AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -4

Hukuk Kurallarının Yer, Zaman Ve Anlam Bakımından Uygulanması

Hukuk yaratma

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer?

#2. Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde kıyasa yer yoktur?

#3. Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği yasanın yürürlükten kalkmasının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla, iptal edilen yasanın en fazla ne kadar bir süre yürürlükte kalmasına karar verebilir?

#4. Tüzüklerin yargısal denetimi hangi mahkeme tarafından yapılır?

#5. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi bir yasayı kısmen veya tamamen iptal edebilir?


#6. Yorumda, yasa koyucunun iradesinin araştırılması gerektiğini iddia eden yorum yöntemine ne ad verilir?

#7. Teşrih Mektebi hangi yorum yöntemini benimsemiştir?

#8. Yasama yorumu hangi anayasada yer almıştır?

#9. Mahkeme kararlarında ve öğretide egemen bir görüş olarak kabul edilen yorum yöntemi hangisidir?

#10. Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukuk yaratma

Yasaların yürürlüğe girmesi
Yasaların yürürlükten kalkması
Yorum kavramı
Yorum yöntemleri
Hukuk boşluğu
Emredici hüküm
Hukuk yaratma
Takdir yetkisi

Bölüm Soruları

1 ) Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer?

A ) Resmî Gazete’de yayımlandığı gün
B ) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde
C ) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 35 gün içinde
D ) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 25 gün içinde
E ) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 55 gün içinde

Cevap : A ) Resmî Gazete’de yayımlandığı gün

2 ) Aşağıdaki mahkemelerden hangisi bir yasayı kısmen veya tamamen iptal edebilir?

A ) Yargıtay
B ) Danıştay
C ) Uyuşmazlık Mahkemesi
D ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
E ) Anayasa Mahkemesi

Cevap : E ) Anayasa Mahkemesi

3 ) Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği yasanın yürürlükten kalkmasının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla, iptal edilen yasanın en fazla ne kadar bir süre yürürlükte kalmasına karar verebilir?

A ) Altı ay
B ) Altı yıl
C ) Altı gün
D ) Altı hafta
E ) Bir yıl

Cevap : E ) Bir yıl

4 ) Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir?

A ) Tüzük
B ) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
C ) Yönetmelik
D ) Tebliğ
E ) Genelge

Cevap : B ) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

5 ) Tüzüklerin yargısal denetimi hangi mahkeme tarafından yapılır?

A ) Anayasa Mahkemesi
B ) Yargıtay
C ) Uyuşmazlık Mahkemesi
D ) Danıştay
E ) Vergi mahkemesi

Cevap : D ) Danıştay

6 ) Yasama yorumu hangi anayasada yer almıştır?

A ) 1876
B ) 1921
C ) 1924
D ) 1961
E ) 1982

Cevap : C ) 1924

7 ) Teşrih Mektebi hangi yorum yöntemini benimsemiştir?

A ) Lafzi-sözel yorum
B ) Karma yorum
C ) Amaçsal yorum
D ) Sistematik yorum
E ) Mantıksal yorum

Cevap : A ) Lafzi-sözel yorum

8 ) Yorumda, yasa koyucunun iradesinin araştırılması gerektiğini iddia eden yorum yöntemine ne ad verilir?

A ) Tarihsel yorum
B ) Amaçsal yorum
C ) Mantıksal yorum
D ) Karma yorum
E ) Sistematik yorum

Cevap : A ) Tarihsel yorum

9 ) Mahkeme kararlarında ve öğretide egemen bir görüş olarak kabul edilen yorum yöntemi hangisidir?

A ) Mantıksal yorum
B ) Tarihsel yorum
C ) Amaçsal yorum
D ) Sistematik yorum
E ) Lafzi/sözel yorum

Cevap : C ) Amaçsal yorum

10 ) Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde kıyasa yer yoktur?

A ) Vergi hukuku
B ) Medeni hukuk
C ) Ticaret hukuku
D ) Borçlar hukuku
E ) İcra iflas hukuku

Cevap : A ) Vergi hukuku

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!