auzefBiyoistatistikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik Ünite – 4

Verilerin Düzenlenmesinde Seriler Ve Grafikler

Biyoistatistik Ünite  4 Bölüm Soruları Bölüm Soruları

Verilerin Düzenlenmesinde Seriler Ve Grafikler

Verilerin Düzenlenmesinde Seriler Ve Grafikler
Show hint
Correct! Wrong!

Verilerin Düzenlenmesinde Seriler Ve Grafikler

1- Sınıflanmış serilerin grafik gösterimine…….. denir.

Correct! Wrong!

Cevap : b- Histogram

2- Verilerin, birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflara toplamak suretiyle oluşturulan seriye ……………..denir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Sınıflanmış seri

3- Zaman vasfının şıklarına göre düzenlenen serilere ……………….. denir.

Correct! Wrong!

Cevap : d- Zaman serileri

4- Mekân vasfının şıklarına göre düzenlenen serilere …………………..denir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Mekan serileri

5- Hem zaman ve hem mekân vasfına göre düzenlene serilere ………………denir.

Correct! Wrong!

Cevap : c- Panel veriler

6- Bir gözlem değerinin seri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere ………..denir.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Frekans

7- Gözlem değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayarak yaratılan seriye……..denir.

Correct! Wrong!

Cevap : b- Basit seri

8- Bir sınıfın alt sınırı ile üst sınırının toplanarak ikiye bölünmesi ile elde edilen ve sınıfı temsil eden değere……………denir.

Correct! Wrong!

Cevap : d- Sınıf orta noktası

9- Bir sınıfın üst sınırı ile alt sınırı arasındaki farka …………….denir.

Correct! Wrong!

Cevap : c- Sınıf genişliği

10- İki ya da daha fazla veri setini bir arada düzenleyen serilere……………..denir.

Correct! Wrong!

Cevap : e- Bileşik seriler

1- Sınıflanmış serilerin grafik gösterimine…….. denir.

a- Çubuk grafik
b- Histogram
c- Serpilme diyagramı
d- Daire dilimleri
e- Bindirmeli grafik

Cevap : b- Histogram
2- Verilerin, birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflara toplamak suretiyle oluşturulan seriye ……………..denir.

a- Sınıflanmış seri
b- Tasnif edilmiş seri
c- Sıralama
d- Düzenleme
e- Ayırma

Cevap : a- Sınıflanmış seri
3- Zaman vasfının şıklarına göre düzenlenen serilere ……………….. denir.

a- Mekan serileri
b- Bölünme serileri
c- Panel veriler
d- Zaman serileri
e- Bileşik seriler

Cevap : d- Zaman serileri
4- Mekân vasfının şıklarına göre düzenlenen serilere …………………..denir.

a- Mekan serileri
b- Bölünme serileri
c- Panel veriler
d- Zaman serileri
e- Bileşik seriler

Cevap : a- Mekan serileri
5- Hem zaman ve hem mekân vasfına göre düzenlene serilere ………………denir.

a- Mekan serileri
b- Bölünme serileri
c- Panel veriler
d- Zaman serileri
e- Bileşik seriler

Cevap : c- Panel veriler
6- Bir gözlem değerinin seri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere ………..denir.

a- Frekans
b- Tasnif
c- Birim
d- Sınıf
e- Grup

Cevap : a- Frekans
7- Gözlem değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayarak yaratılan seriye……..denir.

a- Tasnif edilmiş seri
b- Basit seri
c- Sınıflanmış seri
d- Gruplanmış seri
e- Bileşik seri

Cevap : b- Basit seri
8- Bir sınıfın alt sınırı ile üst sınırının toplanarak ikiye bölünmesi ile elde edilen ve sınıfı temsil eden değere……………denir.

a- Sınıf üst sınırı
b- Sınıf alt sınırı
c- Sınıf genişliği
d- Sınıf orta noktası
e- Sınıf aralığı

Cevap : d- Sınıf orta noktası
9- Bir sınıfın üst sınırı ile alt sınırı arasındaki farka …………….denir.

a- Sınıf üst sınırı
b- Sınıf alt sınırı
c- Sınıf genişliği
d- Sınıf orta noktası
e- Sınıf sayısı

Cevap : c- Sınıf genişliği
10- İki ya da daha fazla veri setini bir arada düzenleyen serilere……………..denir.

a- Mekan serileri
b- Bölünme serileri
c- Panel veriler
d- Zaman serileri
e- Bileşik seriler

Cevap : e- Bileşik seriler

Verilerin Düzenlenmesinde Seriler Ve Grafikler

Biyoistatistik Ünite  4 Bölüm Soruları

 

https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

 

 Tıbbi Dökümantasyon çıkmış sorular

Hemşirelik

Biyoistatistik Bölüm Soruları , Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları

error: Content is protected !!