Açık LiseBiyoloji

449 Biyoloji 2021

449 Biyoloji 2021

Açık Lise 149 Biyoloji 2021

449 Biyoloji 2021

Verilen damar ve yapılardan hangisi küçük kan dolaşımında görev almaz?

Cevap : Kapı toplardamarı

Böcekler çiçekten nektar emerek beslenirler bitkilerinde tozlaşmalarını ve nesillerinin devamını sağlarlar yukarıda verilen ekolojik hikayede geçen simbiyotik yaşam türü verilenlerden hangisidir?

Cevap : Mutualizm

Canlıların besin yaşama alanı çiftleşme gibi faktörleri elde etmek için birbirleriyle yarışmasına rekabet denir.Buna göre verilen hangi iki canlı arasındaki ilişki ve rekabet olarak adlandırılamaz?

Cevap : Aslan geyik

Karaciğer tarafından üretilerek yağların fiziksel sindirimini sağlayan salgı verilenlerden hangisidir.

Cevap : Safra

Verilen durumların hangisinde meydana gelen artış popülasyon büyüklüğünü de artırır

Cevap : Doğum oranı

Verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından değildir.

Cevap : Sempatik sinir sistemi

Mide ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur.

Cevap : Enine boyuna ve çapraz dizilimini düz kaslar içerir

Verilenlerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir

Cevap : Ürettiği hormonlarla homeostasi düzenler

Bir insanda bulunan kas çeşitlerinden
I. İskelet kasıII. Kalp kası
III. Düz kas
hangileri istemli olarak çalışır.

Cevap : Yalnız bir

Embriyonun gelişimi sırasında meydana gelen gastrulasyon farklılaşma ve organogenez segmentasyon olaylarının gerçekleşme sırası seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 3-1-2

Sağlıklı bir insanda böbrekler de malpighi cisimciğinde ki süzülmeden sonra geri emilme kısmı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur.

Cevap : Glikoz ve amino asitlerin tamamı geri emilir.

Bir nefrona ait verilen kısımlardan hangisinde geri emilim gerçekleştirilmez.

Cevap : Henle kulbu

Verilen denklemlerde gerçekleşen olaylardan hangisi doku kılcalında gerçekleşir.

Cevap : Hb+CO2>HbCO2

Tek katlı yassı epitel den oluşur etrafı kılcal damarlarla çevrilidir akciğerlerin solunum yüzeyini artırır gaz değişiminin gerçekleştiği yerdir yukarıda bazı özellikleri verilen insan solunum sistemi yapısı verilenlerden hangisidir.

Cevap : Alveol

Verilen hormonlardan hangisi hipofiz bezi tarafından üretilmez

Cevap : İnsülin

Aşağıda bir popülasyona ait s tipi gelişim grafiği verilmiştir. Buna göre verilen zaman dilimlerinin hangisinde büyüme hızı diğer zamanlara göre daha fazladır ?

Cevap : T2

Bağışıklık çeşitlerinin tablosu yapılacak olursa aktif bağışıklık verilenlerden hangisinin alt basamağında bulunur?

Cevap : Doğal bağışıklık

Aşağıda menstrüel döngü sırasında yumurtalıklarda salgılanan a ve b hormonlarının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre a ve b hormonları verilenlerden hangisidir.
A.östrojen
B.progesteronVerilen olaylardan hangisi soluk alma sırasında gerçekleşir.

Cevap : Kaburgalar arası kaslar kasılır

Bağışıklık çeşitlerinin tablosu yapılacak olursa aktif bağışıklık verilenlerden hangisinin alt basamağında bulunur?

Cevap : Doğal bağışıklık

Aşağıda sinir sistemi hastalıklarından birini ait bazı özellikler verilmiştir.
Sinir hücreleri arasında kimyasal iletimde görev alan bazı kimyasal maddelerin azalması ile ortaya çıkar.
Genellikle travmatik olaylar yaşanan kayıplar üzüntüler sorunlar zorlayıcı yaşam olayları bu hastalığı tetiklemektedir
Genellikle umutsuzluk karamsarlık derin bir üzüntü gelecekleri ve yaşadıkları ile ilgili olarak kötümser düşüncelerdir.
Doktor kontrolünde yapılan tedavi ile kontrol altına alınabilen ve iyileşebilen bir rahatsızlıktır.
Bu hastalık verilenlerden hangisi olabilir.

Cevap : Depresyon

Bir popülasyonun birey sayısının azalmasının nedeni verilenlerden hangisi olabilir.

Cevap : Yaşam alanı daralması

Bir nefrona ait verilen kısımlardan hangisinde geri emilim gerçekleştirilmez

Cevap : Bowman kapsülü

Verilen hastalıklardan hangisi hipofizin ön lobundan salgılanan sth büyüme hormonu hormonundan kaynaklanan bir rahatsızlık değildir.

Cevap : Guatr

Verilenlerden hangisi iskelet kası ile ilgili doğrudur

Cevap : Kalbi oluşturur

Verilenlerden hangisi popülasyon büyüklüğünü negatif yönde etkiler

Cevap : Salgın hastalıkların artması

Verilen Besin maddelerinden hangisi kimyasal sindirime uğramadan bağırsaklardan emilir

Cevap : B vitamini

Türler arasındaki simbiyotik ilişkiler matematiksel olarak ifade edildiğinde verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış olur. + Canların ilişkiden yarar – canlının ilişkiden zarar gördüğünü 0 canlının ilişkiden yarar ya da zarar görmediğini ifade eder

Cevap : Parazitizm

Malpighi cisimciğinde verilen maddelerden hangisi damar dışına çıkamaz.

Cevap : Alyuvarlar

Hava yollarının daralmasına sebep olan kronik bir iltihaplanmadır. Soluk alıp vermede sıkıntılara neden olur polenler mantar sporları bazı besinler Aspirin soğuk hava kirli hava sigara dumanı etkisi ile bronşlar mukoza ödemi ile daralır ve nefes darlığı meydana geliyor. Yukarıda bazı özellikleri verilen
solunum sistemi rahatsızlığı verilenlerden hangisidir.

Cevap : Astım.

Aşağıda kan damarları boyunca meydana gelen bir değişimin grafiği verilmiştir. Bu grafikte x ile gösterilen dikey eksene verilenlerden hangisi yazılabilir.

Cevap : Kan akış hızı

Aşağıda dişi üreme sistemi şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi döllenme olayının gerçekleştiği fallopi tüpü dür.

Cevap : 2

Hamilelik sürecinde verilenlerden hangisinin yapılması bebek gelişimi için olumlu bir etkiye sahiptir.

Cevap : Düzenli su içilmesi

İnsanda çevresel sinir sistemindeki bir sinir hücresinin başka bir sinire kasa ya da beze bilgi aktarmasını sağlayan sinoptik boşluk ile ilgili verilen yorumlardan hangisi yanlıştır.

Cevap : Sinapslarda bilgi iletim hızı yavaştır

Sindirim sistemi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır

Cevap : Tükürük sıvısı sindirim enzimi içermez

Aşağıda bazı eklem yerleri verilmiştir
1 kürek kemiği pazı kemiği arası
2 bel omurları arası
3 kafatası kemikleri arası
buna göre verilen eklem bölgelerindeki eklem çeşitleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır

Cevap : Oynar1 yarı oynar 2 oynamaz 3

Mide ile yemek borusu arasında bulunan kapağın işlevini tam olarak yerine getirmemesinden dolayı asitli mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ve yemek borusunun iç yüzeyinin tahriş olmasına neden olur tanımı verilen mide rahatsızlığı hangisidir

Cevap : Reflü

Verilen kemik çeşitlerinden hangisi uzun kemik olup yapısında sarı kemik iliği bulundurur

Cevap : Baldır

Folikül kesesinde olgunlaşan yumurtanın folikülün çatlaması ile yumurtalıktan atıldığı menstrual döngü evresi verilenlerden hangisidir.

Cevap : Ovulasyon

Besinlerin emilim yüzeyini arttırmak için bağırsak boşluğuna doğru uzanan yapılar verilenlerden hangisidir

Cevap : Villus

Dili örten epitel dokuda tadı alan küçük çıkıntılar verilenlerden hangisidir

Cevap : Papila

Asidik ve bazik maddeler bazı ilaç kalıntıları amonyak bir karbonat potasyum iyonları ve gıda boyalarının kandan uzaklaştırılabilmesi için kılcal damardan nefron kanallarını aktif taşıma yapılması olayıdır. Yukarıda tanımı verilen boşaltım ile ilgili olay hangisidir

Cevap : Salgılama

Verilenlerden hangisi insan kalbi için doğrudur

Cevap : Atar damarlarla arasında yarım ay kapakçıkları bulunur

Böbrekler tarafından salgılanan alyuvar üretilmesini uyaran ve bazı sporcuların yarışlarda avantaj sağlamak adına doping maddesi olarak kullandıkları hormon hangisidir.

Cevap : Eritropoetin

Verilen hormonlardan hangisi hipofiz bezi tarafından üretilmez

Cevap : İnsülin

Verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından değildir

Cevap : Sempatik sinir sistemi

Bir hastalıkla ilgili verilen uygulamalardan hangisi koruyucu özellikte olup aktif bağışıklık sağlamaktadır

Cevap : Aşı yaptırma

Verilen maddelerden hangisinin böbrek kanallarında gelemediğim için ATP harcanmaz

Cevap : Su

Verilenlerden hangisi insanda dolaşım sisteminin görevidir

Cevap : Metabolizma atıklarını boşaltım organlarında taşıma

Verilen duyu ve reseptör eşleştirmelerinden hangisi doğrudur

Cevap : Göz fotoreseptör

Komüniteler içerdikleri tür sayıları bakımından farklılık gösterebilir. Komünitelerdeki tür çeşitliliğini
1. Yağış
2. Sıcaklık
3. Işık
Faktörlerinden hangileri etkiler

Cevap : 1-2-3

Verilen hormonlardan hangisi hipofiz bezi tarafından üretilmez

Cevap : İnsülin

Aşağıda destek ve hareket sistemini oluşturan bir dokuya ait bazı özellikler verilmiştir.
Düzgün yüzeyli dayanaklı ve esnektir
Bazı kemiklerin boyuna uzamasını sağlar
özellikleri verilen doku verilenlerden hangisidir

Cevap : Kemik

Açık Lise Çıkmış Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!