Açık Liseinkılap tarihi

142- İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Hazırlık Soruları 2021

142- İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Hazırlık Soruları 2021

Açık Lise 142 - İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Hazırlık Soruları 2021

142- İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Hazırlık Soruları 2021

1-Hangisinde yer alan hükümle Birleşmiş Milletler Antlaşması’na temel olmuştur?

Cevap : Atlantik Bildirisi

2-II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de kurulan ilk muhalefet partisi hangisidir?

Cevap : Mili Kalkınma Partisi

3-II. Dünya savaşı devam ederken ,SSCB’nin Jaonya’ya karşı savaşmayı kabul ettiği konferans hangisidir?

Cevap : Yalta

4-NATO hangisine karşı kurulmuştur?

Cevap : SSCB

5-Hangisi İsrail Devleti’ni kurulması üzerine başlayan Birinci Arap-İsrail savaşına katılan devletlerden değildir?

Cevap : Lübnan

6-II. Dünya savaşı’nda “Yıldırım Harbi”ni uygulayan devlet hangisidir?

Cevap : Almanya

7-II. Dünya savaşı’ndan sonra 2 Nisan 1948’de Araplar ve Yahudiler arasında Filistin’de yaşanan anlaşmazlığı Birlemiş Miletler’e götüren devlet hangisidir?

Cevap : Rusya

8-Bosna Savaşı’nı sonlandıran antlaşma hangisidir?

Cevap : Dayton

9-Hangisi 1933’teAzerbaycan,Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve TürKİye’nin Kültür Bakanları’nın imzalamış olduğu antlaşma ile kurulmuştur?

Cevap : Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

10-Hangisi Soğuk Savaş döneminde SSCB’ye karşı kurulan geniş kapsamlı bir savunma ittifkıdır?

Cevap : NATO

11-İsrail Suriye’nin Golan Teplerini hangi savaş sonunda işgal etmiştir?

Cevap : Altı Gün Savaşı

12-İknci Dünya Savaş döneminde Türkiye’nin cumhurbaşkanı hangisidr?

Cevap : İsmet İnönü

13-Hangisi “Dörtlü Takriri imzalayanlardan biri değildir?

Cevap : İsmet İnönü

14-Hangisi ABD’nin Truman Doktrin’ni yayılamasın amaçlarından değildir?

Cevap : NATO’ya karşı sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askeri yardım salamak

15-5 Nisan kararları hangi alanla ilgilidir?

Cevap : Ekonomi

16-Milli Kalkınma Partisi hangisinin öncülüğünde kurulmuştur?

Cevap : Nuri Demirağ

17-Hangisi demokrat parti dönemindeki ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Ziraat Bankasının kurulması

18-Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaş hangisidir?

Cevap : Trablusgarp savaşı

19-Türk-Sovyet ilişkilerine temel teşkil eden antlaşma hagisidir?

Cevap : Moskova

20-II. Dünya savaşı’ndan sonra oluşan “Batı Bloku”nun liderliğini hangi delet yapmıştır?

Cevap : ABD

21-Hangisi Yalta Konfeansı’nda Birleşmiş Milletler kararlarını veto etme hakkı tanınan devletlerden biri değildir?

Cevap : Almanya

22-I. Dünya savaşından sona imzalanan hangi antlaşma, Almanya’nın gücün sınırlandırılması ve bir daha barışı bozmayacağı fikrine dayanıyordu?

Cevap : Versay

23-Kore savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?

Cevap : Panmunjom Ateşkes Antlaşması

24-SSCB ve komünist rejimler arasına siyasi ve ideolojik bağ hangisi ile sağlanmıştır?

Cevap : Comınform

25- Hangisi II. Dünya savaşı döneminde Türkiye’deki ekonomi gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Hükmet devletleşme işlevini görecek bir müstakil grup kurulması

26-II. Dünya savaşı döneminde roma imparatorluğu’nu yeniden kurma hayalini erçeleştirmek isteyen devlet hangisidir?

Cevap : İtalya

27-“Üçüncü Dünya Devletleri” olarak isimlendirilen Asya, Afrika ve Latin Amerika Devletleri tarafından oluşturulan blok hangisidir?

Cevap : Bağlantısızlar bloku

28-Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temeli hangisi ile oluşturulmuştur?

Cevap : Maastricht Antlaşması

Açık Lise Çıkmış Sorular

Felsefe-2 Sınav Soruları-122

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!