Açık LiseBiyoloji

442 Biyoloji 2021

442 Biyoloji 2021

Açık Lise 142 Biyoloji 2021

442 Biyoloji 2021

Verilen bitki çeşitlerinden hangisinin gerçek kök ve iletim demetle………?

Cevap : Kara yosunu

Verilen canlı âlemlerinden hangisinde yer alan organizmaların tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir?

Cevap : Bakteriler

I. Prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli organizmalar olmasına rağmen, bazı özellikleriyle ökaryot
hücrelerle benzerlik gösterirler.
II.Aşırı ortamlarda(ekstrem koşullarda) yaşayabilirler.
III.Tüm türleri ototrof beslenirler.
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : I,II ve III

Arkeler;
I.Yüksek tuzlu,
II.düşük oksijenli,
III.yüksek sıcaklık
Verilen ortamlardan hangilerinde çoğalabilirler?

Cevap : I,II ve III

Verilenlerden hangisi bir cins adıdır?

Cevap : Hom0

Verilen hayvanlardan hangisi omurgasızdır?

Cevap : Sürüngenler

Mantarlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Fotosentez ile kendi besinini üretir.

(*Görselli bir Soru)Verilenden hangisi daha çok hastalık yapıcı bakterilerde ……. Yüzeyini kaplayan, bakterilerin savunma hücreleri
tarafından………?

Cevap : Kapsül

Bitkiler verilen yapılarından hangisi ile eşeyli olarak çoğalır?

Cevap : Çiçek

 –Bir hücreli ya da çok hücreli olabilirler.
-Fotosentez yaparak sudaki oksijen miktarını arttırması ve sudaki bazı canlıların besinini oluştururlar.
-Taşıdıkları renk pigmentine göre kırmızı, esmer, kahverengi renkli çeşitleri vardır.
Yukarıdaki özellikleri verilen protista çeşidi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Alg

Bir hücreli canlıda verilen hücresel yapılardan hangisinin bulunması organizmanın Protista aleminde yer
aldığını gösterir?

Cevap : Kontraktil koful

 Protista alemindeki canlılar için verilenlerden hangisi ortaktır?

Cevap : Ökaryot hücre yapısına sahip olma

 Verilenlerden hangisi virüsler için doğrudur?

Cevap : Nükleik asit bulundururlar

Verilen bitki çeşitlerinden hangisinin gerçek kök ve iletim demetleri yoktur?

Cevap : Kara yosunu

Protista aleminde yer alan bir canlıya ait bazı özellikler şunlardır:
-Hücre duvarı bulunmaz.
-Heterotrof beslenir.
-Hücre şekli sabit değildir.
Bazı özellikleri verilen protista çeşidi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Algler

Verilenlerden hangisi bazı bakterilerin uygun olmayan çevre koşullarında hayatta kalabilmek için oluşturdukları koruma yapısıdır?

Cevap : Kapsül

Verilenlerden hangisi sınıflandırma yapılırken hücre sayısı ve yapısı bakımından incelendiğinde diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

Cevap : Hayvanlar

Çok yıllık odunsu bir bitkide verilen yapılardan hangisinin görülmesi o bitkinin eşeyli olarak çoğaldığını kanıtlar?

Cevap : Y …. k

Aşağıda bazı canlıların Latince adları verilmiştir.
I.ursus arctos(boz ayı)
II.Ursus maritumus(kutup ayısı)
III.Ursus ……(tibet ayısı)
Tür adları verilen canlılar için verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap : Birbirleri ile akraba canlılardır

Verilenlerden hangisi virüslerin neden olduğu bir hastalık değildir?

Cevap : Renk körlüğü

Verilen beslenme şekillerinden hangisine bakteriler aleminde yer alan organizmalarda rastlanmaz?

Cevap : Etçil

İnsana ait sağlıklı farklı bireylerde,
I.kromozomlarındaki genetik bilgi,
II.Kromozom sayısı
III.eşey kromozomu çeşidi
Özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

Cevap : II ve III

Verilenlerden hangisi Protista üyelerinde görülen yapılardan değildir?

Cevap : Kapsül

Verilenlerden hangisi doğal(filogenetik) sınıflandırma yapılırken dikkate alınan özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Yaşam ortamı ve dış görünüş

Tür>cins>şube>takım>sınıf>aile>alem
Yukarıdaki sınıflandırmaya göre ait taksonomik basamaklar karışık olarak verilmiştir. Buna göre hangi iki birimin yer
değiştirmesi sıranın doğru olmasını sağlar.

Cevap : Şube ve aile

Aşağıda bazı canlı alemleri verilmiştir.
I.Arkeler
II.Hayvanlar
III.Protistler
IV.Mantarlar
Buna göre verilen alemler basitten gelişmişe sıralandığında hangisi üçüncü sırada yer alır?

Cevap : IV. Mantarlar

Verilenlerden hangisi canlıları sınıflandırmanın amaçlarından değildir?

Cevap : Bilimsel araştırmaları hızlandırmak

Verilen omurgalı ayvan gruplarından hangisinde değişken olmayan vücut sıcaklığı vardır?

Cevap : Balıklar

Günümüzdeki iş kollarından;
I.ilaç ve kozmerşk,
II.mobilya,
III.tekstilHangilerinde bitkilerden faydalanılır?

Cevap : I, II ve III

Verilenlerden hangisi memeli hayvanların özelliklerinden değildir?

Cevap : Soğukkanlı canlılardır

Canlıların sınıflandırılmasında (* sağa doğru küçülen görsel) hiyerarşisi vardır.
Buna göre alem basamağında tür basamağına doğru gidildikçe verilen özelliklerden hangisi azalır?

Cevap : Gen benzerliği

Verilenlerden hangisi bakterilerin olumsuz etkilerinden biridir?

Cevap : Dişlerin çürümesine neden olma

Doğal sınıflandırma yapılırken verilen özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

Cevap : Beslenme şekli

Verilen canlı alemlerinin hangisinin hücrelerinde, DNA bir zarla çevrili olmayıp sitoplazmada dağınık halde
bulunur?

Cevap : Arkeler

Arkeler, yüksek tuzluluk, düşük oksijenli ortam, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi zorlu çevre
şartlarına uyum sağlamış canlılardır.
Buna göre;
I.sıcak su kaynağı
II.bataklıklar
III.aşırı tuzlu göl
Ortamlarından hangilerinden arkelere rastlanabilir?

Cevap : I, II ve III

Verilenlerden hangisi diğerlerinden daha geniş kapsamlı bir sınıflandırma basamağıdır?

Cevap : Şube

Protista alemindeki canlılar için verilenlerden hangisi ortaktır?

Cevap : Kontraktil koful bulundurma

Verilen canlılardan hangisi omurgasızdır?

Cevap : Deniz anası

Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili olarak benzer cinslerin birleşmesiyle oluşan ilk taksonomik birim verilenlerden hangisidir?

Cevap : Alem

Verilenlerden hangisi hayvanlar aleminin tüm üyelerinde görülen bir özelliktir?

Cevap : Heterotrof beslenirler.

Bitkilerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederler.

Kromozom sayısı aynı olan X ve Y omurgalıları için yapılan yorumlardan hangisinin doğruluğu kensindir?

Cevap : Türleri aynıdır.

Verilenlerden hangisi memeli hayvanların özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : Dış iskelete sahip olma

Bazı canlılarda görülen;
I.bir hücreli canlı bulundurma,
II.odunsu gövde bulundurma,
III.parazit beslenme
Özelliklerinden hangileri bitkiler aleminde görülebilir?

Cevap : II ve III

442 Biyoloji 2021

Açık Lise Çıkmış Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!