AdaletauzefHDquizMedeni Hukuk

Medeni Hukuk Vize Final Soruları 2019 (Quiz)

Medeni Hukuk Vize Final Soruları 2019 ( Quiz )

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Sözleşmenin kurucu unsurlarını teşkil eden karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunmaması haline ne ad verilir? (2019 Final)

#2. Nafaka hangi hukuku kapsar? (2019 Final)

#3. Sahibine bir binada veya binanın bir bölümünde “yalnızca oturma yetkisi veren” sınırlı ayni hakka ne ad verilir? (2019 Vize)

#4. Hakimin hukuki anlaşmazlığı çözerken başvuracağı kaynakların sırası açısından hangi sıralama doğru olarak verilmiştir? (2019 Vize)

#5. A sahip olduğu bisikleti B’ye satarak teslim eder. Bu örnekte nasıl bir kazanma türü söz konusudur? (2019-Final)


#6. "Olması gereken hukuk" aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklar? (2019 Vize)

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir kanun boşluğu türü değildir? (2019 Vize)

#8. Aşağıdakilerden hangisi hem kamu hem de özel hukuktandır? (2019 Vize)

#9. Bir sözleşmeyi feshetme hakkı hangi grup haklar içinde yer alır? (2019 Vize)

#10. Aşağıdakilerden hangisi değeri parayla ölçülebilen haklardan birisi değildir? (2019 Vize)


#11. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir? (2019 Vize)

#12. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun dallarından birisi değildir? (2019 Vize)

#13. Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır? (2019 Vize)

#14. Davacı konumunda bulunan hak sahibinin mahkemeden, dâvâlı konumunda olan bir kişinin bir şeyi yapmaya, bir şeyi yapmaktan kaçınmaya veya bir şeyi vermeye mahkûm edilmesini talep ettiği dava türü aşağıdakilerden hangisi olamaz? (2019 Final)

#15. Tamamlayıcı hukuk kuralları, uyulması zorunlu olmayan ve ancak kişiler tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde uygulanacak olan hukuk kurallarına ne denilir? (2019 Vize)


#16. İnsan davranışlarını "doğru-yanlış" olarak niteleyen kurallara ne ad verilir? (2019 Vize)

#17. Kişiliğin başlangıcı, kişilerin ehliyeti ( hak ve fiil ehliyeti ), hısımlık, yerleşim yeri (ikametgah), ad, kişiliğin korunması ve kişiliğin sona ermesi, kişisel durumların kişisel durum siciline kaydedilmesi gibi konular, temel olarak hangi hukukun alanında kalır? (2019 Vize - 2019 Final)

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR
Medeni Hukuk
telegram adalet
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!