Okul Öncesi Eğitim Programları

Okul Öncesi Eğitim Programları Çıkmış Sorular

ve Deneme Sınavları

Vize Final
2022-23 Bit. Soruları
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021 Vize Soruları 2021-22 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı-1 2021 Büt. Deneme Sınavı
Vize Deneme Sınavı-2 Final Deneme -1
Ünite Sonu Soruları Final Deneme -1
Final Deneme -2
Final Deneme -3
Final Deneme -4
2021 Bütünleme Soruları
2021 Final Soruları

Okul Öncesi Eğitim Programları

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 Bütünleme Soruları

Eğitimde Bireyselleştirme ve Kapsayıcılık: Çağdaş Yaklaşımların Önemi

Eğitim, her bireyin benzersiz ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzlarına uygun şekilde tasarlandığında en etkili olur. Günümüzde, eğitimciler ve eğitim programları, çocukların bireysel farklılıklarını, özel gereksinimlerini, kültürel ve dil çeşitliliğini dikkate alarak daha kapsayıcı ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma eğilimindedir. Bu makale, bu kavramların okul öncesi eğitimdeki önemini ve uygulanışını, özellikle lolonolo.com’un değerli okuyucuları için, açıköğretim fakültesi öğrencilerine yönelik olarak ele alacaktır.

Yumuşak ve Yatay Geçişler

Çocukların gün içinde yaşadıkları geçişler, onların öğrenme sürecinde önemli bir yer tutar. Özellikle

yumuşak ve yatay geçişler, çocukların farklı etkinlikler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlar. Bu tür geçişler, örneğin sanat etkinliğinden fen-doğa etkinliğine geçmek gibi, çocukların öğrenme süreçlerinde kesintisiz bir akış yaratır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

Her çocuğun kendine özgü ihtiyaçları vardır ve bireyselleştirilmiş eğitim programları bu ihtiyaçlara cevap vermek için tasarlanmıştır. Bu programlar, çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alır ve onların kendi öğrenme stillerinde ve hızlarında öğrenmelerine olanak tanır.

Kapsayıcı Programlar

Kapsayıcı programlar, çocukların bireysel farklılıklarını, özel gereksinimlerini, kültürel ve dil çeşitliliğini kabul eden ve bunlara uygun eğitim fırsatları sunan programlardır. Bu programlar, her çocuğun öğrenme sürecine katılmasını ve kendi potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

Sanat ve Estetik Eğitimi

Sanat ve estetik eğitimi, çocukların yaratıcı süreçlere katılımını teşvik eder, onların sanattan zevk almalarını ve yaratıcı süreçleri takdir etmelerini sağlar. Bu eğitim, çocukların duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur.

Uzaktan Aile Eğitimi

Uzaktan aile eğitimi, aileleri çocuklarının eğitim sürecine dahil etmenin etkili yollarından biridir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan bu eğitim, ailelerin bilgilendirilmesi, farkındalık yaratılması ve eğitilmesi amacını taşır.

Süreç-Odaklılık ve Otantik Ölçme

Eğitimde süreç-odaklılık ve otantik ölçme, çocukların gerçek yaşam deneyimlerine dayalı olarak değerlendirilmesini ve öğrenme süreçlerinin bütün olarak ele alınmasını vurgular. Bu yaklaşım, çocukların öğrenme deneyimlerinin daha anlamlı ve uygulanabilir olmasını sağlar.

İyi Düzenlenmiş Öğrenme Ortamları

İyi düzenlenmiş öğrenme ortamları, çocukların etkin şekilde öğrenmelerini, yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve uygunsuz davranışlarının azalmasını sağlar. Bu ortamlar, öğretmenlerin de mekâna hakimiyetini artırır.

Sonuç

Eğitimde bireyselleştirme ve kapsayıcılık, çocukların her birinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara en uygun öğrenme deneyimlerini sunmak için kritik öneme sahiptir. lolonolo.com olarak, öğrencilerin ve eğitimcilerin bu çağdaş eğitim yaklaşımlarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla bilgi ve kaynaklar sunmaktayız. Her çocuğun öğrenme yolculuğu benzersizdir ve biz bu yolculukta destekleyici bir kaynak olmaktan gurur duyarız

@lolonolo_com

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Çocuklar gün boyunca pek çok geçiş zamanı yaşarlar. Bu geçişlerden bazıları büyük dikey geçişlerdir; bazıları ise daha yumuşak ve yatay geçişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi yumuşak ve yatay geçişe örnektir?

A) Sınıftan yemekhaneye geçmek
B) Dinlenme zamanından yemek yeme zamanına geçmek
C) Bahçeden içeriye geçmek
D) Evden okula gelmek
E) Sanat etkinliğinden fen-doğa etkinliğine geçmek

Cevap : E) Sanat etkinliğinden fen-doğa etkinliğine geçmek

2. Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirmenin amaçlarından biridir?

A) Çocukların eğitiminde okul yönteminin görüşlerinin en önemli husus olmasıdır.
B) Çocukların ailelerinin isteklerinin tam anlamı ile yerine getirilmesidir.
C) Çocukların eğitimini düzenlerken toplumun özel gereksinimli çocuklara yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarını yansıtmaya olanak sağlamasıdır.
D) Çocukların bireysel farklılıklarının olması ve bu bireysel farklılıklarından kaynaklanan kendine özgü ihtiyaçlarının bulunmasıdır.
E) Çocukların eğitiminin nasıl yapılması gerektiği hakkında öğretmene tek başına karar alma yetkisi vermesidir.

Cevap : D) Çocukların bireysel farklılıklarının olması ve bu bireysel farklılıklarından kaynaklanan
kendine özgü ihtiyaçlarının bulunmasıdır.

3. Bireysel farklılıklar, özel gereksinim, kültür ve dil çeşitliliğinin önemini vurgulayan, çocukların kendi öğrenme stillerinde ve hızlarında öğrenmelerine izin veren programdır.
Yukarıda tanımlanan program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel eğitim programı
B) Kendiliğinden gelişen program
C) Uzlaşmacı program
D) Eğitim programi
E) Kapsayıcı program

Cevap : E) Kapsayıcı program

4. Aşağıdakilerden hangisi sanat ve estetik becerilere yönelik geliştirilen programların temel
amaçlarından değildir?

A) Çocukları yaratıcı süreçlerden haberdar etmek
B) Çocukların yaratıcı süreçleri takdir etmelerini sağlamak
C) Çocukların sanattan zevk almalarını sağlamak
D) Çocukların şema dönemi özelliklerini yansıtan resimler çizmelerini sağlamak
E) Çocukların yaratıcı süreçlere katılmalarını sağlamak

Cevap : D) Çocukların şema dönemi özelliklerini yansıtan resimler çizmelerini sağlamak

5. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan aile eğitiminde kullanılan kitle iletişim araçlarının dört etki düzeyinden biri değildir?

A) Dinlendirmek
B) Farkındalık yaratmak
C) Bilgilendirmek
D) Eğitmek
E) Harekete geçirmek

Cevap : A) Dinlendirmek

6. Süreç-odaklılık ve otantik ölçme arasındaki ilişki, sonuç-odaklılıkla aşağıdakilerden hangisi arasında bulunur?

A) Standart sapma eğilimli ölçme
B) Yapay ölçme
C) Doğal ölçme
D) Norm-bağımlı ölçme
E) Performans odaklı ölçme

Cevap : D) Norm-bağımlı ölçme

7. Aşağıdakilerden hangisi iyi düzenlenmiş bir öğrenme ortamının yararlarından biri değildir?

A) Çocukları yaratıcı problem çözmeye teşvik eder.
B) Çocuklar etkin şekilde öğrenir.
C) Okul yönetiminin evrak yükünü azaltır.
D) Çocukların uygunsuz davranışlarını azaltır.
E) Öğretmenlerin mekâna hâkimiyetini artırır.

Cevap : C) Okul yönetiminin evrak yükünü azaltır.

8. • İç mekânlarda hem doğal ışık hem de aydınlatma kullanılmalıdır.
• Ekonomik olması için iç mekânlarda florasan kullanılmalıdır.
• Pencereler de bir aydınlatma unsurudur.
• Öğrenme ortamı güneş ışığını yukarıdan almalıdır.
• İklim şartlarını temel alarak pencereleri yere kadar yapmak mümkündür.
• Aydınlatması iyi olmayan ortamlar, çocuklarda göz yorgunluğu yapabilir.
• Öğrenme ortamlarında akkor lambalar da kullanılabilir.
Okul öncesi öğrenme ortamlarının aydınlatmasına ilişkin yukarıda verilen açıklamalardan kaçı yanlıştır?

A) 1
B) 4
C) 3
D) 5
E) 2

Cevap : C) 3

9. Günlük akış içinde her bir etkinliğe ayrılan süreyi belirlemeye yarayan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günün her anında yeni deneyim ve bilgi edinmelerini sağlaması
B) Sosyal etkileşime ayrılan zamanın bol olması
C) Geçiş zamanlarını kolaylaştırması
D) Çocukları acele ettirecek kadar kısa veya sıkılacakları kadar uzun olmaması
E) Günlük akışın esnekliğine izin vermesi

Cevap : D) Çocukları acele ettirecek kadar kısa veya sıkılacakları kadar uzun olmaması

10. • Her gelişim düzeyindeki çocuklar kendini serbestçe ifade etmelidir.
• Etkinlik esnasında diğer çocukların dikkatini dağıtmamak için yalnızca öğretmen konuşmalıdır.
• Çocuklar, başkaları ile anlaşılır şekilde konuşmak için teşvik edilmelidir.
• Çocukların herhangi bir sözcüğü yanlış söylemeleri durumunda onları aynen tekrar etmek uygun olacaktır.
• Çocuklar, kendi gelişimleri ile uygun olacak şekilde tam bir cümle ile konuşmaları konusunda teşvik edilmelidir.
Konuşma gelişimi çocuğun sözel dili kullanmasını teşvik eden etkinlikler aracılığı ile desteklenmektedir. Buna göre konuşma becerilerinin desteklenmesi için yukarıda verilenlerden kaç tanesinin yapılması uygundur?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

Cevap : C) 3

11. Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili temel bazı ilkeler belirlemiştir.
Buna göre bir okulun kendi ölçme planını oluşturmaması, bu ilkelerin hangisinin ihlaliyle açıklanabilir?

A) Ölçme sonuçları bildirilmeli ve paylaşılmalıdır.
B) Ölçme, sistematik ve sürekli olmalıdır.
C) Ölçme, amaçlı ve stratejik olmalıdır.
D) Ölçme, geçerli ve güvenilir olmalıdır.
E) Ölçme, öğretim süreci ve programla bütünleştirilmelidir.

Cevap : B) Ölçme, sistematik ve sürekli olmalıdır.

12. MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nın içeriğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İçerik seçimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştır.
B) Konular, amaç değil araçtır.
C) Konular, ailelerin ilgileri doğrultusunda seçilmelidir.
D) İçerik, konular üzerine düzenlenmelidir.
E) Önce içerik seçimi yapılmalı, ardından kazanımlar belirlenmelidir.

Cevap : B) Konular, amaç değil araçtır.

13. Aşağıdakilerden hangisi bebeklik dönemi (0-2 yaş) bilişsel gelişim özelliklerindendir?

A) Deneme yanılma yoluyla, neden – sonuç ilişkileri kurmaya başlarlar.
B) Örüntüleri fark eder ve devam ettirirler.
C) Sembol kullanmayı severler.
D) Sorunların nasıl çözülebileceğine dair fikirlerini açıklarlar.
E) Okuma ve yazmaya ilgilidirler.

Cevap : A) Deneme yanılma yoluyla, neden – sonuç ilişkileri kurmaya başlarlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcinin temel rollerinden değildir?

A) Çocukların psikomotor gelişimsel ihtiyaçlarını gözlemlemek
B) Ortamı düzenlemek
C) Geçiş zamanları için özel oyunlar planlamak
D) Günlük rutin içinde ele alınacak motor becerileri seçmek
E) Psikomotor gelişim programındaki ekinlikleri planlamak

Cevap : C) Geçiş zamanları için özel oyunlar planlamak

15. I. Çocuklara sınıf içinde sorumluluk vermek
II. Oyuna bol zaman ve fırsat tanımak
III. Çocukları yakından gözlemlemek
IV. Çocukla eğlenmek
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal ve duygusal gelişime yönelik program geliştirme ilkelerindendir?

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : A) I, II ve III

16. Eğitim programının içeriğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Amaçlara ne ile ulaşacağız sorusunun yanıtıdır.
B) Mevcut okul öncesi eğitim programında konular araçtır.
C) Mevcut okul öncesi eğitim programında kazanımlar tekrar tekrar ele alınabilir.
D) Programların içeriği oluşturulurken önce içerik seçimi ardından düzenlenmesi yapılır.
E) Mevcut okul öncesi eğitim programının içeriği modüler yaklaşımla düzenlenmiştir.

Cevap : E) Mevcut okul öncesi eğitim programının içeriği modüler yaklaşımla düzenlenmiştir.

17. Beş yaşındaki Seda’nın pastel boyayla sınıf halısını boyamaya çalıştığını fark eden öğretmen, Seda’ya: “Seda burada bozulan bebekleri tamir ediyorum, gelip bu pamukları doldurmama yardım eder misin?” demiştir.
Öğretmenin bu tutumu, zorlayıcı davranışlara müdahale bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sözel yeniden yönlendirme
B) İşaretle yeniden yönlendirme
C) Fiziksel yeniden yönlendirme
D) Prososyal davranışı pekiştirme
E) Dikkati olumlu modele çekerek yeniden yönlendirme

Cevap : A) Sözel yeniden yönlendirme

18. Bir okuldaki lavabolarda, çocukların ellerini nasıl sabunlayacakları, durulayacakları ve kurulayacaklarına dair görseller bulunmaktadır.
Bu tür bir uygulama, okul öncesi eğitim programlarında kullanılan öğretim stratejilerinden hangisine örnektir?

A) Model olmak
B) Geri dönüt vermek
C) Duyusal uğraşlar sunmak
D) Sessizlik / beklemek
E) Çevresel ipuçları vermek

Cevap : E) Çevresel ipuçları vermek

19. “…… sebebiyle çocuğun yetiştirilmesinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda, çocuk için duygusal destek veya kaynak eksikliği olduğunda, olumsuz çıktılar ortaya çıkmadan
önce müdahale şansımız olur ve durumu olumlu yöne çevirebiliriz.”
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A) Aile katılımı
B) Aile eğitimi
C) Çocuk gelişimi
D) Aile sosyalleşmesi
E) Çocuk refahı

Cevap : B) Aile eğitimi

20. Uyumlu ve huzurlu bir sınıf ortamı için öğretmenin, çocukların her biriyle kurduğu etkileşimde olumlu rol model olması önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin rol model olabileceği durumlara örnek değildir?

A) Yumuşak ve sakin konuşmaya model olmak
B) Duyguları anlamaya model olmak
C) Diğer yetişkinlerle kibar ilişki kurmaya model olmak.
D) Sözlü olmayan görgü kurallarına model olmak
E) Sözlü nezaket kelimelerine model olmak

Cevap : B) Duyguları anlamaya model olmak

Okul Öncesi Eğitim Programları-1

Okul Öncesi Eğitim Programları

Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

Fiziksel Gelişim ve Öğrenme Ortamları

Okul öncesi dönemde fiziksel gelişim, çocukların bilişsel ve psikomotor becerilerinin temelini oluşturur. Öğrenme ortamlarının düzenlenmesi sırasında, çocukların sağlık ve güvenliğini gözetmek temel bir öncelik olarak kabul edilmelidir. Fiziksel faaliyetler, okuma-yazma ve matematik gibi akademik becerileri destekler ve bu yüzden sadece psikomotor becerilerle sınırlı kalmamalıdır.

Materyal Seçimi ve Geçiş Zamanları

Materyallerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olması, öğrenme süreçlerinde kritik bir rol oynar. Okul öncesi eğitimde, yumuşak ve yatay geçişler, çocukların farklı etkinlikler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olur. Örneğin, sanat etkinliğinden fen-doğa etkinliğine geçmek, bu tür geçişlere iyi bir örnektir.

Kaynaştırma Eğitimi ve Problem Çözme

Kaynaştırma eğitimi, tüm çocukların eşit ve kapsayıcı bir eğitim almasını sağlar. Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları diğer çocuklarınkilerle aynı derecede önemlidir. Eğitimde, problem durumlarına çözüm üretebilmek için b

ilişsel amaçlar ön planda tutulmalıdır. Çocukların karşılaştıkları sorunları anlamaları ve çözüm yolları üretmeleri, bilişsel gelişimlerini destekler.

Sanat Programları ve Geometrik Şekiller

Okul öncesi sanat programlarında, öğretmenlerin rolü, çocuklara özgürlük tanıyan yapılandırılmış sanat deneyimleri sunmak olmalıdır. Öğretmenlerin, sanat çalışmalarına aşırı müdahalede bulunmaları veya sadece estetik açıdan değerlendirmeleri yerine, çocukların yaratıcılıklarını teşvik etmeleri önemlidir. Ayrıca, geometrik şekiller gibi temel kavramların tanıtımı, okul öncesi eğitim programlarının bilgi ve anlayışla ilgili amaçlarına örnektir.

Dil Gelişimi ve Aile Katılımı

Dil gelişimi, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Örneğin, bir çocuğun tüm beyaz, kabarık tüylü hayvanlara aynı ismi vermesi, dil gelişimindeki anlam genellemesi sürecine bir örnektir. Aile katılımı, çocukların eğitim sürecinde önemli bir faktördür ve ailelerin ihtiyaçlarına duyarlı olmak, ebeveynlerle işbirliği yapmak gerekir.

Zorlayıcı Davranışlar ve Animizm

Okul öncesi eğitimde, çocukların zorlayıcı davranışlarına karşı uygun stratejiler geliştirmek önemlidir. Öğretmenler, bu davranışların altında yatan sebepleri anlamalı ve çocukları kural oluşturma sürecine dahil etmelidir. Ayrıca, çocukların cansız nesnelere canlı özellikler atfetmesi, animizm kavramı ile açıklanabilir. Örneğin, bir çocuğun kapıya çarpıp “Kapı canımı acıttı” demesi, animizmi gösterir.

Rutinler, Aile Eğitim Modelleri ve Sınıf Ortamı

Rutinler, okul öncesi eğitim programlarında düzen ve süreklilik sağlar. Aile eğitim modelleri, çeşitlilik gösterir ve her ailenin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmalıdır. Sınıf ortamının çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için düzenlenmesi, eğitimin temel bir parçasıdır.

Ölçme ve Değerlendirme

Otantik ölçme yöntemleri, çocukların öğrenme süreçlerine dair derinlemesine bilgi sağlar ve gelişimsel olarak daha uygun olan yaklaşımlardır. Örnekler arasında dökümantasyon, portfolyo ve gözlem yer alır. Standart testler ise genellikle bu süreçler için uygun olmayan yöntemlerdir. Öğretmenlerin değerlendirme yapma amaçları, özel gereksinimlerin belirlenmesi, programın izlenmesi ve değerlendirilmesi, ve öğretmenlerin kendi profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak gibi çeşitli alanları kapsar.

AUZEF Okul Öncesi Eğitim Programları, çocukların bütünsel gelişimini destekleyen bir yaklaşım benimser. Bu programlar, fiziksel gelişim, öğrenme ortamları, materyal seçimi, dil gelişimi, aile katılımı ve öğretmenin rolü gibi çeşitli alanlarda dengeli ve kapsamlı bir eğitim sunar. Öğretmenler, aileler ve eğitimciler için bu alanlarda bilinçli ve etkili yaklaşımlar geliştirmek, okul öncesi çocukların başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur

@lolonolo_com

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıda fiziksel gelişimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel faaliyetler, yalnızca psikomotor becerileri destekler.
B) Okuma-yazma ve matematik gibi alanlarda bile psikomotor hareketlere ihtiyaç duyulur.
C) Okul öncesi yıllarda fiziksel gelişimin zaman zaman motor gelişimi olarak da adlandırıldığı görülmektedir.
D) Bedende, beyinde ve motor becerilerinde gerçekleşen değişimi ve büyümeyi kapsar.
E) Okul öncesi dönemde fiziksel hareket, öğrenme açısından kritiktir.

Cevap : A) Fiziksel faaliyetler, yalnızca psikomotor becerileri destekler.

2. 5 yaşındaki oğlu Murat için anaokulu arayan Ayşe, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Tatlı Şeker Anaokulu’nu ziyarete gitmiştir. Okul yönetimi ile görüştükten sonra anaokulundan ayrılan Ayşe, okulun hemen arkasında baz istasyonu olduğunu fark etmiş, Murat için yeni bir anaokulu aramaya karar vermiştir.
Yukarıdaki örnek olay göz önüne alındığında Tatlı Şeker Anaokulu’nun öğrenme ortamları düzenlenirken hangi hususu gözden kaçırdığı söylenebilir?

A) Estetik
B) Uzaklık
C) Sağlık ve güvenlik
D) Yakınlık
E) Toplu taşıma

Cevap : C) Sağlık ve güvenlik

3. 5 yaşındaki Ayşe sınıfa girer girmez yeni ahşap elektrik süpürgesini fark eder ve onunla oynamak ister. Ancak Ayşe türlü çabalarına rağmen elektrik süpürgesini hiçbir şekilde hareket ettiremez ve kaldıramaz. Daha sonra öğretmeninin yanına giderek yeni elektrik süpürgesiyle oynamak istediğini ancak çok ağır olduğu için yerinden kaldıramadığını söyler.
Yukarıdaki örnek olay göz önüne alındığında katalogdan çok beğendiği elektrik süpürgesinin siparişini veren Ayşe’nin öğretmeni materyal seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiştir?

A) Materyaller çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
B) Materyaller kırılabilecek olan ögeleri içermemelidir.
C) Materyaller tehlike yaratabilecek unsurlardan arındırılmış olmalıdır.
D) Materyaller kolay temizlenebilir olmalıdır.
E) Materyallerin boyası çocuklara zarar vermemelidir.

Cevap :A) Materyaller çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

4. Çocuklar gün boyunca pek çok geçiş zamanı yaşarlar. Bu geçişlerden bazıları büyük dikey geçişlerdir; bazıları ise daha yumuşak ve yatay geçişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi yumuşak ve yatay geçişe örnektir?

A) Dinlenme zamanından yemek yeme zamanına geçmek
B) Sanat etkinliğinden fen-doğa etkinliğine geçmek
C) Sınıftan yemekhaneye geçmek
D) Bahçeden içeriye geçmek
E) Evden okula gelmek

Cevap : B) Sanat etkinliğinden fen-doğa etkinliğine geçmek

5. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşmasında etkili olan ilkelerden biri değildir?

A) Tüm çocukların öğrenmelerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.
B) Sınıftaki tüm çocukların ebeveynleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
C) Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları daha önceliklidir.
D) Özel gereksinimli çocuğa destekleyici özel eğitim hizmetleri sağlanmalıdır.
E) Bütün çocukların hem eğitimsel hem de sosyal etkinliklere katılması sağlanmalıdır.

Cevap : C) Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları daha önceliklidir.

6. Aşağıda verilen amaçlardan hangisine “Problem durumlarına çözüm üretir.” ifadesi daha uygundur?

A) Düşündürücü amaçlar
B) Psikomotor amaçlar
C) Duyusal amaçlar
D) Yaratıcı amaçlar
E) Bilişsel amaçlar

Cevap : E) Bilişsel amaçlar

7. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat programlarında öğretmenlerin rol ve görevlerindendir?

A) Daha güzel görünen sanat çalışmaları yapmak için çocukları teşvik etmek
B) Sanat çalışmalarıyla ilgili sorgulama yapmak
C) Sanat çalışmalarını düzeltmek
D) Sanat çalışmalarına müdahale etmek
E) Çocuklara özgürlük tanıyan yapılandırılmış sanat deneyimleri sunmak

Cevap : E) Çocuklara özgürlük tanıyan yapılandırılmış sanat deneyimleri sunmak

8. MEB 2013 Okul öncesi eğitim programında yer alan “Geometrik şekilleri tanır” kazanımı okul öncesi eğitim programının hangi amaç türüne örnektir?

A) Eğilimlerle ilgili amaçlar
B) Düşünceyle ilgili amaçlar
C) Becerilerle ilgili amaçlar
D) Duygularla ilgili amaçlar
E) Bilgi/anlayışla ilgili amaçlar

Cevap : E) Bilgi/anlayışla ilgili amaçlar

9. Selin’in halasının Bingo isminde beyaz, kabarık tüylü bir köpeği bulunmaktadır. Bu yaşantıdan hareketle Selin, evcil hayvanlar parkında gördüğü tüm “beyaz, kabarık tüylü” hayvanlara Bingo demektedir.
Selin’in tüm beyaz, kabarık tüylü hayvanlara Bingo demesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Anlam daralması
B) Anlam farkındalığı
C) Anlam genellemesi
D) Anlam özelleşmesi
E) Anlam nesnelleşmesi

Cevap : C) Anlam genellemesi

10. Kaynaştırma uygulamalarının başarısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Okulun yönetimi ve öğretmenler kritik rol oynamaktadır.
B) Genel eğitim sınıflarının tüm çocukların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
C) Okul yönetiminin özel gereksinimli çocuklara karşı hoşgörülü olması gerekmektedir.
D) Kaynaştırmanın tüm aktörleri arasındaki ilişkilere bağlıdır.
E) Çocuk ile iletişim kurmak yeterli olduğundan aile ile iletişim ikinci planda tutulmalıdır.

Cevap : E) Çocuk ile iletişim kurmak yeterli olduğundan aile ile iletişim ikinci planda tutulmalıdır.

11. Bebeklerin ilk kez karşılaştıkları belirsiz durumlarda ebeveynlerinin duygusal tepkilerine bakarak ona göre tepki vermeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Duygu kontrolü
B) Duyguları anlama
C) Sosyal referans alma
D) Bağlanma
E) Sosyal gülümseme

Cevap : C) Sosyal referans alma

12. Aşağıda verilen yöntemlerden hangisi okul öncesi eğitim programları uygulanırken kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Aktif öğrenme
B) Oyun
C) Beyin fırtınası
D) Zıt panel tekniği
E) Soru-Cevap

Cevap : D) Zıt panel tekniği

13. Pek çok araştırmacı aile katılımını engelleyen durumların oluşmaması için profesyonellere öneriler sunmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu önerilerden biri değildir?

A) Aile katılımının yapılacağı gün ve saati sabitlemek
B) Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için etkinlikler planlamak
C) Ailelere karşı dürüst ve saygılı bir tutum benimsemek
D) Farklı ırk, dil ve etnik kökenden gelen kişilere saygılı davranmak
E) Ebeveynlerin yardıma ihtiyaç duydukları konuları bilmek

Cevap : A) Aile katılımının yapılacağı gün ve saati sabitlemek

14. Aşağıdakilerden hangisi, çocukların zorlayıcı davranışlarına karşı, öğretmenlerin kullanabileceği uygun stratejilerden biri değildir?

A) Zorlayıcı davranışı görmezden gelmek
B) Davranışla ilgili beklentileri çocuklara açıklamak
C) Davranışla ilgili gerçekçi ve uygun beklentiler oluşturmak
D) Davranışın sebebini anlamaya çalışmak
E) Çocukları kural oluşturma sürecine dâhil etmek

Cevap : A) Zorlayıcı davranışı görmezden gelmek

15. Bir çocuk koşarken kapıya çarptığı zaman “Kapı canımı acıttı” demesi ve canını acıtan kapının canının acıtmaya çalışması aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Ben-merkezcilik
B) Yapaycılık
C) Nesne sürekliliği
D) Animizm
E) Korunum

Cevap : D) Animizm

16. I. Düzenli şekilde gerçekleşen organizasyonel olaylardır.
II. Günlük olayların hangi sırada ve ne kadar süreyle yapılacağını belirler.
III. Rutinler katı ve değişmezdir.
IV. Programda süreklilik algısı oluşturur.
Okul öncesi eğitim programlarında rutinle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) I ve IV
E) I ve II

Cevap : B) I, II ve IV

17. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitim modellerinden biri değildir?

A) Ev merkezli aile eğitimi
B) Baba merkezli aile eğitimi
C) Uzaktan eğitim
D) Gezici eğitim
E) Kurum merkezli aile eğitimi

Cevap : B) Baba merkezli aile eğitimi

18. Sınıf ortamı çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, fiziksel ya da duygusal olarak zarar görmeyeceklerine inandıkları bir ortam olmalıdır.
Böyle bir ortamın sağlanabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?

A) Planlı etkinlikler
B) Sınıf kuralları
C) Aile katılımı
D) Öğretmen otoritesi
E) Büyük grup etkinlikleri

Cevap : B) Sınıf kuralları

19. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlere çocukların öğrenme süreçleri hakkında daha fazla bilgi veren ve gelişimsel açıdan kullanılması daha uygun olan otantik ölçme yöntemlerinden biri değildir?

A) Dökümantasyon
B) Görüşme
C) Portfolyo
D) Standart testler
E) Gözlem

Cevap : D) Standart testler

20. Öğretmenlerin değerlendirme yapma amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel gereksinimleri belirlemek
B) Programı izlemek ve değerlendirmek
C) Program çıktılarını belirleyerek hesap verebilmek
D) Ebeveynlerin gelişimlerine yardımcı olmak
E) Öğretmenlerin gelişimine yardımcı olmak

Cevap : D) Ebeveynlerin gelişimlerine yardımcı olmak

Okul Öncesi Eğitim Programları -1

telegram çocuk gelişimi Auzef Çocuk Gelişimi

Auzef Online , Çocuk gelişimi

Auzef çıkmış soru cevaplar . Çocuk gelişimi . Ünite soruları , Çıkmış sorular ,Online deneme sınavları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!