AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -9

Kamu Hukukunun Dalları

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. “Milli egemenlik” ilkesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

#2. Hukuku kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde ilk olarak ikiye ayıran hukukçular hangileridir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz?

#4. Bakanları atama ve görevden alma yetkisi kime aittir?

#5. “Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet” ilkesi hangi anayasada yer almıştır?


#6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yargı denetimi dışındaki işlemlerdendir?

#7. “İnsan haklarına saygılı devlet” ifadesi hangi anayasada yer almıştır?

#8. Laiklik ilkesi anayasa hangi tarihte girmiştir?

#9. Osmanlı-Türk tarihindeki ilk yazılı anayasa hangisidir?

#10. 1921 Anayasasını hangi meclis yapmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Kamu Hukukunun Dalları

Kamu hukuku
Özel hukuk
Anayasa
Hukuk devleti
Demokratik devlet
Suç
Ceza
Kast
Taksir
Masumiyet karinesi
Yasak deliller

Bölüm Soruları

1) Hukuku kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde ilk olarak ikiye ayıran hukukçular hangileridir?

A) İslam hukukçuları
B) Mısır hukukçuları
C) Germen hukukçuları
D) Anglosakson hukukçuları
E) Roma hukukçuları

Cevap : E) Roma hukukçuları

2) Osmanlı-Türk tarihindeki ilk yazılı anayasa hangisidir?

A) Kanun-i Esasi
B) 1921 Anayasası
C) Fatih Kanunnamesi
D) 1921 Anayasası
E) 1924 Anayasası

Cevap : A) Kanun-i Esasi

3) 1921 Anayasasını hangi meclis yapmıştır?

A) Kurtuluş Savaşını yapan Büyük Millet Meclisi
B) Heyet-i Ayan
C) Heyet-i Mebusan
D) Meclisi Umumi
E) Danışma Meclisi

Cevap : A) Kurtuluş Savaşını yapan Büyük Millet Meclisi

4) “İnsan haklarına saygılı devlet” ifadesi hangi anayasada yer almıştır?

A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982
E) 1876

Cevap : D) 1982

5) “Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet” ilkesi hangi anayasada yer almıştır?

A) 1982
B) 1961
C) 1921
D) 1924
E) 1876

Cevap : A) 1982

6) “Milli egemenlik” ilkesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

A) 1876
B) 1924
C) 1921
D) 1961
E) 1982

Cevap : C) 1921

7) Laiklik ilkesi anayasa hangi tarihte girmiştir?

A) 1923
B) 1924
C) 1937
D) 1938
E) 1961

Cevap : C) 1937

8) Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz?

A) TBMM
B) Genel Kurmay Başkanlığı
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Milli Güvenlik Kurulu

Cevap : A) TBMM

9) Bakanları atama ve görevden alma yetkisi kime aittir?

A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM Başkanı
C) Anayasa Mahkemesi Başkanı
D) HSK Başkanı
E) Danıştay Başkanı

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

10) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yargı denetimi dışındaki işlemlerdendir?

A) Rektörlerin işlemleri
B) Cumhurbaşkanının yaptığı işlemler
C) Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri
D) Hâkimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki işlemleri
E) Bakanların işlemleri

Cevap : D) Hâkimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki işlemleri

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!