Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -3

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -3

#1. Ölçme aracının ölçmek istediği şeyler dışında başka şeyler ölçüyor olması, çocukla ilgili yanlış kararlar verilmesine, yanlış uygulamalar yapılmasına sebep olabilir. Bu durum okul öncesi dönem ölçme değerlendirme ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

#2. Katılımcı gözlem ve katılımcı olmayan gözlemin temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi otantik değerlendirme yöntemlerinden değildir?

#4. Okulla anne babalar arasındaki çok boyutluluğa dayalı her türlü iletişim ve etkileşim örüntüsü” hangi tanımı ifade etmektedir?

#5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi o okuldaki aile katılımının kalite göstergesi değildir?

#6. Ev merkezli yaklaşımın yararları ile doğrudan ilişkili olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin endişelerden değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından değildir?

#9. Altı yaşında bir çocuğun anaokulunda alt ıslattığını gözlemeyen bir eğitimci bu sorunu hangi tekniği kullanarak aile ile konuşmalıdır?

#10. Gezici aile eğitim modeli hangi durumlarda kullanılır?

#11. Aşağıdakilerden hangisinde aile eğitiminin temel amacı değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun benzer yaş grubundaki çocuklarla kıyaslanarak, gelişimsel olarak bulunduğu noktayı ölçmeye yarayan araçlara örnektir?

#13. “Bütün okullar kendi ölçme planlarını oluşturmalıdır. Bu ölçme planının açıkça yazılmış, düzenli ve kapsamlı olması gerekir”. Yukarıda verilen ifade okul öncesi dönem ölçme değerlendirme ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilintilidir?

#14. Ebeveynlerin okuldaki eğitime katılımları için ilk adım ne olmalıdır?

#15. Davranışın belli zaman aralıkları ile kaydedilerek, görülme sıklığının belirlendiği ölçme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Bireysel görüşme ne zaman ve her bir çocuğun ailesi ile kaç kez yapılmalıdır?

#17. Ev merkezli aile eğitimi programı çocuğun gelişiminde ………………. . temel olarak almaktadır” ifadesinde boşluğa uygun olan hangisidir?

#18. Okul öncesi eğitiminde ev ziyaretlerinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. I.Gözlemciye göre önemli olan bir durum ya da davranış hikayeleştirilerek kısaca yazılır. II.Odak noktası tek bir çocuk olabileceği gibi bir grup çocuk da olabilir. III.Yapılandırılmamış gözlem kayıtlarıdır. IV.Süreç çok zaman alır ve öğretmen dikkati gerektirir. V.Gözlemci önyargısı ya da yanlılığı sonuçları etkileyebilir. Anekdot kayıtlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

#20. Çocukların gelişimsel becerilerini “evet, var” ya da “hayır, yok” şeklinde değerlendirmeye izin veren ölçme araçlarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -3

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -3

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından değildir?

A. Çocuğun gelişimini takip etmek
B. Özel gereksinimleri belirlemek
C. Programı izlemek ve değerlendirmek
D. Öğretmenlerin gelişimine yardımcı olmak
E. Çocukları birbiriyle kıyaslamak

Cevap : E. Çocukları birbiriyle kıyaslamak

“Bütün okullar kendi ölçme planlarını oluşturmalıdır. Bu ölçme planının açıkça yazılmış, düzenli ve kapsamlı olması gerekir”.
Yukarıda verilen ifade okul öncesi dönem ölçme değerlendirme ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilintilidir?

A. Ölçme; sürekli, amaçlı ve stratejik olmalıdır.
B. Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.
C. Ölçme, öğretim süreci ve programla bütünleştirilmelidir
D. Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır.
E. Ölçme sonuçları bildirilmeli ve paylaşılmalıdır.

Cevap : B. Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.

Ölçme aracının ölçmek istediği şeyler dışında başka şeyler ölçüyor olması, çocukla ilgili yanlış kararlar verilmesine, yanlış uygulamalar yapılmasına sebep olabilir. Bu durum okul öncesi dönem ölçme değerlendirme ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

A. Ölçme; sürekli, amaçlı ve stratejik olmalıdır.
B. Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.
C. Ölçme, öğretim süreci ve programla bütünleştirilmelidir
D. Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır.
E. Ölçme sonuçları bildirilmeli ve paylaşılmalıdır.

Cevap : D. Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun benzer yaş grubundaki çocuklarla kıyaslanarak, gelişimsel olarak bulunduğu noktayı ölçmeye yarayan araçlara örnektir?

A. Standart testler
B. Kontrol listeleri
C. Derecelendirme ölçekleri
D. Dokümantasyon
E. Anaekdot kayıtlar

Cevap : A. Standart testler

Aşağıdakilerden hangisi otantik değerlendirme yöntemlerinden değildir?

A. Görüşme
B. Gözlem
C. Portfolyo
D. Standart test
E. Dokümantasyon

Cevap : D. Standart test

Katılımcı gözlem ve katılımcı olmayan gözlemin temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gözlemcinin öğretmen ya da öğretmen dışı biri olması
B. Gözlemcinin gözlemlediği olaya katılması ya da katılmaması
C. Çocukların gözlemlendiklerini bilmeleri ya da bilmemeleri
D. Gözlemle birlikte başka tekniklerin kullanılması ya da kullanılmaması
E. Çocukların gözlem sürecine doğrudan katılmaları ya da katılmamaları

Cevap : B. Gözlemcinin gözlemlediği olaya katılması ya da katılmaması

Çocukların gelişimsel becerilerini “evet, var” ya da “hayır, yok” şeklinde değerlendirmeye izin veren ölçme araçlarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Standart testler
B. Kontrol listeleri
C. Derecelendirme ölçekleri
D. Zaman örnekleme
E. Olay örnekleme

Cevap : B. Kontrol listeleri

I.Gözlemciye göre önemli olan bir durum ya da davranış hikayeleştirilerek kısaca yazılır.
II.Odak noktası tek bir çocuk olabileceği gibi bir grup çocuk da olabilir.
III.Yapılandırılmamış gözlem kayıtlarıdır.
IV.Süreç çok zaman alır ve öğretmen dikkati gerektirir.
V.Gözlemci önyargısı ya da yanlılığı sonuçları etkileyebilir.
Anekdot kayıtlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

A. I ve III
B. II ve IV
C. II, III, IV ve V
D. I, III, IV ve V
E. I, II, III, IV ve V

Cevap :  E. I, II, III, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin endişelerden değildir?

A. Öğretmenlerin önyargıları ve yanlı tutumları ölçme ve değerlendirme sonucunu etkileyebilir
B. Sonuçların aşırı yorumlanması veya yanlış yorumlanması söz konusu olabilir.
C. Standart testler geçerli ve güvenilir olmayabilir.
D. Ölçme aracı bir alana çok odaklanıp, diğer alanlara yeterince odaklanmamış olabilir
E. Testin gün içinde yapılma zamanı, çocuğun aç ya da uykulu olup olmaması gibi değişkenler sonuca etki edebilir.

Cevap : C. Standart testler geçerli ve güvenilir olmayabilir.

Davranışın belli zaman aralıkları ile kaydedilerek, görülme sıklığının belirlendiği ölçme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Anekdot kayıt
B. Kontrol listeleri
C. Zaman örnekleme
D. Olay örnekleme
E. Derecelendirme ölçekleri

Cevap : C. Zaman örnekleme

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisinde aile eğitiminin temel amacı değildir?

A. Anne babalara bilgi vermek
B. Anne-babaların tutumlarının farkına varmasını sağlamak
C. Anne-babaları etkili ebeveynlik becerilerini desteklemek
D. Anne-babalara gelişim sorunlarına müdahale yöntemlerini öğretmek
E. Anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgilerini değerlendirmek

Cevap : E. Anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgilerini değerlendirmek

Ev merkezli yaklaşımın yararları ile doğrudan ilişkili olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

A. Öğrenme doğal ortamda gerçekleşir
B. Ebeveyn-çocuk etkileşimi gözlenebilir
C. Ebeveynin eğitime doğrudan katılımı sağlanır
D. Ebeveynin kendini ifade etmesi sağlanır
E. Öğrenme bireyselleştirilir

Cevap : D. Ebeveynin kendini ifade etmesi sağlanır

Ev merkezli aile eğitimi programı çocuğun gelişiminde ………………. . temel olarak almaktadır” ifadesinde boşluğa uygun olan hangisidir?

A. Çocuğu
B. Anneyi
C. Kardeşleri
D. Aileyi
E. Babayı

Cevap : D. Aileyi

Okulla anne babalar arasındaki çok boyutluluğa dayalı her türlü iletişim ve etkileşim örüntüsü” hangi tanımı ifade etmektedir?

A. Aile eğitimi
B. Aile rehberliği
C. Aile katılımı
D. Aile danışmanlığı
E. Aile mentörlüğü

Cevap : C. Aile katılımı

Gezici aile eğitim modeli hangi durumlarda kullanılır?

A. Okul sayısı yetersiz olduğunda
B. Çocukların yaşı küçük olduğunda
C. Aileler eğitme katılmak istemediklerinde
D. Bölgesel şartlar uygun olmadığında
E. Kurum açılacak bölgelerde

Cevap : D. Bölgesel şartlar uygun olmadığında

Altı yaşında bir çocuğun anaokulunda alt ıslattığını gözlemeyen bir eğitimci bu sorunu hangi tekniği kullanarak aile ile konuşmalıdır?

A. Bireysel görüşme-ev ziyareti
B. Veli toplantısı-aileyi destekleyici basılı materyal
C. Aile eğitimi-uzman konuk davet edilmesi
D. Konferans- telefon görüşmesi
E. İnternet temelli uygulamalar-grup toplantıları

Cevap : A. Bireysel görüşme-ev ziyareti

Bireysel görüşme ne zaman ve her bir çocuğun ailesi ile kaç kez yapılmalıdır?

A. Sorun durumunda – yılda bir kez
B. Sistemli olarak – yılda bir kez
C. Sorun durumunda – yılda iki kez
D. Sistemli olarak – yılda iki kez
E. Sorun durumunda yılda üç kez

Cevap : D. Sistemli olarak – yılda iki kez

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi o okuldaki aile katılımının kalite göstergesi değildir?

A. Aile katılım düzeylerinde ebeveynlerin seçeneklerinin çok olması
B. Eğitim etkinliklerine katılımın sağlanması
C. Personelin her düzeyde aile katılımını desteklemesi
D. Ailelerin okulun ve yaşadığı toplumun kültürüne saygı göstermesi
E. Ebeveynlerin liderlik ve karar verme konusunda katılımının sağlanması

Cevap : D. Ailelerin okulun ve yaşadığı toplumun kültürüne saygı göstermesi

Okul öncesi eğitiminde ev ziyaretlerinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çocuğu doğal ortamında tanımak
B. Çocuğun okulda öğrendiklerini evde pekiştirmek
C. Ebeveyni aile katılımına ikna etmek
D. Aile eğitimindeki konuları pekiştirmek
E. Ebeveynin eğitimciyi daha iyi anlamasını sağlamak

Cevap : A. Çocuğu doğal ortamında tanımak

Ebeveynlerin okuldaki eğitime katılımları için ilk adım ne olmalıdır?

A. Ebeveynlere görevlerini dağıtmak
B. Okulun ihtiyaçlarını açıklamak
C. Ebeveyn katılım formu uygulamak
D. Okul müdürüne sormak
E. Veli toplantısı yapmak

Cevap : C. Ebeveyn katılım formu uygulamak

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: