Açık LiseSağlık Bilgisi

Sağlık Bilgisi-1 Sınav Soruları 221

Sağlık Bilgisi-1 Sınav Soruları 221

Açık Lise Sağlık Bilgisi-1 Sınav Soruları 221

1.Hangisi okullarda bulunan rehberlik servislerinin öğrencilere yönelik temel hizmetlerinden biri değildir?

Cevap : Genetik danışma

2.Hangisi su ve besin hijyeninde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Cevap : malları satın alırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi

3. şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalanlara yönelik alınan tedbirlerin etkin olması için izleme yapan birimlerdir bu merkezlerde hukuki psikolojik ve mesleki danışmanlık gibi farklı alanlarda hizmetler sunulmaktadır. verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Şönim

4. hangisi kadın üreme organı içinde yumurtlama için oluşan dokuların aylık düzenli olarak vücuttan dışarı atılmasını tanımlayan kavramlardan değildir?

Cevap : Metabolik sendrom

5. hangisi fiziksel aktivitenin bedensel yararlarından değildir?

Cevap : metabolizmayı yavaşlatması

6.Burun kanamalarında uygulanan ilk yardımda hasta yaralının burun kanatları iki parmakta en az kaç dakika sıkılır?

Cevap : 5 dakika

7.Vücuda önceden belli maddeler ölü mikrop canlı mikrop mikrop antijenleri gibi verilerek kişide belli hastalıklara karşı özel dayanıklılık duruma geliştirme işlemine ne ad verilir?

Cevap : aşı

8. beslenme piramidinin en altına hangi besin grubu oluşturur?

Cevap : Tahıllar

9. hangisi kişinin madde kullanmaya başlama sebeplerinden değildir?

Cevap : hayır deme becerisinin olması

10. güvenli bir müdahale sağlamak
yapılacak yardım yöntemini belirlemek
hastaya yaralıya hangi ilacın verileceğini tespit etmekverilenlerden hangisi hasta yaralının durumunun değerlendirilmesini amaçlarındandır?

Cevap : 1 ve 2

11. herhangi bir olay yerinin değerlendirilmesinde güvenliğin sağlanmasında öncelik yardımcının
hangisini yapmasıdır?

Cevap : kendisini koruması

12. üst düzeyde teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri kanser Araştırma merkezleri ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri senatoryumlardır.
13. Yukarıdaki açıklamada verilen hastalık kuruluşları tedavi edici sağlık hizmetlerinin kaçıncı basamağında yer alır?

Cevap :

14.Hangisi su ve besin hijyeninde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Cevap : balığı satın alırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi

15. hangisi kadın üreme organı içinde yumurtlama için oluşan dokuların aylık düzenli olarak vücuttan
dışarı atılmasını tanımlayan kavramlardan değildir?

Cevap : Metabolik sendrom

16.Beden kitle indeksi 30-34,9 kg/m2 arasında olan kişiler için ne söylenebilir?

Cevap : 1. derece obez

17. ilk yardımla ilgili olarak hangisi doğrudur?

Cevap : ilk yardımcı tarafından uygulanması

18. kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya
çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden ani gelişen dolaşım yetmezliğine ne ad verilir?

Cevap : şok

19. Hangisi stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerindendir?

Cevap : fizyolojik stres bağışıklık sistemini çökertmeye çalışır

20. hangisi insan sağlığını etkileyen kimyasal etmenlerdendir?

Cevap : tarımsal üretimde bilinçsiz kullanılan yapay gübreler

21. hangisi sınavdan önce sınav kaygısı ile başa çıkma önerilerindendir.?

Cevap : hava tam çalışıp hazırlanmış olarak girmek

22. hangisi kulak kanamalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : hasta yaralının bilinci yerinde ise hareket ettirilmeden sırt üstü yatırılması

23. hasta yaralıya sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misin sorulması hasta yaralının
hangi durumunun değerlendirilmesi için yapılır?

Cevap : bilinç

24.

yeterli fiziksel aktivite
sosyo kültürel etmenler
aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
hangileri obezitenin oluşmasında başlıca risk etmenlerinden dır?

Cevap : 2 ve 3

25.1986’da Çernobil de olduğu gibi ani ölümlere düşüklere kanserlere katarakta yanıklara engelli ve
ölüm doğumlara neden olan ve etkisi nesiller boyunca devam eden fiziksel etmen hangisidir?

Cevap : radyasyon

26. hangisi fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılmaması ve hareketsiz bir yaşam
tarzı yaygınlaşması sonucu toplumda görülme sıklığı artan hastalıklardandır?

Cevap : Obezite

27.Banyo yapma ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

Cevap : Banyodan sonra kişi kendisine ait vücut ve ayak havlusu kullanarak kurulanmalıdır.

28. hangisi kene ısırması durumunda yapılması gereken uygulamalardandır?

Cevap : vücuttaki kenenin kesinlikle koparılması

29. madde bağımlılığı ve etkileri ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : madde kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir

30.kaza sonucu ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar en önemli işlem
olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Yukarıdaki verilen açıklama temel ilk yardım uygulamalarından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : koruma

31. Bak dinle Hisset yöntemi hasta ve yaralının hangi durumunun değerlendirilmesi için uygulanır?

Cevap : solunumunun

32. toplum içinde bireyi tehdit eden ve zorlayan tehlikelere karşı bireyin gösterdiği bedensel ve ruhsal
tepkilere ne ad verilir?

Cevap : Stres

33. koruyucu ve tedavi edici çabalara karşın gelişen kalıcı bozukluklar ve engelliliğin etkilerini en aza
indirmek için başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen
sağlık hizmetlerine ne ad verilir?

Cevap : rehabilite edici sağlık hizmetleri

34.evsel nitelikli atıklar için hangi renk atık torbası kullanılmalı?

Cevap : siyah

35. hangisi ergenlik döneminde gençlere yapılacak rehberlik uygulamalarındandır?

Cevap : toplumsal yasakların ve toplum kurallarının olduğu bu yasak ve kurallara uymaları gerektiğini
anlatılması

36.hangisi okullarda Şiddeti önlemek için yapılacak davranışlardan değildir?

Cevap : yaş olarak daha büyük öğrencilerin kendilerinden daha küçük öğrencilere destek olmalarının
engellenmesi

37. hangisi solunum yolu ile zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Boş

38. Hangisi yetersiz beslenmeye neden olur?

Cevap : destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirmek

39.hangisi ilkyardımcının hastaya yaralıya müdahalede yapması gerekenlerdendir?

Cevap : Hasta yaralının korku ve endişelerini gidermek

40. Hangisi dış kanamalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : kanayan yer üzerine temiz bir bez konularak baskı uygulanması

41. koruyucu ve tedavi edici çabalara karşın gelişen kalıcı bozukluklar ve engelliliğin etkilerini en aza
indirmek kişilerin başkalarına bağımlı olmadan yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla
düzenlenen sağlık hizmetlerine ne ad verilir?

Cevap :

42.hangisi ilkyardımcının hasta yaralıya müdahale de yapması gerekenlerdendir?

Cevap: hasta ve yaralının korku ve endişelerini giderilmesi

43. Hangisi sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarından biri değildir?

Cevap Pdoğum sonrası sütün artması

44.hangisi sınav ve sınanmayı bir saygınlık sorunu olarak gören kişiye ait bir ifadedir?

Cevap : kazanamazsam akılsız olduğumu düşünecekler

45.hangisi kısmi tıkanması olan kişide görülebilecek bir belirtidir?

Cevap : Yutkunmaya çalışması

Açık Lise Çıkmış Sorular

Sağlık Bilgisi-1 Sınav Soruları 221

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!