auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Bütünleme

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Bütünleme

1- Aşağıdakilerden hangisi heteropolisakkarittir?

A) Selüloz
B) Dekstran
C) İnülin
D) Kitin
E) Heparin

Cevap : E) Heparin
NOT: Heteropolisakkaritler:
-Heparin
-Kondroitin sülfat
-Hyaluronik asit
-Pektin

2- “Kan grubu maddelerin …………. kısmı antijeni tutmaya yarar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Koenzim
B) Protein
C) Element
D) Mukoid
E) Lipid

Cevap : B) Protein

3- Oleik asitten pelargonik asit oluşumu çift bağa ait hangi özellikle ifade edilir?

A) Hidroliz
B) Halojenlenme
C) Hidrojenlenme
D) Sabunlaşma
E) Oksitlenme

Cevap : E) Oksitlenme
NOT: Oksitlenme : Doymamış yağ asitlerinin çift bağlarının oksitlenmesi olayıdır. Çift bağlar oksidasyonla açılarak yeni ürünler oluşabilir. Oleik asitten pelargonik asit ve azelaik asitlerin oluşması buna örnek olarak verilebilir.

4- Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla omega 6 ve omega 3’tür?

A) Linoleik asit – Linolenik asit
B) Linolenik asit – Linoleik asit
C) Linoleik asit – Oleik asit
D) Oleik asit – Linoleik asit
E) Linolenik asit – Oleik asit

Cevap : A) Linoleik asit – Linolenik asit
NOT: Organizmada sentezlenemeyen ve besinlerle/rasyonla birlikte alınması gerekli olan linoleik, linolenik ve araşidonik asitlere, esansiyel yağ asitleri denir. Linoleik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı, soya fasulyesi Linoleik Asit (LA: Omega-6) Linolenik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı, soya fasulyesi ve keten tohumu Linolenik Asit (ALA: Omega-3)

5- Aşağıdakilerden hangisi standart amino asitlerden değildir?

A) Metiyonin
B) Lizin
C) Hidroksiprolin
D) Glisin
E) Triptofan

Cevap : C) Hidroksiprolin

6- Aşağıdakilerden hangisi basit protein değildir?

A) Globulin
B) Glutelin
C) Ferritin
D) Albumin
E) Globin

Cevap : C) Ferritin

7- Kuvvet sağlama amacıyla gelişmiş memelilerde bulunan hemen hemen tüm saç, yün, tırnak, kuş pençesi ve tüy, boynuz, toynak ve derinin dış tabakasının çoğunun kuru ağırlığını oluşturan proteine ne ad verilir?

A) Glikoprotein
B) Lipit
C) Keratin
D) Kollajen
E) Fibril

Cevap : C) Keratin

8- Kas kontraksiyon halindeyken troponinlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktin üzerindeki aktif bölgeyi kapatarak aktin ve miyozinin birleşmesini engeller.
B) Aktin üzerindeki pasif bölgeyi açar ve miyozinden ayrılır.
C) Kalsiyum iyonunu bağlayarak troponinler ve tropomiyozin arasındaki bağları sıkılaştırır.
D) Kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikulum içinde depolanmasını sağlar.
E) ATP ve magnezyumu bağlayarak aktin miyozin birleşmesi için hazır enerji sağlar.

Cevap : C) Kalsiyum iyonunu bağlayarak troponinler ve tropomiyozin arasındaki bağları sıkılaştırır.

9- Aşağıdaki hormonlardan hangisi gen aktivasyonu yoluyla etki eder?

A) Rennin
B) Testesteron
C) Tiroksin
D) Melanin
E) İnsülin

Cevap : C) Tiroksin

10- Aşağıdakilerin hangisinde vitaminlerin ve biyolojik aktif formlarının eşleştirilmesi doğru yapılmıştır?

A) vit B12 (Tiyamin pirofosfat)
B) vit B1 (Flavin mononükleotid)
C) Biotin (Piridoksal fosfat)
D) vit A (a-tokoferol)
E) vit D (1.25 kolekalsiferol)

Cevap : E) vit D (1.25 kolekalsiferol)

11- Hangi tip çözeltilerde su içine girerek, hücrenin lize olmasına (parçalanmasına) sebep olur?

A) Hipotonik çözelti
B) Lipofilik çözelti
C) İzotonik çözelti
D) Hipertonik çözelti
E) Hemotonik çözelti

Cevap : A) Hipotonik çözelti

12- Aşağıdaki maddelerden hangisi kolesterolden sentez edilemez?

A) Kolik asit
B) D vitamin
C) İnsulin
D) Kortizon
E) Östrojen

Cevap : C) İnsulin

13- Aşağıdaki hormonlardan tür spesifikliği en yüksek olanı hangisidir?

A) Relaxin
B) Glukagon
C) Prostaglandin
D) İnsulin
E) Somatotropin

Cevap : E) Somatotropin
NOT: Büyüme hormonu (Somatotropin): Hormonlar içerisinde tür spesifikliği en yüksek olan hormondur. Protein yapısındadır.

14- Aşağıdaki hormonlardan hangisi tirozin kinazı aktive ederek etkisini gösterir?

A) Prolaktin
B) Glukagon
C) Adrenalin
D) Oksitosin
E) Progesteron

Cevap : C) Adrenalin
NOT: Adrenalinin biyosentezinde çıkış maddesi tirozindir.

15- Kalp kası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sinir yolu (somatik) ile aktive edilirler.
B) İstemli çalışan çizgili kastır.
C) Çizgili istemsiz çalışan kastır.
D) İskelet kası gibi çizgisi yoktur.
E) Düz kas ve sinirlerden oluşmuştur.

Cevap : C) Çizgili istemsiz çalışan kastır.

16- Aşağıdakilerden hangisi “kobalamin” için söylenemez?

A) Merkezinde Co iyonu olan ve 4 pirolhalkası ile 3 metilen köprüsünden oluşan korrin halkası …..
B) Kobalaminin karşılığı vit B12’dir.
C) Sadece bitkisel kaynaklarda bulunmaktadır.
D) Metabolik reaksiyolarda enzimin koenzimi olarak metil transferini gerçekleştirmektedir.
E) Biyolojik aktif formlarından biri metil kobalamindir.

Cevap : C) Sadece bitkisel kaynaklarda bulunmaktadır.

17- Aşağıdakilerden hangisi kükürt içeren bir amino asittir?

A) Aspar ajin
B) Sistin
C) Glutamik asit
D) Aspartik asit
E) Triptofan

Cevap : B) Sistin

18- Aşağıdaki vitaminlerin hangisi Kalsiyum emilimini pozitif yönde etkileyen bir etkiye sahiptir?

A) D vitamin
B) K vitamini
C) C vitamin
D) A vitamin
E) B vitamin

Cevap : A) D vitamin

19- Testesteron ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnaktivasyonu karaciğerde olur.
B) Steran halkasına sahiptir.
C) Testeron bağlayan globülin tarafından taşınır.
D) Disülfit bağlarının parçalanmasıyla indirgenir.
E) Dışa atılım ürünü androterondur.

Cevap : A) İnaktivasyonu karaciğerde olur.

20- Hormonların gen aktivasyonu yolu ile etki mekanizması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hormon, sitoplazma ya da nükleustaki reseptöre bağlanır.
B) Reseptör hormon kompleksi DNA’ya bağlanarak belli bir genin transkripsiyonunu sağlar.
C) Hormon etkisini protein sentezini uyararak gösterir.
D) Hormon hücre zarından geçebilir.
E) İkincil haberci olarak fosfolipaz c kullanılır.

Cevap : D) Hormon hücre zarından geçebilir.

21- Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenilat siklazı aktive etmez?

A) Noradrenalin
B) LH
C) Serotonin
D) Histamin
E) Ostrol

Cevap : E) Ostrol
NOT: Adenilat siklazı aktive eden hormonlar; vazopressin, tirotropin, kalsitonin, parathormon, GnRH, HCG, FSH, serotonin, ACTH, LH, MSH, sekretin, lipotropin, glukagon, histamin, adrenalin, noradrenalin.

22- Lipid peroksidasyonunda eşlenmemiş elektronlar içeren maddelere ne ad verilir?

A) serbest radikaller
B) fosfogliseritler
C) Açilgliserol
D) nötral yağlar
E) tuzlar

Cevap : A) serbest radikaller

23- Aşağıdakilerden hangisi vitamin benzeri bir madde değildir?

A) Karnitin
B) Folik asit
C) a-lipoik asit
D) Flavonoidler
E) Mezoinozit

Cevap : C) a-lipoik asit

24- Glutatyon peroksidaz enziminin kofaktörü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Çinko
B) Selenyum
C) Demir
D) Kükürt
E) Krom

Cevap : B) Selenyum

25- Aşağıdaki minerallerin hangisinin eksikliğine bağlı olarak hipokalsemi görülmektedir?

A) Demir
B) Kükürt
C) Magnezyum
D) Kalsiyum
E) Selenyum

Cevap : D) Kalsiyum

26- Aşağıda yazan minerallerin hangisinin eksikliğine bağlı olarak “çayır tetanisi” görülmektedir?

A) Kalsiyum
B) Selenyum
C) Magnezyum
D) Demir
E) Kükürt

Cevap : C) Magnezyum

27- Aşağıdaki vitamin ve hastalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) vit B1 – Chastek Paralizi
B) vit B5 – Beriberi
C) vit B3 – Pellegra
D) vit D – Raşitizm
E) vit B12 – Pernisyöz anemi

Cevap : A) vit B1 – Chastek Paralizi

28- Aşağıdakilerden hangisi peptid yapısında bir hormondur?

A) Testosteron
B) Prostaglandin
C) Büyüme hormonu
D) Östrojen
E) Adrenalin

Cevap : C) Büyüme hormonu

29- I. Endoplazmik retikulum ile sıkı bağlantı halindedir.
II.  Enzim ve hormon salgılayan hücrelerde iyi gelişmişlerdir.
III. Hücrede paket materyali yaparak ünitelere dönüştürürler ve hücre dışına dağıtırlar.
Yukarıda bahsedilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekirdek
B) Lizozom
C) Retikulum
D) Golgi aygıtı
E) Sentriyol

Cevap : D) Golgi aygıtı

30- I.Tropomiyozin troponinlerle birlikte iki aktin arasına doğru çekilir, böylece aktin üzerindeki aktif bölge açığa çıkar.
II.Uyarımın triad bölgesinden yayılarak sarkoplazmik retikuluma gelmesiyle Ca++iyonları serbest kalır.
III.Miyozin başına bağlı ATP’nin parçalanmasıyla çıkan enerji kullanılarak miyozin başı aktinle birleşir.
IV.İskelet kasının uyarılmasıyla depolarizasyon şekillenir.
V.Ca++iyonlarının troponin C proteini tarafından tutulmasıyla proteinler arasındaki bağlar sıkılaşır.
Akto-miyozin kompleksinin oluşumuna ilişkin yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, I, IV, V, III
B) IV, II, V, I, III
C) IV, II, V, III, I
D) II, I, V, IV, III
E) I, II, III, IV, V

Cevap : B) IV, II, V, I, III

31- Sadece bir adet karbon atomundaki OH grubunun uzaydaki konumu farklı olan monosakkaritler birbirinin ……….. olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rasematı
B) Epimeri
C) Asimetriği
D) Tautomeri
E) Anomeri

Cevap : B) Epimeri

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilmesi gereken doğru terim “B) Epimeri”dir. Monosakkaritlerde, yalnızca bir karbon atomundaki OH grubunun uzaydaki konumu farklı olduğunda, bu monosakkaritler birbirlerinin epimerleri olarak adlandırılır. Bu, karbonhidrat kimyasında sıkça karşılaşılan bir stereokimyasal farklılıktır. Örneğin, glukoz ve mannose, C-2 pozisyonundaki hidroksil grubunun konfigürasyonu farklı olduğu için birbirlerinin epimerleridir.

32- Lipid peroksidasyonunda eşlenmemiş elektronlar içeren maddelere ne ad verilir?

A) serbest radikaller
B) Açılgliserol
C) tuzlar
D) notral yağlar
E) fosfogliseritler

Cevap : A) serbest radikaller

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Bütünleme

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Bütünleme

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Bütünleme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!