Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzefinkılap tarihi

İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları

İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları

1) 1932 yılında kurulan ve Türk Dil Kurumu’nun ilk nüvesini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atatürk Araştırma Merkezi
b) Türk Tarih Kurumu
c) Darülfünun
d) Darülelhan
e) Türk Dili Tetkik Cemiyeti

Cevap : E
2) 1931 yılında kurulan ve Türk Tarih Kurumu’nun ilk nüvesini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
b) Atatürk Araştırma Merkezi
c) Türk Dil Kurumu
d) Darülelhan
e) Darülfünun

Cevap : A
3) Hangisi Türk sanat müziği sanatçısı değildir?

a.Zeki Müren
b.Safiye Ayla
c.Muhsin Ertuğrul
d.Müzeyyen Senar
e.Münir Nurettin Selçuk

Cevap : C
4) Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılı öncesinde Türkiye’nin Orta doğu ülkeleri ile ilişkilerinin zayıflığını gösteren olaylardandır?

A) Arap ülkelerinin Kıbrıs konusunda Rum yönetimini desteklemeleri
B) Irak Başbakanı’nın Türkiye ziyareti ve iş birliği görüşmeleri
C) Türkiye’nin İslam Konferansı Örgütü toplantılarına katılması
D) Türkiye’nin Cezayir’in bağımsızlığını desteklemesi
E) Türkiye’nin İsrail ile savaşta Mısır, Suriye ve Ürdün’e yardımda bulunması

Cevap : A
5- Köy enstitülerinin kurulması ve yaygınlaştırılması hangi Millî Eğitim Bakanı döneminde olmuştur?

A) Tahsin Banguoğlu
B) Abidin Özmen
C) Hasan Âli Yücel
D) Vasıf Çınar
E) Reşat Şemsettin Sirer Soruyu

Cevap : C
6- Aşağıdakilerden hangisi balkan antlaşmasına dahil olmamıştır?
Cevap : – Bulgaristan
7- Ragıp Gümüşpala’nın vefatı sonrası Adalet partisi genel başkanlığını üstlenen isim?
Cevap : Süleyman Demirel
8- 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin Batı bloğuna yakınlaşmasının en temel sebebi?
SSCB’nin boğazlardan üs talebi ile montrö Antlaşmasını tartışmaya açması ve Türkiye’nin Güvenliğe yönelik çeşitli tehditleri
9- 1955 yılında Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında Kıbrıs sorununun görüşüldüğü Londra konferansı hangi olay yüzünden sonuçlanmadan dağılmak zorunda kalmıştı?
Cevap : İstanbul’da yaşanan 6-7 Eylül Olayları
10- Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılı öncesinde Türkiye’nin Orta doğu ülkeleri ile ilişkilerinin zayıflığını gösteren olaydır?
Cevap : Arap ülkelerinin Kıbrıs konusunda Rum yönetimini Desteklemeleri

İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları

11- Aşağıdakilerden hangisi ünlü bir Türk ressamdır?
Cevap : Fikret Mualla
12- Türkiye’de ilk siyasi koalisyonlar hangi seçim sonrası oluşmuştur?
Cevap : 1961
13- Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki tutumu ne olmuştur? Tarafsız kalmaya çalışmış, sonuç belli olunca
Cevap : Almanya’ya savaş ilan etmiştir.
14- Lozan Konferansında halledilemeyen Musul meselesinin çözümü için Türk nasıl bir yol haritası tayin edilmiştir?Mesele Türkiye ve İngiltere arasında görüşmeler yoluyla çözümlenecek, sonuca varılmazsa Milletler
Cevap : Cemiyetine havale edilecektir.
15- Türk müziği eğitimi vermesi için 1975 yılında açılan Devlet Türk Müziği Konservatuarı bugün hangi üniversitenin bünyesinde faaliyet göstermektedir?
Cevap : İstanbul Teknik üniversitesi
16- Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 muhtırasını verenlerin gerekçeleri arasında sayılmaz. Siyasilerin tek tip insan modeli talebine karşı çoğulcu ve farklı görüşlerin her türlü faaliyetlerinde serbest
Cevap : Olmaları gerektiği
17- Türkiye ile Sovyet Roma arasında 2. Dünya savaşı sonlarına kadar devam edecek olan tarafsızlık ve birbirleri aleyhine ittifaklara katılmama politikası hangi antlaşma ile sağlanmıştır
Cevap : 1925 Türk- Sovyet dostluk ve saldırmazlık antlaşması
18- Cumhuriyet senatosu ne zaman kurulmuştur?
Cevap : 1961 Anayasası ile
19- Türkiye milletler cemiyetine hangi yıl üye olmuştur?
Cevap : 1932
20- Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılı ve sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunlar arasında gösterilemez?
Cevap : Bağdat Paktı’nın kurulması
21- Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Paktı’na dahil olan ülkelerden değildir?
Cevap : Brezilya
22- İnönü döneminde sosyo-kültürel hayata egemen olan ana düşünce hangisidir?
Cevap : Avrasyacılık
23- Türkiyede ilk siyasi koalisyonlar hangi seçim sonrası oluşmuştur?
Cevap : 1961
24- 12 Eylül 1980 Tarihinde Ülkede yönetime el koyan “Milli Güvenlik Konseyi” başkanı ve anayasanın hazırlanması sonrası da Cumhurbaşkanlığı…
Cevap : Kenan Evren
25- Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı’nın mağlup devletlerinden biridir?
Cevap : Almanya
26- Lozan’ın ardından Adana-Mersin demir yolunun millileştirilmesi sebebiyle Türkiye hangi ülke ile sorun
yaşamıştır?
Cevap : Fransa
27- Eğitim Öğretim hayatında ikiliği ortadan kaldıran, öğretimin birleştirilmesi anlamına da gelen yasa hangisidir?
Cevap : Tevhid-i Tedrisat kanunu

İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları

28- Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ünlü dil bilimcilerinin dikkatini çekerek bu konudaki araştırmaların artmasını sağlamak ve tarihte önemli bir millet olduklarını kanıtlamak için ortaya atılan teoridir?
Cevap : Güneş- dil teorisi
29- Şapka ve soyadı kanunları,…….. değişikliği hedefleyen adımlar arasında sayılabilir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
Cevap : Sosyal yapıda
30- Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalara verdiği önemin temelinde aşağıdakilerden hangisi fikir ya da duygu olamaz?
Cevap : Avrupa tarihine beslediği hayranlık
31- Cannes Film festivali’nde ödül almış olan “üçmaymun” filmi kimindir?
Cevap : Nuri bilge ceylan
32- İkinci dünya savaşı’nın sebep olduğu olağan üstü şartlar nedeniyle ekonomiyi kontrol altında tutmak için 18 ocak 1940 tarihinde çıkan kanun hangisidir?
Cevap : Milli korunma kanunu
33- Türkiye’ye Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesi ile başlayan küba krizi hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?
Cevap : Amerika- soyetler birliği
34- Türkiye’nin dışa açık politika üretmesini sağlayan NATO üyeliği hangi savaşın ardından gerçekleşmiştir?
Cevap : Kore Savaşı
35- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim alanında yapılan atılımların Milli mücade döneminden itibaren başlatıldığının göstergesidir?
Cevap : 1921 yılında toplanan Maarif Kongresi
36- 12 eylül 1980 de yönetime el koyan “Milli güvenlik konseyi” nin başkanı kimdir?
Cevap : -Kenan evren
37- 1931 yılında kurunan Türk tarih kurumunun ilk nüvesini oluşturan cemiyet Aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Türk tarih tetkik cemiyeti
38- Turgut Özal’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhur başkanı olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Süleyman demirel

İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

sosyoloji facebook grubu Çocuk Gelişimi - facebook
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/ https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/
FACEBOOK ADALET GRUBU facebook coğrafya
Psikoloji - facebook Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
Facebook Felsefe Grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
facebook iş sağlığı ve güvenliği
Facebook ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları

Auzef

AUZEF kopya çekenleri nasıl buluyor
AUZEF Ders Muafiyeti
AUZEF kayıt Ücretleri
AUZEF 1.80 Kuralı ve Mezuniyet
AUZEF kayıt Yenileme
toefl grammar
https://www.youtube.com/watch?v=VtFBm7vESrw
DGS Puanını Hesapla

Auzef Adale 2020 çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,final soruları , bütünleme soruları , Auzef adalet final 2020 çıkan sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!