AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -6

Hukukun Temel Kavramları Ünite -6

Hak Kavramı Ve Hakkın Türleri

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Maddi mallar üzerindeki haklara ne ad verilir?

#2. Birbiriyle ilişkide bulunan iki taraf arasında söz konusu olan ancak belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi fikri haklara örnek değildir?

#4. Aşağıdaki haklardan hangisi mirasçılara geçmez?

#5. Aşağıdaki haklardan hangisi tek taraflı yanlı irade açıklamasıyla bir hukuksal durum meydana getirir?


#6. Eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi veren hakka ne ad verilir?

Cevap : A) İntifa hakkı

#7. Kullanılmalarıyla hak sahibinin hukuksal durumunda ve hukuk âleminde herhangi bir değişiklik yapma amacı taşımayan haklara ne ad verilir?

#8. Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

#9. İnşai ne anlama gelir?

#10. Aşağıdaki haklardan hangisi parayla ölçülemez?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hak kavramı

Hak çeşitleri
Kamu hukuku hakları
Özel hukuk hakları
Mutlak haklar
Nispî haklar

Bölüm Soruları

1) Maddi mallar üzerindeki haklara ne ad verilir?

A) Fikri hak
B) Ayni hak
C) Telif hakkı
D) Nispî hak
E) Siyasal hak

Cevap : B) Ayni hak

2) Eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi veren hakka ne ad verilir?

A) İntifa hakkı
B) Mutlak hak
C) Nispî hak
D) Fikri hak
E) Siyasal hak

Cevap : A) İntifa hakkı

3) Birbiriyle ilişkide bulunan iki taraf arasında söz konusu olan ancak belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

A) Mutlak hak
B) Fikri hak
C) Nispî hak
D) Siyasal hak
E) Ayni hak

Cevap : C) Nispî hak

4) Aşağıdaki haklardan hangisi tek taraflı yanlı irade açıklamasıyla bir hukuksal durum meydana getirir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar
B) Fikri hak
C) Siyasal hak
D) Pozitif hak
E) Negatif hak

Cevap : A) Kurucu yenilik doğuran haklar

5) Kullanılmalarıyla hak sahibinin hukuksal durumunda ve hukuk âleminde herhangi bir değişiklik yapma amacı taşımayan haklara ne ad verilir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar
B) Fikri haklar
C) Alelade haklar
D) Aktif haklar
E) Siyasal haklar

Cevap : C) Alelade haklar

6) İnşai ne anlama gelir?

A) Mutlak
B) Kurucu
C) Nispî
D) Alelade
E) Ehliyet

Cevap : B) Kurucu

7) Aşağıdaki haklardan hangisi mirasçılara geçmez?

A) Manevi tazminat talep hakkı
B) Ayni hak
C) Alacak hakkı
D) Maddi tazminat talep hakkı
E) Fikri hak

Cevap : A) Manevi tazminat talep hakkı

8) Aşağıdaki haklardan hangisi parayla ölçülemez?

A) Fikri hak
B) Ayni hak
C) Kişilik hakkı
D) Maddi tazminat talep hakkı
E) Patent hakkı

Cevap : C) Kişilik hakkı

9) Aşağıdakilerden hangisi fikri haklara örnek değildir?

A) Arazi
B) Patent
C) Ticaret unvanı
D) İşletme adı
E) Faydalı eser

Cevap : A) Arazi

10) Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

A) Yargısal yoldan erginliğe karar verilmesini isteme hakkı,
B) Adın değiştirilmesi talebi,
C) Nişanın bozulmasından dolayı manevi tazminat davası açma hakkı
D) Derneğe üye olma ve ayrılma hakkı
E) Mülkiyet hakkı

Cevap : E) Mülkiyet hakkı

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!