AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -13

Yargı Teşkilatı

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı nereye başvurulabilir?

#2. Yüksek Seçim Kurulu kaç asil üyeden oluşur?

#3. Anayasa Mahkemesinde yasalara ve anayasa değişikliklerine karşı şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi kaç gündür?

#4. Sayıştay hangi organ/kişi adına görev yapar?

#5. Anayasa Mahkemesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?


#6. Siyasal partilerin kapatılması konusunda dava açma yetkisi kime aittir?

#7. Aşağıdaki yargı kollarından hangisi Türk yargı sisteminde yer alan yargı çeşitlerinden biri değildir?

#8. İptal davası, iptali istenen hukuk kuralının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren kaç gün içinde açılmalıdır?

#9. Anayasa Mahkemesinde iptal dava açmak için ez az kaç milletvekilinin imzasına gerek vardır?

#10. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim/hangi organ tarafından seçilir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Yargı Teşkilatı

Anayasa Yargısı/Anayasa Mahkemesi
Anayasaya Uygunluk Denetimi
İptal Davası/Soyut Norm Denetimi
İtiraz Davası/Somut Norm Denetimi
Bireysel Başvuru
Anayasa Mahkemesinin Diğer Görevleri
Sayıştay
Uyuşmazlık Mahkemesi
Yüksek Seçim Kurulu

Yargı Teşkilatı

Anayasa Mahkemesi
Anayasa yargısı
İptal davası
İtiraz yolu
Bireysel başvuru
Görev uyuşmazlığı
Hüküm uyuşmazlığı
Sayıştay’ın denetimine tabi olan kurum ve kuruluşlar
Seçimlerin gözetim ve denetim

Bölüm Soruları

1)Aşağıdaki yargı kollarından hangisi Türk yargı sisteminde yer alan yargı çeşitlerinden biri değildir?

A) Anayasa yargısı
B) Adli yargı
C) İdari yargı
D) İnsan hakları yargısı
E) Uyuşmazlık Mahkemesi (yargısı)

Cevap : D) İnsan hakları yargısı

2) Anayasa Mahkemesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?

A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

Cevap : D) 1961

3) Anayasa Mahkemesinde iptal dava açmak için ez az kaç milletvekilinin imzasına gerek vardır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az üçte biri
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az dörtte biri
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en yarısı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı

Cevap : A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte biri

4) İptal davası, iptali istenen hukuk kuralının Resmi Gazete’ de yayımlanmasından itibaren kaç gün içinde açılmalıdır?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

Cevap : E) 60

5) Anayasa Mahkemesinde yasalara ve anayasa değişikliklerine karşı şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi kaç gündür?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60

Cevap : A) 10

6) Siyasal partilerin kapatılması konusunda dava açma yetkisi kime aittir?

A) Yargıtay Başsavcısı
B) Cumhurbaşkanı
C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
D) Yargıtay Başkanı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap : A) Yargıtay Başsavcısı

7) Sayıştay hangi organ/kişi adına görev yapar?

A) Cumhurbaşkanı
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Hazine ve Maliye Bakanı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
E) Türk Milleti

Cevap : D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

8) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim/hangi organ tarafından seçilir?

A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından
C) TBMM
D) Yargıtay
E) Danıştay

Cevap : B) Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından

9) Yüksek Seçim Kurulu kaç asil üyeden oluşur?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11

Cevap : C) 7

10) Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı nereye başvurulabilir?

A) Anayasa Mahkemesine
B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie
başvurulamaz
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine
E) Kamu Denetçiliği Kurumuna

Cevap : B) Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir, kararlarına karşı herhangi bir mercie başvurulamaz

Yargı Teşkilatı

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!