auzefÇocuk GelişimiÇocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Hakları Ve Hukuku Vize Deneme Sınavı 1

Çocuk Hakları Ve Hukuku Vize Deneme Sınavı 1

#1. ............ ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ile yanılma, aldatma ve korkutma gibi irade sakatlıkları durumunda söz konusu olur. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

#2. Türk Ceza Kanunu’na göre, çocuğun cezai sorumluluğu kaç yaşını doldurması ile başlar?

#3. Soybağı kavramı hangi kavramının yerine giren yeni bir kavramdır?

#4. Türk Medeni kanununun kaçıncı maddesine göre ana ile çocuk arasındaki soybağını ” Çocuk ile ana arasına soybağı doğumla kurulur” şeklinde belirtmiştir?

#5. Bir erkek ve bir kadının birbirine evlenmeyi vaadettikleri sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Medeni Kanunun kaçıncı maddesinde On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinin arasından değildir?

#8. Savaş ve tabii afetler gibi sebepler ile gerçekleşen göçlerden en çok etkilenen kimlerdir?

#9. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak kaç gün geçmedikçe evlenemez?

#10. Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme kapasitesine ne ad verilir?

#11. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin şartları arasından değildir?

#13. Gerek babalık karinesin gerekse soybağının reddinin düzenlenmesi, tıp biliminin verilerine göre bir çocuğun ana rahminde kalabileceği en az ve en çok süre dikkate alınarak yapılmıştır. Buna göre bir doğum en erken ve en geç kaç günde gerçekleşir?

#14. Hangisi fiil ehliyeti çeşitlerinden değildir?

#15. Sosyal düzen kuralları içerisinde en eski olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

#16. I. Miras Hukuku II. Vergi Hukuku III. Devletler Genel Hukuku IV. Çocuk Hukuku V. Ceza Hukuku Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri özel hukukun dallarından değildir?

#17. Hak ehliyetine sahip olmak için aşağıdakilerden hangisi yeterlidir?

#18. Normal erginlik Medeni Kanunun kaçıncı maddesinde hükme bağlanmıştır?

#19. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 tarihinde imza onay ve katılıma açılmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi kaç yılında imzalamıştır?

#20. Ölüme bağlı tasarruf türü olan miras sözleşmesi yapabilmek için kaç yaşını doldurulması gerekir?

#21. 1926 yılında gerçekleşen hukuk devriminin en önemli başlıklarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Medeni Kanunda evlenme ehliyeti kaç yaşın doldurulmasına bağlanmıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

TEBRİKLER! GEÇTİNİZ

EKRAR DENE

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Hakları Ve hukuku
Çocuk Hakları Ve hukuku
Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!