AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -3

Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları -3

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

#4. Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?


#6. Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

#7. Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi, kural olarak, tüm borçlarında dolayı iflasa tabidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

#10. Anayasadaki, eski düzenlemeye, göre yasaların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan, çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilen, yasaların uygulanmasını ve gösterdiği işleri belirten hukuk kuralları hangisidir?


#11. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer?

#12. Tüzüklerin yargısal denetimi hangi mahkeme tarafından yapılır?

#13. Mahkeme kararlarında ve öğretide egemen bir görüş olarak kabul edilen yorum yöntemi hangisidir?

#14. Türkiye’de doğan çocuk hangi mercie bildirilmelidir?

#15. Çocuğun adı kim tarafından verilir?


#16. Maddi mallar üzerindeki haklara ne ad verilir?

#17. Kullanılmalarıyla hak sahibinin hukuksal durumunda ve hukuk âleminde herhangi bir değişiklik yapma amacı taşımayan haklara ne ad verilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi fikri haklara örnek değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi objektif/nesnel sorumluluğa örnektir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları -3

1. Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlahi bir irade tarafından konulmuştur.

B) Uhrevidir.

C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

D) Emredicidir.

E) Bir taraftan uhrevi ilişkileri bir taraftan dünyevi ilişkileri düzenler.

Cevap : C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

A) Kuran

B) Sünnet

C) İcma

D) Kıyas

E) Örf ve âdet

Cevap : E) Örf ve âdet

3. Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Güvenlik

B) Eşitlik

C) Özgürlük

D) Adalet

E) Otoritenin gücünü pekiştirme

Cevap : E) Otoritenin gücünü pekiştirme

4. Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : A) Sosyalist

5. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?

A) İran

B) Suriye

C) Küba

D) Polonya

E) Pakistan

Cevap : C) Küba

6. Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Kısas

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) İdam

E) Sürgüne gönderme

Cevap : A) Kısas

7. Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

A) Fidye

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) Kısas

E) Sürgüne gönderme

Cevap : D) Kısas

8. Aşağıdakilerden hangisi, kural olarak, tüm borçlarında dolayı iflasa tabidir?

A) Memurlar

B) Esnaf

C) Tacirler

D) İşçiler

E) Yabancılar

Cevap : C) Tacirler

9. Aşağıdakilerden hangisi, hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A ) Yasa

B ) Uluslararası Antlaşma

C ) Tüzük

D ) Örf ve Âdet

E ) Tebliğ

Cevap : D ) Örf ve Âdet

10. Anayasadaki, eski düzenlemeye, göre yasaların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan, çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilen, yasaların uygulanmasını ve gösterdiği işleri belirten hukuk kuralları hangisidir?

A ) Kanun Hükmünde Kararname

B ) Tüzük

C ) Yönetmelik

D ) Tebliğ

E ) Genelge

Cevap : B ) Tüzük

11. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer?

A) Resmî Gazete’de yayımlandığı gün

B) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde

C) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 35 gün içinde

D) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 25 gün içinde

E) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 55 gün içinde

Cevap : A) Resmî Gazete’de yayımlandığı gün

12. Tüzüklerin yargısal denetimi hangi mahkeme tarafından yapılır?

A ) Anayasa Mahkemesi

B ) Yargıtay

C ) Uyuşmazlık Mahkemesi

D ) Danıştay

E ) Vergi mahkemesi

Cevap : D ) Danıştay

13. Mahkeme kararlarında ve öğretide egemen bir görüş olarak kabul edilen yorum yöntemi hangisidir?

A ) Mantıksal yorum

B ) Tarihsel yorum

C ) Amaçsal yorum

D ) Sistematik yorum

E ) Lafzi/sözel yorum

Cevap : C ) Amaçsal yorum

14. Türkiye’de doğan çocuk hangi mercie bildirilmelidir?

A) Belediyeye

B) Muhtarlığa

C) Kaymakamlığa

D) Valiliğe

E) Nüfus Müdürlüğüne

Cevap : E) Nüfus Müdürlüğüne

15. Çocuğun adı kim tarafından verilir?

A) Ana ve baba

B) Ana

C) Baba

D) Büyükbaba

E) Nüfus müdürü

Cevap : A) Ana ve baba

16. Maddi mallar üzerindeki haklara ne ad verilir?

A) Fikri hak

B) Ayni hak

C) Telif hakkı

D) Nispî hak

E) Siyasal hak

Cevap : B) Ayni hak

17. Kullanılmalarıyla hak sahibinin hukuksal durumunda ve hukuk âleminde herhangi bir değişiklik yapma amacı taşımayan haklara ne ad verilir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar

B) Fikri haklar

C) Alelade haklar

D) Aktif haklar

E) Siyasal haklar

Cevap : C) Alelade haklar

18. Aşağıdakilerden hangisi fikri haklara örnek değildir?

A) Arazi

B) Patent

C) Ticaret unvanı

D) İşletme adı

E) Faydalı eser

Cevap : A) Arazi

19. Aşağıdakilerden hangisi objektif/nesnel sorumluluğa örnektir?

A) Birinin otomobiline zarar vermek

B) Birine hakaret etmek

C) Birini yaralamak

D) Borcunu zamanında ödememek

E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

Cevap : E) Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu

20. Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir?

A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler

B) Bir kişinin bir taşıma şirketiyle bir taşıma sözleşmesi yapması

C) Bir kişinin bankadan kredi alması

D) Bir kişinin bir otomobil alması

E) Bir kişinin evini boyatmak üzere bir boyacıyla anlaşması

Cevap : A) Sendika genel kurulunda, genel kurul üyeleri tarafından alınan

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!