AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -7

Hukukun Temel Kavramları Ünite -7

Hukuki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem, Hakların Kazanılması Ve Kaybedilmesi

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

#2. Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

#8. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi objektif/nesnel sorumluluğa örnektir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukuki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem, Hakların Kazanılması Ve Kaybedilmesi

Hukuki fiil
Hukuki işlem
Tek taraflı hukuki işlem
Çok taraflı hukuki işlem
Hakların kazanılması
Hakların kaybedilmesi

Bölüm Soruları

1) Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

A) Hukuki olay
B) Hukuki işlem
C) İdari işlem
D) Sözleşme
E) Tek taraflı işlem

Cevap :

2) Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

A) Suç
B) Objektif/nesnel sorumluluk
C) Sübjektif/öznel sorumluluk
D) İdari sorumluluk
E) Hata

Cevap : B) Objektif/nesnel sorumluluk

3) Aşağıdakilerden hangisi objektif/nesnel sorumluluğa örnektir?

A) Birinin otomobiline zarar vermek
B) Birine hakaret etmek
C) Birini yaralamak
D) Borcunu zamanında ödememek
E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

Cevap : E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

4) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir?

A) Vasiyetname
B) Bağışlama
C) Vakıf kurma
D) Mirasın reddi
E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Bağışlama

5) Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

A) Akit
B) Âkit
C) İcap
D) Kabul
E) İrade

Cevap : A) Akit

6) Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

A) Satım sözleşmesi
B) Bağışlama sözleşmesi
C) Eser sözleşmesi
D) Vekâlet sözleşmesi
E) Taşıma sözleşmesi

Cevap : B) Bağışlama sözleşmesi

7) Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir?

A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler
B) Bir kişinin bir taşıma şirketiyle bir taşıma sözleşmesi yapması
C) Bir kişinin bankadan kredi alması
D) Bir kişinin bir otomobil alması
E) Bir kişinin evini boyatmak üzere bir boyacıyla anlaşması

Cevap : A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler

8) Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?

A) Vakıf kurmak
B) Vasiyetname
C) Taşıma sözleşmesi
D) Taahhütname
E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Vasiyetname

9) Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir?

A) Satım sözleşmesi
B) Ödünç sözleşmesi
C) Evlenme sözleşmesi
D) Vasiyetname
E) Bağışlama

Cevap : D) Vasiyetname

Hukuki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem, Hakların Kazanılması Ve Kaybedilmesi

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!