AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -12

İcra ve İflas Hukuku

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası özel hukukun dallarından biri değildir?

#2. Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

#3. İcra ve iflas hukuku esas itibariyle hangi hukuku tamamlayan bir hukuk dalıdır?

#4. Gemisini deniz ticaretinde kullanan kişiye ne ad verilir?

#5. İki veya daha fazla kişinin iktisadi bir amaca ulaşmak için emek ve sermayelerini bir sözleşmeyle birleştirmek suretiyle meydana getirdikleri topluluğa ne adı verilir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi bir kambiyo senedidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi armatörün eş anlamlısı olarak kullanılabilir?

#8. Aşağıdaki şirketlerde hangisi tek kişi tarafından kurulabilir?

#9. Kooperatifler en az kaç kişi tarafından kurulabilir?

#10. Ödeme aracı olarak bilinen kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

İcra ve İflas Hukuku

Ticaret Hukuku
Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Sigorta Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk (Devletler Özel Hukuku)
Vatandaşlık Hukuku
Yabancılar Hukuku
Kanunlar İhtilafı
Milletlerarası Usul Hukuku
İş Hukuku
Bireysel İş Hukuku
Toplu İş Hukuku
Medeni Usul Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Tacir
Ticari işletme
Esnaf
Şirket
Adi şirket
Şahıs şirketi
Sermaye şirketi
Kıymetli evrak
Bono
Poliçe
Çek
Sigorta
Riziko
Hasar
Vatandaş
Yabancı
Kanunlar ihtilafı
İşçi
İş sözleşmesi
İcra
İcra takibi
İflas
İflas masası
Konkordato

İcra ve İflas Hukuku

Resmi senet:

Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge.

İflas:

Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda,
mahkeme kararıyla tespit ve ilan edilen durum.

Bölüm Soruları

1) Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

A) Esnaf
B) Tacir
C) Acente
D) Tacir yardımcısı
E) Tellal

Cevap : B) Tacir

2) İki veya daha fazla kişinin iktisadi bir amaca ulaşmak için emek ve sermayelerini bir sözleşmeyle birleştirmek suretiyle meydana getirdikleri topluluğa ne adı verilir?

A) Şirket
B) Dernek
C) Kooperatif
D) Vakıf
E) İşletme

Cevap : A) Şirket

3) Aşağıdaki şirketlerde hangisi tek kişi tarafından kurulabilir?

A) Adi şirket
B) Anonim şirket
C) Kollektif şirket
D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
E) Adi komandit şirket

Cevap : B) Anonim şirket

4) Kooperatifler en az kaç kişi tarafından kurulabilir?

A) 3
B) 2
C) 5
D) 7
E) 9

Cevap : D) 7

5) Ödeme aracı olarak bilinen kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bono
B) Poliçe
C) Çek
D) Tahvil
E) İpotekli borç senedi

Cevap : C) Çek

6) Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası özel hukukun dallarından biri değildir?

A) Yabancılar hukuku
B) Vatandaşlık hukuku
C) Kanunlar ihtilafı
D) Milletlerarası usul hukuku
E) Uluslararası tahkim

Cevap : E) Uluslararası tahkim

7) Gemisini deniz ticaretinde kullanan kişiye ne ad verilir?

A) Tacir
B) Esnaf
C) İşletmeci
D) Donatan
E) Acente

Cevap : D) Donatan

8) Aşağıdakilerden hangisi bir kambiyo senedidir?

A) Bono
B) Sigorta poliçesi
C) Hediye çeki
D) Tahvil
E) İpotekli borç senedi

Cevap : A) Bono

9) Aşağıdakilerden hangisi armatörün eş anlamlısı olarak kullanılabilir?

A) İşadamı
B) Tacir
C) Esnaf
D) Donatan
E) Tüketici

Cevap : D) Donatan

10) İcra ve iflas hukuku esas itibariyle hangi hukuku tamamlayan bir hukuk dalıdır?

A) Borçlar hukuku
B) Medeni hukuk
C) Medeni usul hukuku
D) Şirketler hukuku
E) Miras hukuku

Cevap : C) Medeni usul hukuku

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!