AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -4

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -4

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?

#4. Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#5. Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

#7. Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

#8. Müflis sözcüğünün karşılığı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan bağlayıcı kaynağıdır?


#11. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluk denetimini hangi organ yapar?

#12. Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir?

#13. Yorumda, yasa koyucunun iradesinin araştırılması gerektiğini iddia eden yorum yöntemine ne ad verilir?

#14. Türkiye’de doğan çocuk hangi süre zarfında nüfus müdürlüğüne bildirilir?

#15. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?


#16. Kaç yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

#17. Aşağıdaki haklardan hangisi tek taraflı yanlı irade açıklamasıyla bir hukuksal durum meydana getirir?

#18. Aşağıdaki haklardan hangisi parayla ölçülemez?

#19. Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -4

1. Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : D) Kıta Avrupası

2. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A) Pozitif hukuk

B) Doğal hukuk

C) Tarihi hukuk

D) Objektif hukuk

E) Sübjektif hukuk

Cevap : A) Pozitif hukuk

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kural

B) Otorite (devlet) tarafından konulma

C) Yaptırım

D) Kişilere yönelmişlik

E) Yazılı metin

Cevap : E) Yazılı metin

4. Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

B) Toplum baskısı-süreklilik

C) Aile içi uygulama-bireysel inanç-süreklilik

D) Genel inanç-süreklilik

E) Devlet desteği-süreklilik-adalet

Cevap : A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

5. Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam

B) Sosyalist

C) İslam ve Kıta Avrupası

D) Anglosakson

E) Kıta Avrupası

Cevap : D) Anglosakson

6. Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Kısas

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) İdam

E) Sürgüne gönderme

Cevap : A) Kısas

7. Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

A) Fidye

B) Hapis cezası

C) Para cezası

D) Kısas

E) Sürgüne gönderme

Cevap : D) Kısas

8. Müflis sözcüğünün karşılığı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borçlu

B) Alacaklı

C) İflas etmiş

D) Kefil

E) Mahkûm

Cevap : C) İflas etmiş

9. Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?

A ) Anayasa

B ) Yasa/Kanun

C ) Tüzük

D ) Yönetmelik

E ) Doktrin/Öğreti

Cevap : E ) Doktrin/Öğreti

10. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan bağlayıcı kaynağıdır?

A ) Anayasa

B ) Mahkeme Kararları

C ) Doktrin

D ) Örf ve âdet

E ) Yönetmelik

Cevap : D ) Örf ve âdet

11. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluk denetimini hangi organ yapar?

A ) Anayasa Mahkemesi

B ) Danıştay

C ) Bölge İdare Mahkemesi

D ) İdare Mahkemesi

E ) Yargıtay

Cevap : A ) Anayasa Mahkemesi

12. Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir?

A ) Tüzük

B ) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

C ) Yönetmelik

D ) Tebliğ

E ) Genelge

Cevap : B ) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

13. Yorumda, yasa koyucunun iradesinin araştırılması gerektiğini iddia eden yorum yöntemine ne ad verilir?

A ) Tarihsel yorum

B ) Amaçsal yorum

C ) Mantıksal yorum

D ) Karma yorum

E ) Sistematik yorum

Cevap : A ) Tarihsel yorum

14. Türkiye’de doğan çocuk hangi süre zarfında nüfus müdürlüğüne bildirilir?

A) Bir ay

B) Otuz gün

C) Altmış gün

D) On gün

E) On beş gün

Cevap : B) Otuz gün

15. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

A) 5

B) 4

C) 1

D) 3

E) 2

Cevap : C) 1

16. Kaç yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?

A) 15

B) 17

C) 16

D) 14

E) 12

Cevap : A) 15

17. Aşağıdaki haklardan hangisi tek taraflı yanlı irade açıklamasıyla bir hukuksal durum meydana getirir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar

B) Fikri hak

B) Fikri hak C) Siyasal hak

D) Pozitif hak

E) Negatif hak

Cevap : A) Kurucu yenilik doğuran haklar

18. Aşağıdaki haklardan hangisi parayla ölçülemez?

A) Fikri hak

B) Ayni hak

C) Kişilik hakkı

D) Maddi tazminat talep hakkı

E) Patent hakkı

Cevap : C) Kişilik hakkı

19. Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir?

A) Suç

B) Objektif/nesnel sorumluluk

C) Sübjektif/öznel sorumluluk

D) İdari sorumluluk

E) Hata

Cevap : B) Objektif/nesnel sorumluluk

20. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir?

A) Satım sözleşmesi

B) Bağışlama sözleşmesi

C) Eser sözleşmesi

D) Vekâlet sözleşmesi

E) Taşıma sözleşmesi

Cevap : B) Bağışlama sözleşmesi

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!