Açık LiseBiyoloji

Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

Açık Lise Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

1- Verilenlerden hangisi insanda destek ve hareket sisteminin görevlerinden birisi değildir?

Cevap : Oksijen

2) Verilen maddelerden hangisi sağlıklı bir insanda damar dışına çıkamaz?

Cevap : Alyuvar

3) İnsana ait verilen yapıların hangisinde besinlerin sindirimi gerçekleşmez?

Cevap : Pankreas

4) İnsana ait karışık olarak verilen sinir sistemi şemasında hangi numaralı birimlerin yer değişmesi şemanın doğru olmasını sağlar?

Cevap : 2 ve 3 Otonom Sinir Sistemi omurilik

5) Verilenlerden hangisi mikroorganizmalara karşı vücut savunmanın birinci hattında yer almaz?

Cevap : Antikor

6) Sağlıklı insanın gözündeki görüntü oluşumu şekilde gösterilmiştir. Buna göre X ile gösterilen görüntünün ters düştüğü yapı?

Cevap : Ağ tabaka

7) Şekilde K ve P bezlerinin ürettiği hormonların etki şemaları gösterilmiştir. Bu bez ve hormonlar için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : L hormonu sindirim kanalında taşınır.

8) Kalın bağırsak kanseri olan bir bireyin kalın bağırsağı alınarak ince bağırsak sonu rektuma bağlanmıştır.
Bu bireyde verilerin hangisinde azalma beklenir?

Cevap : Suyun emilimi

9) Koku duyusu hariç bütün duyuların toplandığı , açlık, tokluk, susama, üreme, vücut ısısının düzenlenmesi gibi pek çok olayın kontrol edildiği beyin bölgesi?

Cevap : Ara beyin

10) İnsan kemiğine ait verilen yapı-işlev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Havers ve Volkman kanalları- Besin Deposu

Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

11) Kalbi besleyen koroner damarlardaki kan akımının çeşitli nedenlerle azalması veya kesilmesi sonucu oksijensiz ve besinsiz kalan kalp kası hücrelerinin ölümü sonucu gerçekleşen dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisi?

Cevap : Kalp krizi

12) Verilenlerden hangisinin yapılması sinir sistemi sağlığını korumaya yöneliktir?

Cevap : Düzenli egzersiz yapma

13) Verilenlerden hangisi duyu organı hastalığıdır?

Cevap : Miyopluk

14) Kılcal damarların yeterince toplayamadığı ve doku sıvısında kalan küçük proteinleri, akyuvarları ve bazı maddeleri tekrar kan dolaşımına katan sistem verilenlerden hangisidir?

Cevap : Lenf sistemi

15) Verilenlerden hangisi iskelet kaslarının özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : İstemsiz olarak çalışırlar.

16) Aşağıdakilerden hangisi küçük kan dolaşımında bulunmaz?

Cevap : sol karıncık

17) Küçük kan dolaşımı sırasında kan verilen yapı veya damarlardan hangisinde geçmez

Cevap : Karaciğer Toplardamarı

18) Mide ile yemek borusu bağlantısında bulunan yapının işlevini tam olarak yerine getirememesi sonucu mide asidi yemek borusunu tahriş eder. Verilen tanım hangi hastalığa aittir?

Cevap : Reflü

19) Verilenlerden hangisi destek hareket sistemi rahatsızlığıdır?

Cevap : Kırık

20) Verilenlerden hangisi sindirim kanalı üzerinde bulunan bir organ yada yapı değildir?

Cevap : Böbrek

Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

21) Verilenlerden hangisi tiroit bezi tarafından üretilir?

Cevap : Kalsitonin

22) İnce bağırsakta bulunan villus ve mikrovillusların görevi hangisidir?

Cevap : İnce bağırsağın emilim yüzeyini artırmak

23) Lenf dolaşımıyla ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : Bağışıklığa katkı sağlar.

24) Verilen organlardan hangisi karbonhidratların hem sindirilmesi için hem de kandaki şeker dengesinin sağlanması için salgı üretir?

Cevap : Pankreas

25) Verilenlerden hangisi vücudun savunma mekanizmasının birinci hattında bulunur?

Cevap : Derinin bariyer etkisi

26) Verilenlerden hangisi sinir hücrelerinin tümünde ortak olarak bulunan yapılardan değildir?

Cevap : Ranvier boğumu

27) Verilenlerden hangisi düz kaslar için doğrudur?

Cevap : Tek çekirdekli mekik şeklinde hücrelerden oluşur.

28) Verilenlerden hangisi insanda dolaşım sisteminin görevlerinden değildir?

Cevap : Atıkları vücut dışına taşıma

29) Verilen damarlardan hangisinin tıkanması kalp krizinin temel nedenidir?

Cevap : Koroner

30) Verilenlerden hangisi insandaki tüm kas çeşitlerinde ortaktır?

Cevap : Aktin ve Miyozin bulundurma

Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

31) Verilenlerden hangisi insanda destek hareket sisteminin görevidir?

Cevap : Yaşamsal organları dış etkilere karşı korumak

32) Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için verilenlerden hangisinin yapılması uygun değildir?

Cevap : İki yada üç haftada bir olacak şekilde çok seyrek banyo yapılarak üst derideki hücreler korunmalıdır.

33) İskelet sisteminde hafif ağrı ve sızı hisseden orta yaşlı birey verilenlerin hangisinden kaçınmalıdır?

Cevap : Ağır yük kaldırma

34) Verilenlerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?

Cevap : İnsülin ve glukagon hormonlarını salgılar.

35) Dışkının daha sık ve sulu atılmasına bağlı vücudun su kaybetmesine neden olan sindirim sistemi hastalığı hangisidir

Cevap : İshal

36) Verilenlerden hangisi sinir sistemi hastalığıdır?

Cevap : Fıtık

37) İnsan sindirim sistemi ve yardımcı yapılar şekilde gösterilmiştir. Hangi harfle gösterilen organ safra salgısını üretir?

Cevap : L

38) Damarlardaki kan akış hızı için verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kılcaldamar kan akış hızı toplardamardan yavaştır.

39) Verilenlerden hangisi duyu organlarının sağlığını korumaya yöneliktir?

Cevap : Bilgisayar ekranına uzun süre bakmaktan kaçınmak

40) Verilen eklem örneklerinden hangisinin hareket kabiliyeti en yüksektir?

Cevap : Parmak kemikleri arası

41) Verilenlerden hangisi sağlıklı bir insanın kanında bulunan maddelerden biri değildir?

Cevap : Sindirim enzimleri

42) Verilenlerden hangisi dolaşım sistemi hastalığıdır?

Cevap : Varis

Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

43) Kan pulcuklarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kanın pıhtılaşmasında görevlidir.

44) Verilenlerden hangisi sinir sistemi hastalıklarından değildir?

Cevap : Menisküs

45) Kalp kasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Sadece kalpte bulunur.

46) Kıkırdak dokusu için verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Eklemlerde hareketi kolaylaştırır.

47) Verilenlerden hangisi sindirim sistemi hastalığıdır?

Cevap : Gastrit

48) Yukarıdaki göz şemasında hangi numarayla verilen kısımlar ışığın kırılmasını sağlar?

Cevap : 2 ve 3

49) Verilenlerden hangisi midenin yapısal ve işlevsel özelliklerinden değildir?

Cevap : Su emilimini tamamlamak

50) Verilenlerden hangisi nöronlarda impuls iletim hızını artırır?

Cevap : Miyelin kılıf bulundurma

51) Buna göre insan kulağındaki verilen yapılardan hangisi denge ile ilgilidir?

Cevap : Otolit taşları

52) Verilenlerden hangisi destek hareket sistemi rahatsızlığıdır?

Cevap : Artrit

53) Verilenlerden hangisi insanda destek ve hareket sisteminin görevlerinden birisi değildir?

Cevap : ATP depolama

54) İnsanda solunum, dolaşım ve öksürme reflekslerinin kontrol edildiği merkezi sinir sistemi yapısı hangisidir?

Cevap : Omurilik soğanı

55) Sinir hücrelerinin bilgi iletim hızını artıran ve aksonların daha ince olmasına olanak sağlayan miyelin kılıf hakkında verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Özelleşmiş hücrelerden oluşur.

Açık Lise Çıkmış Sorular

Biyoloji 1 Sınav Soruları 445

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!