Açık LiseTürk Dili

546-Türk Dili Ve Edebiyatı 2021

546-Türk Dili Ve Edebiyatı 2021

546-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

546-Türk Dili Ve Edebiyatı 2021

Ali Rıza Bey, Babıali yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. Dâhiliye kalemlerinin birinde çalışıyordu.
Fakat kız kardeşiyle annesinin ölmesi onu İstanbul’dan soğutmuş. Suriye’de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasına sebep olmuştu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi kullanılmamıştır?

Cevap : ZAMAN

Bu havasız,karanlık ve daracık yerde gecenin bu saatinde en çok parıldayan üç şey, kandilin alevi,
muhasebecinin ışıltılı gözleri ve dövme demirden yapılma, kapağı açık, yedi kilitli bir dolabın içine istif edilmiş
kuruluşlardı. Duvardaki rafta sicil defterleri diziliydi. Buna ek olarak senelerdir birikmiş çeşitli evrak,
çengellere asılmış torbalarda muhafaza ediliyordu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : Olay

Verilen parçalardan hangisi köy hayatını konu alan bir romandan alınmıştır?

Cevap : SONRALARI TÜRKMEN, TOPRAĞI EKMEYE BAŞLADI. ARTIK BAHAR BURNUNU GÖSTERİNCE KADINLAR,
ÇOCUKLAR DAĞLARA GÖÇÜYOR, ERKEKLER ÇUKURUN SICAĞINDA KALIYORLARDI. SONRA PAMUĞA
BULAŞTILAR. KADINLAR DA KALMAYA BAŞLADI.

Günaydın’ın babası çocuklarının eğitimini bahane edip alır tası tarağı, vurur İstanbul yollarına, Erol Günaydın,
sekiz yaşındadır büyük şehre geldiğinde. Karadeniz şivesini düzeltmekle geçer ilkokul yılları. Ardından yatılı
olarak Galatasaray Lisesine girer ve oyunculuk serüveni başlar. Tiyatroya olan yeteneğini edebiyatla besler.
Günaydın o zamanları şöyle anlatır. ‘’O dönemde büyük bir edebiyat akımı vardı. Bütün edebiyatçılar
Lambo’nun yerinde toplanırdı. Burada hep edebiyat konuşulurdu. Biz de takip ederdik.
Bu parçada verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : RöportaJ

ODABAŞI: Seni biz kendi isteğimizle bütün boyların başına seçtik. Bizim beyimiz artık sensin. Kutlu olsun!
SESLER: Kutlu olsun! (Şimdi sahne karanlıktır. Yalnız ortada bir ışık sütunu vardır. Köroğlu tamamen bu ışık
sütunu içindedir.)
ODABAŞI: (Konuşmasına devamla) Oğuz’un içinde zulüm yok artık. Bize can üfledin. Oğuz töresini
canlandırdın. Adın dillere destan!
KÖROĞLU: Yurdunuzu candan sevin.

Cevap : MİMİK VE JESTLERE YER VERİLMİŞTİR.

Verilenlerden hangisi 16 yüzyıl İngiliz tiyatro yazarıdır?

Cevap : SHAKESPEARE

Nef’i- Üslup meselesi, padişahım! Her ulus kendine göre kahraman ister Kanuni’den sonraki padişahlar
çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerek.
Sultan Murat- Kanımdaki kıpırdanmalara yön verirsin şair!
Nef’i- Sözdür eylemin yolunu açan, hünkârım! Meyve tam olgunlaştı mı, çürümeye başlar hemen. Sultan
Murat- Bu millet hızını aldı, gücü aldı. Yorgun bir küheylana bindim ben, gerçek.
Nef’i- O küheylanın eskisi gibi koşabilmesi için küheylandan daha çok yorulması gerek binicinin.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : MANZUM BİR BİÇİMDE YAZILMIŞTIR.

Verilen cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?

Cevap : Doktor,hemşireleri çağırıp,onlarla konuştu

(I) Bir şey olduğu yoktu. (II) Balık ağır ağır gezinip duruyordu. (III) Yaşlı adam bir santim bile çekememişti onu.
(IV) İpi sağlamdı, sırtında öyle gerilmişdi ki sular saçıyordu ipten.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : I VE IV

Aşağıdakilerin hangisi 1970 ile 1980 yılları arasında romanlarda işlenen konulardan değildir?

Cevap : SOSYAL MEDYANIN GETİRDİĞİ SORUNLAR

Verilen parçaların hangisinde iç konuşma tekniği kullanılmıştır?

AYAĞIMA UYANDIRMASI İÇİN İP DOLARIM, SANDALI DA BIRAKIRIM TARASIN, UYURUM, DİYE DÜŞÜNDÜ.AMA BUGÜN SEKSEN BEŞİNCİ GÜN, DALGA GEÇMEMELİ.

Bir paşa oğlu olan Ahmet Celâl, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybedince
daha otuz beş yaşına basmadan her şeyin bittiğini, aşkın ve umutlarının sönüp gittiğini kendi içinde duyar.
Emir eri Mehmet Ali’nin çağrısına uyan Ahmet Celâl, onun Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne yerleşir.
Bu parçada sözü edilen eser hangisidir?

Cevap : YABAN

Cümle içerisinde aynı anlama gelen sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olabilir?

Cevap : BUGÜN ÇOK HÜZÜNLÜ VE ÜZGÜN GÖRÜNÜYORDU.

İlk makalelerini lise yıllarında okul gazetesinde yayımlandı. ‘’Yaşlı Adam ve Deniz’’ adlı eseriyle Nobel Edebiyat
Ödülü’nü aldı. Bazı eserleri şunlardır. Silahlara Veda, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Ya Hep Ya Hiç, Klimanjaro’nun
Karları….
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?

Cevap : ERNEST HEMİNGWAY

Üzgün bir haber alınca moralimiz hemen bozulurdu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir?

Cevap : KELİMENİN YANLIŞ ANLAMDA KULLANILMASI

Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?

ARADAN SENELER GEÇTİ. YABANCI BİR ŞEHİRDE YABANCI BİR OTEL ODASINDA SIRF BİTİP TÜKENMEYECEK
GİBİ GÖRÜNEN BİR GECENİN YALNIZLIĞINA KARŞI KOYMAK İÇİN, HATIRALARIMI YAZMAYA BAŞLADIĞIM
BU SAATTE, BİR ELİM YİNE AYNI KÜÇÜK ÇOCUK TAVRIYLA SAÇLARIMI ÇEKİŞTİRİYORDU.

Verilen sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : ALİ CANİP YÖNLEM – TAHRİB-İ HARABAT

546-Türk Dili Ve Edebiyatı 2021

(I) Bir gazetecinin, ünlü veya uzman bir kişiyle yaptığı görüşmeleri aktardığı yazılara mülakat (görüşme) adı
verilir. (II) Sorular mülakat sırasında doğaçlama sorulur. (III) Görüşme kayıt altına alınır. (IV) Görüşmeye
katılan kişi veya kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Cevap : II

Hafif bir rüzgâr dolduruyordu odayı () Güneş yüzüne dokunuyor () bir an eşleştikten sonra gidip karşı duvarda
bir gölet oluşturuyordu. Yüzüme baktı() ‘’Neredeydin()’’ dedi.
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Cevap : (.) (,) (:) (?)

……………. Dönemi romanlarında Anadolu, değişik bölgeleriyle yansıtılmıştır. Örneğin Toroslar ve Çukurova,
Orhan Kemal’in kaleme aldığı ‘’Hanımın Çiftliği’’ ve Bereketli Topraklar Üzerinde’’; Orta Anadolu Bölgesi ile
Fakir Bayburt’un ‘’Yılanların Öcü’’, ‘’Tırpan’’ ve ‘’Kaplumbağalar’’ romanlarına konu olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : CUMHURİYET

Odasına birinin girmesiyle uyandı; gözlerini açtı. Razumihin’in görde. Razumihin kapıyı ardına kadar açmış
eşikte duruyordu. İçeri girip girmemekte kararsız gibiydi. Raskolnikov yatağından hızla doğruldu, bir şeyler
hatırlamak istercesine Razumihin’e baktı.
Bu parçada hangisine yer verilmiştir?

Cevap : Mekan

Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘’Hafız’ın Kabrinde’’ adlı şiiri, Batılı yapının basit ama sağlam bir örneğidir. Somut bir
gülle başlayan şiir gelişe gelişe soyut bir gülle, şairin ölümsüzlüğü düşüncesiyle bitiyor. Bütün benzetmeler
bayat denecek kadar eski ve Doğulu ama yapı Batılı ve bizi için yeni. Hiçbir dizeye tutarsız, gelişigüzel
diyemezsiniz. Ama bunun için her sözün gelişme içindeki yerini sondaki düşünceye doğru gidişteki payını
aramalısınız.
Bu parçada aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmıştır?

Cevap : ESERİ KONU ALAN

Hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştiri yazarlarından değildir?

Cevap : AHMET ŞUAİP

Hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

Cevap : RECAİZÂDE MAHMUT EKREM

(I) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. (II) Açılması
planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. (III) Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı
bin öğrenci öğrenim görecek. (IV) İki hükümet arsındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : III

Sıralı ve bağlı cümlelerde, yüklemdeki eyleme göre öznenin olmaması veya bir öznenin birden fazla yükleme
bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Buna özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : ÜST KATTA OTURAN YAŞLI AMCAYI HERKES SEVİYOR.

–Sorular tarafsız bir şekilde, önceden hazırlanır.
-Cevaplar olduğu gibi okura aktarılır.
-Resim ve belgelerle zenginleştirilir.
Bu cümleler ‘mülakat’ ile ilgili doğru (D)-yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap : D-Y-D

Basketbol oynamaya başladığımızda ben on, kardeşim sekiz yaşındaydı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

Cevap : ‘’ON’’ SÖZCÜĞÜNDEN SONRA ‘’YAŞINDAYDIM’’ GETİRİLEREK.

Verilenlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde kaleme alınan romanlardan değildir?

Cevap : SERGÜZEŞT

Verilen eserlerden hangisi Adalet Ağaoğlu’na ait değildir?

BİR ADAM YARATMAK

(I) Bekir Yıldız, ilk romanlarında Almanya’da çalışan işçilerin sorunlarını inceler. (II) Muzaffer İzgü, eserlerinde
gecekondu halkının yoksul yaşantısını konu edinmiştir. (III) Oktay Rıfat, ‘’Fikrimin İnce Gülü’nde işçi
sorunlarını ele almıştır. (IV) Pınar Kür e Sevgi Sosyal gibi yazarlar romanlarında kadınların karşılaştıkları
sorunları ele aldılar.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Cevap : III

Medeniyetler zaman içerisinde değişir, insan toplumlarının dünyadaki üstünlüğü, ilişkilerinin ve teknolojik
güçlerinin zaman içerisinde değişmesine bağlıdır. Medeniyet, değiştirilmediği ölçüde toplumunu eriten bir
ateşten gömlek gibidir. İnsan toplumu, çevreye uyumla yaşar; çevreye uymak için verdiği savaş onun
yaratıcılığıdır, yani kültürüdür.Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden ağırlıklı olarak yararlanılmıştır?

Cevap : TANIMLAMA

(ı) Günümüz anlamıyla çağdaş tiyatronun başlangıcı eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Sophokles (Sofokles)
adına yapılan dini törenlere dayanır.
(II) MÖ 6.yüzyılda Thespis (Tespis) koronun karşısına bir oyuncu çıkararak klasik tiyatroda diyaloğu
başlatmıştır.
(III) 19.yüzyılda romantizm etkili olmuş. Schiller, Goethe, Victor Hugo gibi yazarlar öne çıkmıştır.
(IV) 16.yüzyılın sonlarında Fransa’da eserlerindeki konuları Yunan-Roma mitolojilerinden alan Maksim Gorki
ve Shakespeare ön plana çıkmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yanlış bilgi verilmiştir?

Cevap : I VE IV

Hayatın bizi şiir kılan yüzünde önce camlara yağmur damlaları dokunur(I) Sulu sepken üzerine açılan bir
paragrafla bir kış romanı başlar uzaklarda(II) Derken ilk kar taneleri gökyüzünden dökülmeye başlar(III)
Yaldızlı ve mutlu bir yılbaşı kartı karesinde kalabalık caddeler, ışıklı mağazalar, insanlar, mutlu kış
akşamları(IV)
Bu parçada numaralandırılmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

Cevap : IV

Bana öyle geliyorki konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. Ara sıra ‘’Kuytu nedir?’’,

I ‘’Sağrı nedir?’’, ‘’Değirmi neye derler?’’ diye soran delikanlılara rast geliyorum. Her şey

II kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir kısmı da konuşmanın mahsülüdür.

III Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : I

16.yüzyılda kaleme alınmış ve türünün başarılı ilk örneği kabul edilen ‘’Don Kişot’’ adlı romanın yazarı hangisidir?

Cevap : MİGUEL DE CERVANTES

(Gece. Bir köy evinde bir oda, Huri, sağda, bir yer döşeğinde yatmakta; uyuyamadığı için bir sağa bir sola dönmekte. Soldaki kapı yavaşça açılır, Osman girer. Huri doğrulur.)
HURİ – Osman sen misin?
OSMAN – Benim ana. Sen daha uyumadın mı?
HURİ – Nerde kaldın yine yavrum bu vakte dek? Nerdeyse tan sökecek.
OSMAN – Durmuş’la çene çaldık biraz köşe başında. Sen ne diye uyumadın?
HURİ – (Yataktan kalkar, duvara asılı gaz lambasını yakar, odanın bir başka köşesine serili yatağı göstererek):
Uyku mu girer benim gözüme sen yatağa girmedikçe? Ananı bilmez misin?
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : TARİHİ VE MİTOLOJİK BİR KONU İŞLENMİŞTİR.

Mülakat için hangisi söylenebilir?

Cevap : SORULAR, KONUNUN BÜTÜNÜN KAPSAYACAK NİTELİKTE HAZIRLANIR.

Verilen cümlelerin hangisinde ‘’ki’’nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Cevap : GÖRÜYORUMKİ HALA YAŞADIKLARINIZDAN DERS ÇIKARMAMIŞ, YANLIŞLARINIZDA ISRAR EDİYORSUNUZ.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : BAKANLIK YAPACAĞI SINAV İÇİN FİYAT ALMAMAYA KARAR VERDİ.

Üzerinizde en fazla tesir yapanlar kimler olmuştur?
-Bizim edebiyatın ve Fransız edebiyatının tesirleri, hemen hemen aynıdır. Bizim eskilerden en çok okuduğum
Evliyâ Çelebi, Naimâ, Nedim, Nef’i…. Yenilerden, Hüseyin Rahmi ve Reşat Nuri.
-Süleyman Nazif’i unuttunuz. Ercüment Ekrem Bey bu sorumu, bir an bile cevapsız bırakmadı:-Süleyman Nazif’i bir iksir gibi sakladım.
Bu parça verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Mülakat

Bütün olayların, durumların bizi koltuğumuzda tutmak için ayarlandığı romanlara alışmıştık, kişiler de, çevreleri de bize doğru yönelirdi. Bu geniş, sağlam düzenin bir kurucusu olduğunu bilir, o kurucunun anlattıklarını dinler, gerekli her açıklamayı yapacağına güvenirdik. Sığıntılığın sınırlarında dolaşmak onurumuz kırmazdı. Olaya katılmak, kahramanın yerini almak aklımızdan bile geçmez, ara sıra doğrulmaya yeltensek bile, bu çağrının bizi koltuğumuza daha iyi perçinleyecek bir aldatmaca olduğunu çok geçmeden anlardır. Bu parçada verilen eleştiri türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

Cevap : TOPLUMA YÖNELİK

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 sonrası) yazılmış tiyatro eserlerindendir?

Cevap : Keşanlı Ali Destanı

Türk edebiyatında eleştiri ….. Dönemi’nde gazeteler sayesinde gelişmiştir. Recaizâde Mahmut Ekrem ‘’Takdir-
i Elhan’’ ile ‘’Zemzeme Mukaddimesi’ni bu dönemde kaleme almıştır.Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Tanzimat Edebiyatı

Yazar çocuksu, sade bir anlatımı tercih etmiş. Büyük bir ustalık ve yoğunluk gerektiren bu çocuksu anlatımla
gerçeklerin pek de alışkın olmadığımız yanlarına dikkat çekip onları görünür hale getirmiş. Daha önce yayımladığı öykülerinde olduğu gibi, bu eserinde de gerçeküstü imgeleri başarılı şekilde kullanmış. En az sözde çok şey anlatmak istemiş.
Bu parçada verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : ELEŞTİRİ

Ahmet Bey bu kasabada yaşıyor ve çok seviyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir?

Cevap : NESNE EKSİKLİĞİ

Yenilmemek ve unutulmamak için yaşamam gerekiyor. Gerçekleri yarınlara ancak bu yolla iletebilirim. Bunu yapıyorum. Yürümekten başka hiçbir şey bilmeden tarihin bir molasında tüm çaresizlere ulaşmayı umuyorum.
Onların beni anlayabilecekleri bir molaya kadar beklemeyi bilirim. Kaç bin yıl olursa olsun… Beni anlayacak. Onlar!…

Cevap : ÖZETLEME

–İstiklal Marşı’nı nasıl yazdınız?
Yatağında yavaşça doğruluyor, yastıklara yaslanıyor, sesi birden canlanıyor:
-Doğacaktır, sana vadettiği günler Hakk’ın!
Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün… İmanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben, baka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu, elimden gelmez. İçinde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır…
Ve gözleri, yemyeşil Şişli sırtlarında, dilinde bir dua gibi aynı nağme titriyor.
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
-Ya büyük zafer üstadım… O anda ne duydunuz?
-Ah, diyor.
Allah’ım, ne muazzam zaferdi o! Beş altı saat içinde bir başka dünya doğdu.
Bu parça verilen metin türlerinin hangisine örnektir?

Cevap : MÜLAKAT

49. Amerikalı yazar gazetecidir

Cevap : Emes tHemingway

546-Türk Dili Ve Edebiyatı 2021

Açık Lise Çıkmış Sorular lolonolo play google uygulaması

546-Türk Dili Ve Edebiyatı 2021

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!