektedir
D) 2-3 yaş döneminde bebeklerin dikkati tek yönlü olduğunu söylemek mümkündür
E) 0-1 yaş döneminde bebeğin dikkati bir uyarıcıdan başka bir uyarıcıya kolaylıkla kayabilir

Cevap : A) 3-4 yaş döneminde bebeklerin dikkati iki yönlü olduğunu söylemek mümkündür
NOT: (3-4 yaş): Bu aşamadaki çocukların dikkati de tek yönlüdür. Farklı iki uyarıcıya aynı anda dikkatini yöneltmekte zorlanmaktadır. Ancak dikkatini bir uyarıcıdan ya da durumdan başka bir uyarıcıya ya da duruma odaklarken yetişkinin rehberliğine ihtiyaç duymamaktadır.

16-Aşağıdakilerden hangisi çocukların kavram gelişimi süreci içinde yer almamaktadır?

A) Sınıflama
B) Sentezleme
C) Genelleme
D) Nesne kavramı
E) Gruplama

Cevap : B) Sentezleme

17-Çocukla yakın kişilerin ( anne babanın )ve çevrenin iletişimde aynı dili kullanması durumudur. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ile ilgilidir?

A) Yabancı dil öğrenme
B) Çok dilli öğrenim
C) İki dilli edinim
D) Tek dilli edinim
E) İki dilli öğrenim

Cevap : D) Tek dilli edinim

18-Bireylerin her iki dilde de eşit derecede yeterli olması ……………. olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) Baskın olmayan ev dili
B) Baskın iki dillilik
C) Bir kişi-bir dil
D) Dengeli iki dillilik
E) Toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili

Cevap : D) Dengeli iki dillilik

Bilişsel Dil Gelişimi 2020 Final Soruları

19-Genellikle insanlar iki dilli olduğunda dillerden birinin daha sık ve daha fazla yeterlilikle kullanılmasına…….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Baskın iki dillilik
B) Toplum desteği olmayan baskın olmayan ev dili
C) Baskın olmayan ev dili
D) Bir kişi-bir dil
E) Dengeli iki dillilik

Cevap : A) Baskın iki dillilik

20- Anne babalar açısından ve eğitimciler açısından çocukların dil gelişimini destekleyecek önerilerden birisi de “Çocuğa zenginleştirilmiş yakın çevre imkânı tiyatro, sinema, müze, konser, maç gibi farklı etkinlikler sunabilirsiniz” olup bu önerinin verildiği yaş aralığı hangi seçenekte verilmiştir?

A) 12-18 ay arası
B) 18-24 ay arası
C) 6-12 ay arası
D) 2-3 yaş
E) 4-5 yaş

Cevap : E) 4-5 yaş

Bilişsel Dil Gelişimi 2020 Final Soruları

21-Çocukların dil gelişimini desteklemek için yapılan hikaye anlatma etkinliği ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklara anlatılacak hikaye ortamı içerisinde, çocukların dikkat sürelerinin çok kısa olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
B) Hikâye anlatma sırasında genellikle çocuklara sorular sorularak çocukların hikâyede geçen olay ya da karaktere dikkat edip etmediği, onları hatırlayıp hatırlamadığı kontrol edilebilir
C) Hikâye anlatma için yetişkinin hikayeyi daha önce okuması ve seslendirme yaparken eğlenceli bir şekilde anlatması da önemlidir
D) Ortamın sesli olmasına özen gösterilmelidir
E) Ortamın ısısı gibi koşullar kontrol edilmeli ve çocuğa oturabileceği rahat bir mekan hazırlanmalıdır

Cevap : D) Ortamın sesli olmasına özen gösterilmelidir

22-Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde şiirin kullanılma nedenlerinden biri değildir?

A) Çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek
B) Şiir ezberletmek
C) Çocukların kelime ve bilgi dağarcıklarını artırmak
D) Çocukların kafiye anlayışını teşvik etmek
E) Çocukların kendine değer verme ve kendine güven oluşturma becerilerini desteklemek

Cevap : B) Şiir ezberletmek
NOT: Erken çocukluk döneminde şiirin kullanılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
– Çocukları edebi mirasımızın bir parçası olarak kabul edilen klasik ve çağdaş şiire alıştırmak ve göstermek
– İşitme seslerinin keyfini yaşamak için çocukları eğitmek
– Komik kelimeler ve mizah içeren şiirlerin kullanımıyla öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek
– Çocukların hayal güçlerini harekete geçirmek
– Çocukların kelime ve bilgi dağarcıklarını artırmak
– Çocukların kafiye anlayışını teşvik etmek
– Çocukların kendine değer verme ve kendine güven oluşturma becerilerini desteklemek

23-I- Çocuk ikinci dilin konuşmacılarını gözlemler ve sessiz olabilir. Çocuk sözsüz iletişim kurabilir(örneğin işaret ederek) daha sonra çocuk ezberlemiş tüm ifadelere güvenir.
II-Çocuk doğru kelime dil bilgisi ve telaffuz kullanarak doğru konuşmaya çalışır
III-Çocuk ikinci dilde başkasıyla iletişim kurar çocuk kendi cümlelerini yaratmaya başlar çocuk elinden geldiğince iletişim kurar
Yukarıda ardışık/sıralı dil öğrenenleri motive eden ve yönlendiren tanımlanmış üç aşama karışık olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu aşamalar sırasıyla verilmiştir

Cevap : 1-3-2

24-Yazısız kitaplar çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlar. Bu açıklama kapsamında yazısız kitapların aşağıda verilen dil gelişimini destekleyici etkinliklerin hangisine kullanılması daha uygundur?

A) Hikaye anlatma
B) Hikaye okuma
C) Hikaye resimleme
D) Hikâye Tamamlama– Hikâye Oluşturma
E) Şiir

Cevap : D) Hikâye Tamamlama– Hikâye Oluşturma

25-Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluklarının organik nedenlerinden biri değildir?

A) Ağızda yapı ve biçim bozuklukları (kurtağzı, yarım damak, yarık dudak gibi)
B) Duyu organlarındaki bozukluklar (görme ve işitme kaybı)
C) Motor bozukluklar
D) Aile içi problemler
E) Bilişsel bozukluklar (zekâ gerilikleri)

Cevap : D) Aile içi problemler
NOT: Organik Bozukluklar:
-Merkezi sinir sistemi bozuklukları
-Ağızda yapı ve biçim bozuklukları (kurtağzı, yarım damak, yarık dudak gibi)
-Duyu organlarındaki bozukluklar (görme ve işitme kaybı)
-Bilişsel bozukluklar (zekâ gerilikleri)
-Motor bozukluklar
-Down sendromu gibi kromozomal ya da genetik bozukluklar
-Cerebral Palsy gibi nörolojik bozukluklar
-Otizm gibi gelişimsel bozukluklar
-Kurşun zehirlenmesi gibi zehirli toksinlere maruz kalma
-Kurşun zehirlenmesi gibi zehirli toksinlere maruz kalma
-Kafa travması

26- Erken Çocukluk dönemindeki “sistematik sınıflama” hangi yaşlarda görülmektedir?

A) 4-5 yaş
B) 0-1 yaş
C) 3-4 yaş
D) 2-3 yaş
E) 5-6 yaş

Cevap : E) 5-6 yaş

27-Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla sohbet ederken ya da konuşurken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Kullanılan kelimeler ve cümlelerle çocuğa model olacağından doğru kelimeleri ve dil bilgisi kurallarına uygun cümle yapılarını kullanmaya özen gösterilmelidir
B) Farklı ses tonları, abartılı jest ve mimikler kullanılarak konuşulmalıdır
C) Çocukla ismini kullanarak, gülümseyerek konuşulmalıdır
D) Çocuğa onun anlatmaya çalıştıklarını dinleyerek doğru model olunmalıdır
E) Çocukla konuşurken onun göz seviyesine inerek ve onunla göz kontağı kurarak konuşulmalıdır

Cevap : B) Farklı ses tonları, abartılı jest ve mimikler kullanılarak konuşulmalıdır

28- Anne babalar ve eğitimciler açısından çocukların dil gelişimini destekleyecek önerilerden biri de Çocuğa 10’a kadar saymasını öğretebilir ve sayma oyunları oynayabilirsiniz” olup bu önerinin verildiği yaş aralığı hangi seçenekte verilmiştir?

A) 6-12 ay arası
B) 0-6 ay arası
C) 2-3 yaş
D) 12-18 ay arası
E) 18-24 ay arası

Cevap : C) 2-3 yaş

29-Aşağıdakilerin hangisi konuşma öncesi dil gelişimi aşamalarından biri değildir?

A) Mırıldanma dönemi
B) Ses, Sözcük Dönemi
C) Gığıldama dönemi
D) Yeni Doğan Dönemi (Ağlama)
E) Başkalarının Seslerini Taklit Dönemi

Cevap : B) Ses, Sözcük Dönemi
NOT: Konuşma Öncesi Dönem:
1. Yeni doğan dönemi (ağlama)
2. Gığıldama dönemi
3. Mırıldanma dönemi
4. Mırıldanmanın tekrarı dönemi
5. Başkalarının seslerini taklit dönemi
Konuşma Dönemi Dil Gelişimi:
1. Ses, sözcük dönemi
2. Tek sözcük dönemi
3. İki sözcüklü ifadeler dönemi
4. Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi
5. Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi

30- Çocuğun konuşurken bir sözcüğü oluşturan seslerden birini veya birkaçını atlayarak konuşmasıdır. Örneğin; gördüm yerine “gödüm”, hayat yerine “ayat” gibi bir kullanımın olmasıdır. Yukarıdaki verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ses bozulması
B) Ses ekleme
C) Sesin Değiştirilmesi (Yerine Koyma)
D) Sesin esnekliğinden bozukluklar
E) Sesin Düşürülmesi (Atlamalar)

Cevap : E) Sesin Düşürülmesi (Atlamalar)

Bilişsel Dil Gelişimi 2020 Final Soruları

31- “Çocuğun söylediklerinin yabancılar tarafından da anlaşılabilmesi”
Yukarıda tek dil ediniminin aşamaları kapsamında verilen çocuğun dilsel davranışı ile ilgili açıklama kaç yaş aralığında ortaya çıkmaktadır?

A) 2 buçuk-3 yaş arası
B) 2 yaş civarı
C) 3 buçuk yaş civarı
D) 4 yaştan itibaren
E) 1 buçuk-2 yaş arası

Cevap : C) 3 buçuk yaş civarı

32- 3-6 yaş aralığındaki çocukların içinde bulunduğu dil gelişimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi
B) İki sözcüklü ifadeler dönemi
C) Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi
D) Tek sözcük dönemi
E) Ses-sözcük dönem

Cevap : C) Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi

33- Çocukların gerçekleştirdiği “sembolik oyunlar’’ sırasında ortaya çıkan dil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeniden biçimlendirme
B) Ben merkezci dil
C) Anne Dili
D) Oyun dili
E) Ben merkezci düşünme

Cevap : B) Ben merkezci dil
NOT: Benmerkezci Dil:
Okul öncesi dönemde görülen bu dil “benmerkezci düşünmenin” özelliklerini yansıtmaktadır. Özellikle çocukların gerçekleştirdiği “sembolik oyunlar” sırasında bu dili ortaya koydukları görülmektedir.
Bu dili kullanan çocuklar;
– Sadece kendileri hakkında konuşur,
– Dışsal konuşmanın özellikleri taşır,
– Duydukları konuşmaları tekrar eder,
– Düşündüklerini ortaya koyabilmek için çevresindeki insanlardan çeşitli sorular yöneltmesini ister,
– Yaptığı eylemleri sanki karşılarında birisi varmış gibi sesli olarak anlatır

34- Aşağıdakilerden hangisi anne babalar ve öğretmenlerin kekemelik problemi yaşayan çocuklarla etkileşime girerken dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Çocuğun cümlelerini tamamlayın
B) İyi bir dinleyici olun
C) Konuşma hızınızı yavaşlatın
D) Evde ya da okulda aceleci bir tutumdan kaçının, kendi eylemlerinizi yavaşlatarak zaman baskısını azaltmaya dikkat edin
E) Sıra ile konuşun çocuğun konuşmasını tamamlamasını bekleyin

Cevap : A) Çocuğun cümlelerini tamamlayın

35- 2 yaşındaki İrem çok sevdiği köpeği kastederek “hav” demektedir. Verilen açıklamaya göre İrem’in içinde bulunduğu dil gelişimi evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telegrafik Konuşma
B) Eksik Kurallaştırma
C) Alıcı (Reseptif) Dil
D) Aşırı Kurallaştırma
E) Morgem (tek sözcük)

Cevap : E) Morgem (tek sözcük)

36- I. Çocuk iki kelimeyi yan yana getirerek kullanmaya başlar ve bir şeyler anlatmaya çalışır
II. Bu özellik, iki sözcük evresi olarak bilinen evre içerisinde gözlemlenir
III. Yalnızca mesajı iletmek için gerekli olan kelimeleri içeren erken sözcükleri kapsamaktadır
Verilen açıklamalar aşağıdaki dil gelişimi kavramlarından hangisine aittir?

A) Telegrafik Konuşma
B) Eksik Kurallaştırma
C) Alıcı (Reseptif) Dil
D) Aşırı Kurallaştırma
E) Morgem (tek sözcük)

Cevap : A) Telegrafik Konuşma

37- Aşağıdakilerin hangisinde konuşma öncesi dil gelişimi aşamalarının adı ve yaş aralığı yanlış verilmiştir?

A) Mırıldanmanın Tekrarı Dönemi (7-9 Ay)
B) Gığıldama/Agulama Dönemi (2-4 Ay)
C) Yeni Doğan Dönemi (Ağlama / 0-6 Ay)
D) Başkalarının Seslerini Taklit Dönemi (9-11 Ay)
E) Mırıldanma Dönemi (4-6 Ay)

Cevap : C) Yeni Doğan Dönemi (Ağlama / 0-6 Ay)

Bilişsel Ve Dil Gelişimi

Auzef Bilişsel Dil Gelişimi
Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Bilişsel Ve Dil Gelişimi

AUZEF Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi - facebook

Bilişsel Ve Dil Gelişimi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!