AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -8

Hukukun Temel Kavramları Ünite -8

Dava Çeşitleri Ve Hakların Korunması

#1. Aşağıdakilerden hangisi “zilyet” sözcüğünün karşılığıdır?

#2. Yasa/kanun koruyucusu dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

#3. Boşanma davası, aşağıdaki dava türlerinden hangisinin içinde yer alır?

#4. Kişinin bizzat kendi gücüyle hakkını almaya kalkmasına ne ad verilir?

#5. Davada ispat yükü, kural olarak, kime aittir?


#6. Bir kimsenin, kendisinin veya üçüncü bir şahsın malvarlığına veya şahsına yönelmiş ve fiilen devam etmekte bulunan haksız bir saldırıyı defetmek zorunluluğu içinde yapmış olduğu savunmaya ne ad verilir?

#7. İtiraz kim veya kimler tarafından ileri sürülebilir?

#8. Dernekler ve diğer tüzel kişiler (sendikalar), statüleri çerçevesinde üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin çıkarlarını korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti, hukuka aykırı durumun giderilmesi veya ilgililerin gelecekteki haklarının ihlâl edilmesinin önlenmesi için açabilecekleri davalara ne ad verilir?

#9. Bir hakkın kötüye kullanılması durumunda zarar gören kişi aşağıdaki davalardan hangisini açamaz?

#10. Hangi davada yargıç vicdani kanaatine göre karar verir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Hukukun Temel Kavramları Ünite -8

Hukukun Temel Kavramları Ünite -8

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dava Çeşitleri Ve Hakların Korunması

Dava çeşitleri
Eda davası, alacak davası, inşaî dava, ceza davası
Hukuka uygunluk nedenleri
Meşru müdafaa
Zorda kalma
Üstün nitelikte özel yarar
Kamu gücünün kullanılması

Bölüm Soruları

1) Kişinin bizzat kendi gücüyle hakkını almaya kalkmasına ne ad verilir?

A) İhkak-ı hak
B) Öç alma
C) Kısas
D) Meşru müdafaa
E) Zorda kalma

Cevap : A) İhkak-ı hak

2) İtiraz kim veya kimler tarafından ileri sürülebilir?

A Yalnızca davacı
B) Yalnızca davalı
C) Yalnızca yargıç
D) Yalnızca tanık
E) Herkes

Cevap : E) Herkes

3) Davada ispat yükü, kural olarak, kime aittir?

A) Davalıya
B) Davacıya
C) Tanığa
D) Yargıca
E) Bilirkişiye

Cevap : B) Davacıya

4) Bir kimsenin, kendisinin veya üçüncü bir şahsın malvarlığına veya şahsına yönelmiş ve fiilen devam etmekte bulunan haksız bir saldırıyı defetmek zorunluluğu içinde yapmış olduğu savunmaya ne ad verilir?

A) Iztırar hali
B) Kısas
C) Haksız savunma
D) Meşru müdafaa
E) Fidye

Cevap : D) Meşru müdafaa

5) Boşanma davası, aşağıdaki dava türlerinden hangisinin içinde yer alır?

A) Tespit
B) Eda
C) Alacak
D) İnşai
E) Belirsiz alacak

Cevap : D) İnşai

6) Dernekler ve diğer tüzel kişiler (sendikalar) , statüleri çerçevesinde üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin çıkarlarını korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti, hukuka aykırı durumun giderilmesi veya ilgililerin gelecekteki haklarının ihlâl edilmesinin önlenmesi için açabilecekleri davalara ne ad
verilir?

A) Eda
B) Tespit
C) Topluluk
D) Ceza
E) İnşai

Cevap : C) Topluluk

7) Yasa/kanun koruyucusu dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

A) Yargıç
B) Savcı
C) Tanık
D) Polis
E) Jandarma

Cevap : B) Savcı

8) Hangi davada yargıç vicdani kanaatine göre karar verir?

A) İnşai
B) Tespit
C) Ceza
D) Topluluk
E) Alacak

Cevap : C) Ceza

9) Aşağıdakilerden hangisi “zilyet” sözcüğünün karşılığıdır?

A) Malik
B) Sahip
C) Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kişi
D) Borçlu
E) Alacaklı

Cevap : C) Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kişi

10) Bir hakkın kötüye kullanılması durumunda zarar gören kişi aşağıdaki davalardan hangisini açamaz?

A) Hakkın kötüye kullanılmasını durdurma.
B) Hakkın kötüye kullanılmasını önleme.
C) Hakkın kötüye kullanılmasından doğan zararın giderilmesi için tazminat davası.
D) Tespit davası.
E) Ceza davası.

Cevap : E) Ceza davası.

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!