auzefÇocuk GelişimiOkul Öncesi Eğitim Programları

Okul Öncesi Eğitim Programları Vize Deneme Sınavı

Okul Öncesi Eğitim Programları Vize Deneme Sınavı

#1. “Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta yada potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#2. Bireyde gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve değerlendirme durumlarını içeren dirik bir bütündür” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme döngüsünün bileşenlerinden değildir?

#4. İki yaşındaki Ceren’in annesinin saçları uzundur. Arkadaşı Mehmet’in annesinin saçlarını gördüğünde Ceren çok şaşırmıştır çünkü Mehmet’in annesinin saçları çok kısadır. Ancak bir süre sonra, duruma alışmıştır. Piaget’nin kuramına göre, Ceren’in anne şemasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olabilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi-işlem yaklaşımının ele aldığı bilişsel süreçlerden değildir?

#6. Bütün çocukların dil öğrenmek için doğuştan bir yetiye sahip olduklarını ve bir donanımla dünyaya geldiklerini, doğuştan gelen donanıma “Evrensel Dil Bilgisi” adını veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kültürel farkındalık oluşturup farklılıklara saygı uyandırmak için başvurulan stratejilerden değildir?

#8. Kolların ve bacakların uzaması öncelikle hangi gelişim alanındaki değişimi ifade eder?

#9. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde sanat programlarının temel alanlarından değildir?

#10. “Çocuklar bu dönemde, sanatı duyusal ve kinestetik olarak deneyimlerler. Çizimlerinde belli bir amaca odaklanmaz, materyalleri keşfetmeye çalışırlar.” Yukarıdaki ifade sanatsal gelişim dönemlerinden hangisini tanımlamaktadır?

#11. ----------büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir. Boşluğu doldurunuz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinin aşamalarından değildir?

#14. Ülkemizde erken çocukluk eğitimi alanında MEB tarafından 2013 yılımda kaç yaş çocukları için geliştirilmiş iki ayrı ulusal okulöncesi eğitim programı uygulanmaktadır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca toplumları etkileyen felsefi akımlardan değildir?

#16. Erken çocukluk eğitiminde iki temel program modeli mevcuttur --------------ve---------------‘dir. Boşluğu doldurunuz?

#17. Program geliştirme süreci içeriği hangi konuları kapsamaz?

#18. Golbeck (2001) Heart Start, High Scope ve çeşitli eyaletlerde kullanılan programları karşılaştırdığı araştırma sonucunda program geliştirme sürecinde birkaç temel konuda farklılık ve görüş ayrılıkları olduğu tespit etmiştir, Okul öncesi eğitim programın geliştirme sürecine üç temel tartışma konusu yön vermektedir bunlardan olmayan hangisidir?

#19. Çocuk Merkezli Etkinliklerindeki süreçle ilgili doğru bir bilgi değildir?

#20. Okul öncesi eğitim programları geliştirme ilkelerinden olan çocuk merkezliğin uygulanmasında bazen sorunlar çıkmaktadır bu sorulardan olmayan hangisidir?

SONUÇ

-

Okul Öncesi Eğitim Programları Vize Deneme

Okul Öncesi Eğitim Programları Vize Deneme

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları Vize Deneme Sınavı

Okul Öncesi Eğitim Programları Online Deneme Sınavı
auzef okul öncesi eğitim programları

 

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

1) “Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta yada potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Eğitim
B. Öğretim
C. Eğitim programı
D. Öğrenme
E. Planlama

Cevap : D. Öğrenme

2) Bireyde gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve değerlendirme durumlarını içeren dirik bir bütündür” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Kapsayıcı program
B. Bireysel eğitim programı
C. Eğitim programı
D. Uzlaşmacı program
E. Kendiliğinden gelişen program

Cevap : C. Eğitim programı

3) Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme döngüsünün bileşenlerinden değildir?

A. Gözlem
B. Gözem kaydı oluşturma
C. Planlama
D. Uygulama
E. Analiz etme

Cevap : E. Analiz etme

4) İki yaşındaki Ceren’in annesinin saçları uzundur. Arkadaşı Mehmet’in annesinin saçlarını gördüğünde Ceren çok şaşırmıştır çünkü Mehmet’in annesinin saçları çok kısadır. Ancak bir süre sonra, duruma alışmıştır. Piaget’nin kuramına göre, Ceren’in anne şemasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olabilir?

A. Özümseme
B. Uyumsama
C. Organizasyon
D. İskele/yapı kurma
E. Örgütleme

Cevap : B. Uyumsama

5) Aşağıdakilerden hangisi bilgi-işlem yaklaşımının ele aldığı bilişsel süreçlerden değildir?

A. Dikkat
B. Bellek
C. Düşünme
D. Üstbiliş
E. Korunum

Cevap : E. Korunum

6) Bütün çocukların dil öğrenmek için doğuştan bir yetiye sahip olduklarını ve bir donanımla dünyaya geldiklerini, doğuştan gelen donanıma “Evrensel Dil Bilgisi” adını veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Vygotsky
B. Piaget
C. Bruner
D. Chomsky
E. Skinner

Cevap : D. Chomsky

7) Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kültürel farkındalık oluşturup farklılıklara saygı uyandırmak için başvurulan stratejilerden değildir?

A. Farklılıklar hakkında konuşmak
B. Duygular hakkında konuşmak
C. Çocuklarda öz-farkındalığı destekleyecek etkinlikler düzenlemek
D. Kültür yarışmaları yapmak
E. Aile ortamları ve adetleri hakkında konuşmak

Cevap : D. Kültür yarışmaları yapmak

8) Kolların ve bacakların uzaması öncelikle hangi gelişim alanındaki değişimi ifade eder?

A. Psikomotor gelişim
B. Hareket gelişimi
C. Fiziksel gelişim
D. Bilişsel gelişim
Sosyal-duygusal gelişim

Cevap : C. Fiziksel gelişim

9) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde sanat programlarının temel alanlarından değildir?

A. Müzik
B. Drama
C. Görsel sanat
D. Dans
E. Heykelcilik

Cevap : E. Heykelcilik

10) “Çocuklar bu dönemde, sanatı duyusal ve kinestetik olarak deneyimlerler. Çizimlerinde belli bir amaca odaklanmaz, materyalleri keşfetmeye çalışırlar.”

Yukarıdaki ifade sanatsal gelişim dönemlerinden hangisini tanımlamaktadır?

A. Tesadüfi karalamalar dönemi
B. İsimlendirilmiş karalamalar dönemi
C. Şema öncesi dönem
D. İlk temsili formlar dönemi
E. Gerçekçi resimler dönemi

Cevap : Tesadüfi karalamalar dönemi

11) )———-büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir. Boşluğu doldurunuz?

A ) Öğrenme
B ) Değişim
C ) Eğitim
D ) Eğitim Planı

Cevap : A ) Öğrenme

12) Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A ) Davranışta gözlenebilir bir değişimin olması.
B ) Bu değişimin süreklilik arz etmemesi.
C ) Yaşantı sonucu oluşması.
D ) Sadece büyüme sonucu oluşmaması.

Cevap : B ) Bu değişimin süreklilik arz etmemesi.

13) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinin aşamalarından değildir?

A ) Planlama
B ) Uygulama
C ) Sentezleme
D ) Değerlendirme

Cevap : C ) Sentezleme

14) Ülkemizde erken çocukluk eğitimi alanında MEB tarafından 2013 yılımda kaç yaş çocukları için geliştirilmiş iki ayrı ulusal okulöncesi eğitim programı uygulanmaktadır?

A ) 0-2 /2-6 yaş
B ) 0-3 /3-5 yaş
C ) 0-3 /3-6 yaş
D ) 0-4 /4-6 yaş

Cevap : C ) 0-3 /3-6 yaş

15) Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca toplumları etkileyen felsefi akımlardan değildir?

A ) Pragmatizm
B ) İdealizm
C ) Realizm
D ) Yeniden Kurmacılık

Cevap : D ) Yeniden Kurmacılık

16) Erken çocukluk eğitiminde iki temel program modeli mevcuttur ————–ve—————‘dir. Boşluğu doldurunuz?

A ) Gelişimsel Temelli Program Modeli-Tematik Program Modeli
B ) Performans ve Yeterlilik Modeli-Süreç Modeli
C ) Çağdaş Eğitim Modeli-Geleneksel Eğitim Modeli
D ) Kendiliğinden Gelişen Program Modeli-Kapsayıcı Program

Cevap : B ) Performans ve Yeterlilik Modeli-Süreç Modeli

17) Program geliştirme süreci içeriği hangi konuları kapsamaz?

A ) Sınıf yönetiminin nasıl sağlanacağı.
B ) Özel gereksinimli çocuklar için neler yapılacağı.
C ) Çocukları hangi öğretmenlerin eğiteceği.
D ) İç ve dış mekândaki öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanacağı.

Cevap : C ) Çocukları hangi öğretmenlerin eğiteceği.

18) Golbeck (2001) Heart Start, High Scope ve çeşitli eyaletlerde kullanılan programları karşılaştırdığı araştırma sonucunda program geliştirme sürecinde birkaç temel konuda farklılık ve görüş ayrılıkları olduğu tespit etmiştir, Okul öncesi eğitim programın geliştirme sürecine üç temel tartışma konusu yön vermektedir bunlardan olmayan hangisidir?

A ) Programın uzun dönem veya kısa dönem çıktıları
B ) Programın öğretmen merkezliği-çocuk merkezliği
C ) Programın uygulanış yeri –zamanı
D ) Programın bilişsel gelişim veya karakter gelişimi

Cevap : C ) Programın uygulanış yeri –zamanı

19) Çocuk Merkezli Etkinliklerindeki süreçle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A ) Çocuklar kendi istedikleri ve başlattığı etkinlikleri yaparlar.
B ) Öğretmen etkinliğin kontrolünü elinden bırakmaz.
C ) Öğretmen destek olur, yol gösterir.
D ) Öğretmen ipucu verir, rehberlik eder.

Cevap : B ) Öğretmen etkinliğin kontrolünü elinden bırakmaz.

20 ) Okul öncesi eğitim programları geliştirme ilkelerinden olan çocuk merkezliğin uygulanmasında bazen sorunlar çıkmaktadır bu sorulardan olmayan hangisidir?

A ) Öğretmenlerin yalnızca çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına odaklanma eğilimi göstermeleri nedeniyle önemli kavramlar ve amaçlar göz ardı edilmektedir.
B ) Çocukların merak ettikleri şeylerin açıklanmasının onların bilgi ve becerilerinin çok üzerinde olmasıdır.
C ) Çocukların kendi başlattığı etkinlikler onlara çok fazla güven kazandırması.
D ) Öğretmenlerin çocukların merak ettiği şeylerle ilgili bilgi sahibi olmamalarıdır.

Cevap : C ) Çocukların kendi başlattığı etkinlikler onlara çok fazla güven kazandırması.

21) ———fikirler, kavramlar, şemalar gibi zihinsel içerikler gibi birçok unsuru barındırır. Boşluğu doldurunuz?

A ) Bilgi ve Anlayışla İlgili Amaçlar
B ) Eğitimle İlgili Amaçlar
C ) Becerilerle İlgili Amaçlar
D ) Duygularla İlgili Amaçlar

Cevap : A ) Bilgi ve Anlayışla İlgili Amaçlar

22) Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme süreçlerinden değildir?

A ) Dikkat
B ) Bellek
C ) Öğrenme
D ) Üst Biliş

Cevap : C ) Öğrenme

23) Aşağıdakilerden hangisi duyu –motor dönemin özelliklerinden değildir?

A ) 0-2 yaşa kadar olan bebeklik dönemini kapsar.
B ) Bebekler duyu organları ile düşünürler.
C ) Sembolik düşünme başlamıştır.
D ) Nesne sürekliliği kazanılmıştır.

Cevap : C ) Sembolik düşünme başlamıştır.

24) Çocuklukta dil edimine ilişkin birçok görüş ortaya atılmıştır bu görüşlerden hangisinin bir etkisi yoktur?

A ) Bilişsel Öğrenme Kuramı
B ) Psikanalitik Kuramı
C ) Doğuştancı Kuram
D ) Bilgi İşleme Kuramı

Cevap : B ) Psikanalitik Kuramı

25) Hangi kuramcı dil-düşüncelerin birlikte geliştiğini kabul edenler arasında yer almıştır?

A ) Jean Piaget
B ) Lev Vygotsky
C ) Bandura
D ) John Dewey

Cevap : B ) Lev Vygotsky

26)———-bireyin bedeninde (iskelet ve kas sistemi) beyninde ve motor becerilerinde (hareketle ilgili beceriler) gerçekleşen değişimi büyümeyi ifade eder. Boşluğu doldurunuz?

A ) Fiziksel Gelişim
B ) Psikomotor Gelişim
C ) Manipülatif Hareketler
D ) Lokomotor Hareketler

Cevap : A ) Fiziksel Gelişim

27) Hangi önemli gelişmeden sonra ‘Hareket Eğitimi’ okul çocukları için yeniden popülerlik kazanmıştır?

A ) Rönesans Devrimi
B ) Aydınlama Çağı
C ) Reform Hareketleri
D ) İkinci Dünya Savaşı Sonrası

Cevap : D ) İkinci Dünya Savaşı Sonrası

28) Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda sanat türlerinden biri değildir?

A ) Görsel Sanatlar
B ) Performans Sanatları
C ) Yaratıcı Hareket – Dans Etkinlikleri
D ) Yazınsal-Edebi Sanatlar

Cevap : C ) Yaratıcı Hareket – Dans Etkinlikleri

29) Ulusal Sanat Eğitim Birliği (NAEA ) erken çocukluk döneminde sanatın önemini açıklarken hem çocuk gelişimi hem de sanat alanındaki kuram ve araştırmacılardan beslendiklerini ifade etmiştir, buna göre sanatın çocuklara kazandıklarından biri değildir?

A ) Sanat çocukların farklı şekillerde bilme ve öğrenme sistemlerini destekler.
B ) Sanat çocukların duygu, düşünce ve algılarını kendine yönelik olmasını sağlar.
C ) Sanat çocuklara yaratıcı, hayali ve esnek düşünme becerilerini kullanma-geliştirme fırsatı verir.
D ) Farklı kültürleri anlamasını kolaylaştırır.

Cevap : B ) Sanat çocukların duygu, düşünce ve algılarını kendine yönelik olmasını sağlar.

30) Okul öncesi dönemde çocukların sanat becerileri belli aşamalardan geçerek oluşmaktadır bu aşamalardan olmayan hangisidir?

A ) Tesadüfî Karalamalar
B ) Kontrolsüz Karalamalar
C ) İsimlendirilmiş Karalamalar
D ) Erken Temsil

Cevap : B ) Kontrolsüz Karalamalar

Okul Öncesi Eğitim Programları Vize Deneme Sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!