AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -5

Hukukta Kişi Kavramı, Kişi Türleri, Kişilerin Ehliyetleri

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Kişi kelimesiyle eş anlamlı kelime hangisidir?

#2. Dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur?

#3. Türkiye’de doğan çocuk hangi mercie bildirilmelidir?

#4. Uzun zamandan beri haber alamama durumunda, kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

#5. Türkiye’de doğan çocuk hangi süre zarfında nüfus müdürlüğüne bildirilir?


#6. Çocuğun adı kim tarafından verilir?

#7. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu tüzel kişisi değildir?

#9. Kaç yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

#10. Kişi, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, kimin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukukta Kişi Kavramı, Kişi Türleri, Kişilerin Ehliyetleri

Kişilik
Gerçek kişi
Gerçek kişiliğin başlangıcı
Gerçek kişiliğin sona ermesi
Tüzel kişi
Tüzel kişi türleri
Gerçek ve tüzel kişilerin ehliyetleri

Bölüm Soruları

1) Kişi kelimesiyle eş anlamlı kelime hangisidir?

A) Şahıs
B) Fiil ehliyeti
C) Reşit
D) Temyiz kudreti
E) Ergin olmak

Cevap : A) Şahıs

2) Türkiye’de doğan çocuk hangi süre zarfında nüfus müdürlüğüne bildirilir?

A) Bir ay
B) Otuz gün
C) Altmış gün
D) On gün
E) On beş gün

Cevap : B) Otuz gün

3) Türkiye’de doğan çocuk hangi mercie bildirilmelidir?

A) Belediyeye
B) Muhtarlığa
C) Kaymakamlığa
D) Valiliğe
E) Nüfus Müdürlüğüne

Cevap : E) Nüfus Müdürlüğüne

4) Kişi, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, kimin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür?

A) Sulh hukuk yargıcı/hâkimi
B) Mülki idare amiri
C) İl jandarma komutanı
D) İl emniyet müdürü
E) Asliye hukuk hâkimi

Cevap : B) Mülki idare amiri

5) Uzun zamandan beri haber alamama durumunda, kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4

Cevap : D) 5

6) Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

A) 5
B) 4
C) 1
D) 3
E) 2

Cevap : C) 1

7) Çocuğun adı kim tarafından verilir?

A) Ana ve baba
B) Ana
C) Baba
D) Büyükbaba
E) Nüfus müdürü

Cevap : A) Ana ve baba

8) Dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur?

A) 7
B) 5
C) 4
D) 3
E) 6

Cevap : A) 7

9) Aşağıdakilerden hangisi bir kamu tüzel kişisi değildir?

A) Sarıyer Belediyesi
B) Türkiye Cumhuriyeti
C) Kanarya Sevenler Derneği
D) İstanbul Üniversitesi
E) Artvin İl Özel İdaresi

Cevap : C) Kanarya Sevenler Derneği

10) Kaç yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

A) 15
B) 17
C) 16
D) 14
E) 12

Cevap : A) 15

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!