Açık Lise

488 Seçmeli Sanat Tarihi 2021

488 Seçmeli Sanat Tarihi 2021

Açık Lise 488 Seçmeli Sanat Tarihi 2021

488 Seçmeli Sanat Tarihi 2021

Kudüs yakınlarndadır. Saray kare planlı olup dış duvarları kulelerle desteklenmiştir. Yapı çok sayıda küçük oda ve salnlardan oluşur. Ön cephesindeki çok güzel kabartmalar günümüzde Berli müzesinde korunp, sergilenmektedir Özelikleri verilen saray hangisidir?

Cevap : Meşalta

Dini niteliği olan küçük heykelcik ve resimlere ne ad verilir?

Cevapİkona

Roma tapınaklarından hangisi Ankaradadır?

CevapAgusthus Tapınağı

9 Kültür katı vardır.
.Anadolu ve dünyanın en zengin höyüğüdür.
.Homeros Destanı’na konu olmuştur
Hakkında bilgi verilen yerleşim yeri hangisidir?

Cevap : Truva Höyüğü

Hangisi ilk köy ve kent oluşumunun görüldüğü yerleşim yeridir?

Cevap: Konya- Çatalhöyük

Camilerdeki asıl ibadet mekanına ne ad verilir?

Cevap: Minber

Hangisi D grubu ressamlarından biri değildir?

Cevap : Hüseyin zekai paşa

Duyguların ve iç dünyanın ön plana çıktığı 20.yy.sanat akımı hangisidir?

Cevap : ekspresyonizm

Kral Midas’a ait olan, Gordiondaki Büyük Tümülüs hangi uygarlığa aittir?

Cevap  Frig

Hangisi Türk-İslam dünyasında eğitim-öğretim kurumları sınıfında yer alır?

Cevap : Medreseler

Orhun Anıtları arasında hangisi adına dikilmiş bir anıt yoktur?

CevapTimur

16. Yy. ın sonuna doğru ialyada doğmş 18. Yy. da tüm Avrupayı etkisi altına almıştır. Eserlerde anlatı oldukça abartılıdır. Çok yoğn süslemeli mimari yapıların bol olduğu bir sanat dönemidir. Verilen bilgiler hangisine aittir?

Cevap Gotik Sanat

İlk Türk devletlerinde mimari eserlere pek rastlanmazken. Uyurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri hangisinin göstergesidir?

Cevap Yerleşik hayatı benimsediklerinin

Günümüz Manisa, Denizli, İzmir başta olmak üzere Ege bölgesi olarak tanımlayacağımız coğrafyada kurulan uygarlık hangisidir?

Cevap: lidyalılar

Hangisi Türk hat sanatının Osmanılar dönemindeki gelişminin alt yapısını hazırlayan sanatçıdır?

Cevap : Amasyalı Şeyh Hamdulah

İnsanı fiziki yapısını sistemli ve karşılaştırmalı olarak inceleyip insan ırkını sınıflandıran bilim dalı hangisidir?

Cevap: Antropoloji

Hangisi Endülüs Emevi Devleti Dönemi’ne aittir?

Cevap: Elhamra Sarayı

Hangisi Vedat Tek’e ait eserlerden değildir?

Cevap : Filibe Gar Binası

Camilerin güney duvarında bulunan ve kıble yönünü gösteren girintiye ne ad verilir?

Cevap: Mihrap

Füturizm sanat akımının öncüsü hangisidir?

Cevap: Umberto Boccioni

Sürname hangi minyatür sanatçısına aittir?

Cevap: Levni

Türk adının geçtiği Türkçe metinlerdir. Türk Kültür ve tarihiyle ilgili ilk yazılı belgelerdir. Bu bilgiler hangisiyle ilgilidir?

Cevap: Orhun Anıtları

Hangisi İslam devletlerinde hastaların tedavi edildiği sağlık kurumlarıdır?

Cevap: Dar’üş-Şifa

Hangisi Barok ve Rokoko akımlarına tepki olarak doğmuştur?

Cevap: Neoklasisizim

Hangisi II. Murat tarafından yapılmış olup, anıtsal camilerin ilk örneğidir?

Cevap: Edirne Üç Şerefeli Cami

Hangisi I. Ulusal Mimarlık akımının ilk temsilcilerindendir?

Cevap: Kemaleddin Bey

Hangisi Batıda etkili olan kübizm akımının etkisi altına girmiş ve o yönde eserlere imza atmıştır?

Cevap: D grubu

Orhun Anıtları arasında hangisi adına dikilmiş bir anıt yoktur?

Cevap: Timur

1808-1860 yılları arasında Osmanlı Mimarisinde hangi dönemin etkileri görülür?

Cevap: Türk Ampir Üslubu dönemi

Bizans Uygarlığına ait yapılardan hangisi sivil mimari örneğidir?

Cevap: Bozdoğan Su Kemeri

Kamak ve Luksor tapınakları hangi uygarlık döneminde yapılmıştır?

Cevap: Mısır

Mezolitik Çağ’da yapılan küçük heykelciklere verilen ad nedir?

Cevap: İdol

Sümela Manastırı hangi ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır?

Cevap : Trabzon

Floransa Vaftizhanesi’nin bronz kabartmaları hangi sanatçıya aittir?

Cevap : Lorenzo Ghiberti

Habeşistan’a ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap: 615

Açık Lise Çıkmış Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!