Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -2

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamı olarak dış mekanları kullanmanın yararlarından biri değildir?

#2. Sınıfta belirlenen bir kurala çocuklarla birlikte öğretmenlerin de uyması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi mobilya ve materyal seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yönlendirme türlerinden değildir?

#6. Öğretmenin çocukları sık sık ödüllendirmesi ya da onaylaması öncelikle hangisine neden olur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sınıfları için kural oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi kitap merkezi için kitap seçiminde bulunurken dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

#9. “Bir okul öncesi eğitim sınıfında ... merkezinin yer aldığı dolapta bazı canlı fosilleri, büyüteçler ve mikroskop yer almaktadır.” Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tamamlar?

#10. Dinlenme zamanında elindeki çubukla kalorifere vuran Emre’nin yanına gelen öğretmen, Emre’nin elinden turarak sana bahçede bir şey göstermek istiyorum demiş ve beraber bahçeye çıkmışlardır. Buna göre öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmıştır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamında estetiği sağlamak için önemli değildir?

#12. Öğrenme merkezleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#13. Özellikle zorlayıcı davranış ortaya çıkmadan önce ya da zorlayıcı davranışın devam etmesine mani olmak amacıyla hangi teknik kullanılır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi çocukların davranışı üzerinde etkili olan çevresel faktörlerden değildir?

#15. “... merkezi çocukların meraklarından hareketle öğrenme isteklerini uyarıp yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu merkez aracılığı ile çocukların bilimsel süreç becerileri geliştirilmektedir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlamaktadır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde dikkat edilecek genel hususlardan biri değildir?

#17. Olumlu öğretmen-çocuk ililişkisinde aşağıdakilerden hangisine yer yoktur?

#18. Dramatik oyun merkezine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Zorlayıcı davranışlar pek çok farklı isimle tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi olumlu-çocuk ilişkisinin faydaları arasında yer almaz?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -2

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -2

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A. Sessiz oyun alanları ile aktif oyun alanları arasında denge bulunmalıdır.
B. Çocukların yalnız kalmak isteklerine imkan sağlayan alanlar bulunmalıdır.
C. Çocukların sağlığını tehlikeye atacak materyaller yüksek raflarda saklanmalıdır.
D. Materyaller çocukların yaşına uygun olmalıdır.
E. Her üç çocuk için kişisel eşyalarını koyacakları bir depolama alanı bulunmalıdır.

Cevap : E. Her üç çocuk için kişisel eşyalarını koyacakları bir depolama alanı bulunmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde dikkat edilecek genel hususlardan biri değildir?

A. Sağlık ve güvenlik
B. Konfor
C. Akıcılık
D. Aydınlatma ve Ses
E. Estetik

Cevap : C. Akıcılık

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamında estetiği sağlamak için önemli değildir?

A. Öğrenme ortamları çocuklar için ilgi çekici şekilde düzenlenmelidir.
B. Öğrenme ortamlarında doğru renk seçimi yapılmalıdır.
C. Öğrenme ortamlarına mobilya seçerken canlı renkler seçilmelidir.
D. Öğrenme ortamları çocukları evlerinde hissettirecek şekilde düzenlenmelidir.
E. Arka planlarda doğal renkler tercih edilmelidir.

Cevap : C. Öğrenme ortamlarına mobilya seçerken canlı renkler seçilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi mobilya ve materyal seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A. Seçilecek olan materyaller konusunda ebeveynlerin yazılı onayını almak
B. Çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine uygun olmak
C. Kırılacak parçaları olan materyalleri tercih etmemek
D. Kolay temizlenebilir materyalleri tercih etmek
E. Keskin köşeler gibi tehlike unsurlarını barındırmamak

Cevap : A. Seçilecek olan materyaller konusunda ebeveynlerin yazılı onayını almak

Aşağıdakilerden hangisi kitap merkezi için kitap seçiminde bulunurken dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

A. Çocuklar için ilgi çekici resimler içeren kitaplar seçilmelidir.
B. Farklı insan gruplarını yansıtan kitaplar seçilmelidir.
C. Şiddet yanlısı kitaplar seçilmemelidir.
D. Çocukların korkularını yansıtan kitaplar seçilmemelidir.
E. Kültürel basmakalıp düşünceleri barındıran kitaplar seçilmemelidir.

Cevap : D. Çocukların korkularını yansıtan kitaplar seçilmemelid

“… merkezi çocukların meraklarından hareketle öğrenme isteklerini uyarıp yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu merkez aracılığı ile çocukların bilimsel süreç becerileri geliştirilmektedir.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlamaktadır?

A. Dramatik oyun
B. Müzik
C. Blok
D. Fen
E. Kitap

Cevap : D. Fen

Dramatik oyun merkezine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Çocuğun gerçek yaşam deneyimlerini canlandırmasını sağlar.
B. Çocukların sembolik düşünce gelişimine katkı sağlar.
C. Çocukların birbirleri ile etkileşmelerini sağlar.
D. Kitap merkezine yakın konumlandırılmasında sakınca yoktur.
E. Blok merkezinin yakınında konumlandırılmasında sakınca yoktur.

Cevap : D. Kitap merkezine yakın konumlandırılmasında sakınca yoktur.

Öğrenme merkezleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Öğrenme merkezleri düzenlenirken çocukların da görüşleri alınmalıdır.
B. Öğrenme merkezleri düzenlenirken çocukların ilgileri göz önüne alınmalıdır.
C. Öğrenme merkezlerinin isimleri ve sembolleri çocukların göreceği şekilde yerleştirilmelidir.
D. Öğrenme merkezleri yerleştirilirken sınıfın fiziksel özelliklerine dikkat edilmelidir.
E. Öğrenme merkezleri yerleştirilirken çocuk sayısı göz ardı edilmelidir.

Cevap : E. Öğrenme merkezleri yerleştirilirken çocuk sayısı göz ardı edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamı olarak dış mekanları kullanmanın yararlarından biri değildir?

A. Çocukların araştırma ve risk alma becerilerini destekler.
B. Çocukların büyük ve küçük motor gelişimlerini destekler.
C. Çocukların gereksiz yere yorulmasını sağlar.
D. Çocukları aşırı miktarda elektronik kullanımından uzaklaştırır.
E. Çocuklara enerjilerini harcama olanağı verir.

Cevap : C. Çocukların gereksiz yere yorulmasını sağlar.

“Bir okul öncesi eğitim sınıfında … merkezinin yer aldığı dolapta bazı canlı fosilleri, büyüteçler ve mikroskop yer almaktadır.”
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tamamlar?

A. Dramatik oyun
B. Fen
C. Müzik
D. Blok
E. Sanat

Cevap : B. Fen

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

Özellikle zorlayıcı davranış ortaya çıkmadan önce ya da zorlayıcı davranışın devam etmesine mani olmak amacıyla hangi teknik kullanılır?

A. Yeniden yönlendirme
B. Model olma
C. Gösterip yaptırma
D. Rol oynama
E. Ödül verme

Cevap : A. Yeniden yönlendirme

Aşağıdakilerden hangisi yeniden yönlendirme türlerinden değildir?

A. Sözel yeniden yönlendirme
B. Fiziksel yeniden yönlendirme
C. Duygusal yeniden yönlendirme
D. İşaretle yeniden yönlendirme
E. Dikkati olumlu modele çekerek yeniden yönlendirme

Cevap : C. Duygusal yeniden yönlendirme

Dinlenme zamanında elindeki çubukla kalorifere vuran Emre’nin yanına gelen öğretmen, Emre’nin elinden turarak sana bahçede bir şey göstermek istiyorum demiş ve beraber bahçeye çıkmışlardır. Buna göre öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmıştır?

A. Duygusal yeniden yönlendirme
B. İşaretle yeniden yönlendirme
C. Sözel yeniden yönlendirme
D. Fiziksel yeniden yönlendirme
E. Dikkati olumlu modele çekerek yeniden yönlendirme

Cevap : D. Fiziksel yeniden yönlendirme

Zorlayıcı davranışlar pek çok farklı isimle tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir?

A. Dikkat dağıtıcı davranış
B. İtaatsiz davranış
C. Anti-sosyal davranış
D. Saldırgan davranış
E. Kontrol-dışı davranış

Cevap : A. Dikkat dağıtıcı davranış

Sınıfta belirlenen bir kurala çocuklarla birlikte öğretmenlerin de uyması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A. Yeniden yönlendirme
B. Model olma
C. Davranışın motivasyonunu anlama
D. Çocuğu taklit etme
E. Öğretmen-çocuk uyumu

Cevap : B. Model olma

Aşağıdakilerden hangisi çocukların davranışı üzerinde etkili olan çevresel faktörlerden değildir?

A. Öğretmen başına düşen çocuk sayısı
B. Yeterli oyun alanının olup olmaması
C. Çocuğun mizacı
D. Günlük rutin
E. Her çocuk için yeterli materyalin olup olmaması

Cevap : C. Çocuğun mizacı

Aşağıdakilerden hangisi olumlu-çocuk ilişkisinin faydaları arasında yer almaz?

A. Öğretmenlere karşı olumlu tutum geliştirmek
B. Akran ilişkilerinde gelişme
C. Daha yüksek akademik başarı
D. Daha az prososyal davranış gösterme
E. Daha az zorlayıcı davranış gösterme

Cevap : D. Daha az prososyal davranış gösterme

Olumlu öğretmen-çocuk ililişkisinde aşağıdakilerden hangisine yer yoktur?

A. Çocuğa uygun davranışlar için model olma
B. Çocuğu dinlemek
C. Hoş ve yumuşak bir ses tonuyla konuşmak
D. Çocukla göz teması kurmak
E. Akranlar arası iletişim yerine öğretmen-çocuk ilişkini desteklemek

Cevap : E. Akranlar arası iletişim yerine öğretmen-çocuk ilişkini desteklemek

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sınıfları için kural oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

A. Bütün çocukların katılım göstermesi
B. Kuralların sayıca fazla olmaması
C. Kural cümlelerinin kısa olması
D. Kural cümlelerinin pozitif şekilde ifade edilmesi
E. Kural cümlelerini dil becerisi en iyi gelişmiş çocuğun belirlemesi

Cevap : E. Kural cümlelerini dil becerisi en iyi gelişmiş çocuğun belirlemesi

Öğretmenin çocukları sık sık ödüllendirmesi ya da onaylaması öncelikle hangisine neden olur?

A. Çocukların dışsal değerlendirmeye bağımlı hale gelmesine
B. Çocukların alışmasına ve artık ciddiye almamasına
C. Çocukların şımarmasına
D. Çocukların yüksek özgüven geliştirmelerine
E. Çocukların dikkatinin dağılmasına

Cevap : A. Çocukların dışsal değerlendirmeye bağımlı hale gelmesine

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: