AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -14

Yargı Teşkilatı

Adli Yargı, İdari yarı

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdaki yargı yollarından hangisi olağan ve genel yargı yoludur?

#2. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi gerektiğinde kurul halında çalışır?

#3. Bir yerde özel mahkeme kurulmamışsa, özel mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, özel mahkeme sıfatıyla, o yerdeki hangi mahkeme tarafından bakılır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?

#5. Yargıtay’da kaç tane hukuk dairesi bulunmaktadır?


#6. Vergi mahkemelerinin tek yargıçla veya kurul olarak verdikleri tüm kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna başvurulabilir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst danışma organıdır?

#8. Danıştay’da kaç dava dairesi bulunmaktadır?

#9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bulunduğu kent, aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resmi dillerinden biridir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Adli Yargı, İdari yarı

Adli Yargı
İlk Derece Mahkemeleri
İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye/İstinaf Mahkemeleri)
Üçüncü Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi/Yargıtay)
İdari Yargı
İlk Derece Mahkemeleri
İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge İdare Mahkemeleri/İstinaf Mahkemeleri)
Üçüncü Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi/Danıştay)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Mahkeme Kararlarının İcrası ve İnfazı

 

Adli yargı
İlk derece mahkemesi
İstinaf
Bölge Adliye Mahkemesi
Temyiz
Yargıtay
İdari yargı
Bölge İdare Mahkemesi
İtiraz

Görev:

Davanın konusu itibariyle davaya bakacak olan yargı kolunu ve yargı kolunun içindeki
mahkemeyi ifade eden kavram.

Yetki:

Yer bakımından davaya neredeki mahkemenin bakacağını ifade eden kavram.

Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki yargı yollarından hangisi olağan ve genel yargı yoludur?

A) Anayasa yargısı
B) İdari yargı
C) Uyuşmazlık yargısı
D) Adli yargı
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : D) Adli yargı

2) Aşağıdaki mahkemelerden hangisi gerektiğinde kurul halında çalışır?

A) Tüketici mahkemesi
B) Aile mahkemesi
C) Sulh hukuk mahkemesi
D) Asliye hukuk mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : E) Asliye ticaret mahkemesi

3) Bir yerde özel mahkeme kurulmamışsa, özel mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, özel mahkeme sıfatıyla, o yerdeki hangi mahkeme tarafından bakılır?

A) Sulh hukuk
B) Asliye hukuk
C) Asliye ticaret
D) İş mahkemesi
E) Bölge adliye mahkemesi

Cevap : B) Asliye hukuk

4) Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?

A) Çocuk mahkemeleri
B) Çocuk ağır ceza mahkemesi
C) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
D) Ağır ceza mahkemesi
E) İcra ceza mahkemesi

Cevap : D) Ağır ceza mahkemesi

5) Yargıtay’da kaç tane hukuk dairesi bulunmaktadır?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

Cevap : C) 12

6) Vergi mahkemelerinin tek yargıçla veya kurul olarak verdikleri tüm kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna başvurulabilir?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60

Cevap : C) 30

7) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst danışma organıdır?

A) Milli Güvenlik Kurulu
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Kamu Denetçiliği Kurumu
E) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap : B) Danıştay

8) Danıştay’da kaç dava dairesi bulunmaktadır?

A) 10
B) 8
C) 9
D) 7
E) 6

Cevap : C) 9

9) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bulunduğu kent, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris
B) Berlin
C) Viyana
D) Strazburg
E) Roma

Cevap : D) Strazburg

10) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resmi dillerinden biridir?

A) Almanca
B) Fransızca
C) Rusça
D) Türkçe
E) İspanyolca

Cevap : B) Fransızca

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!