auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe Final Soruları

Finansal Muhasebe Final Soruları

Finansal Muhasebe Final Soruları

Finansal Muhasebe Final Soruları

8. Ticari Mallar -2

1) ‘’ İşletmelerin, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam gelirleri bu hesapta izlenir.’’ tanımda ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı
b) 610 Satıştan İadeler hesabı
c) 611 Satış İskontoları hesabı
d) 191 İndirilecek KDV

Cevap : a) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı

2) Satış olayı olarak nitelendirdiğimiz muhasebe işleminin sonuncu basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satış iade kaydı
b) Satış iskonto olayı
c) Satış kaydı
d) Alış iskontoları

Cevap : b) Satış iskonto olayı

3) ’’Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur.’’ olarak ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) 600 Yurtiçi satışlar
b) 611 Satış iskontoları
c) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
d) 191 İndirilecek KDV

Cevap : c) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

4) Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetlerin satılması anında fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen iskontoları kapsamamaktadır?

a) Kasa iskontosu
b) Satış iskontosu
c) Satış iade ve iskonto KDV
d) Mal alış iskontosu

Cevap : a) Kasa iskontosu

5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bir ticari işletme, ticari malların yalnızca alınması üzerine kurulmuştur.
b) Aralıksız envanter alma yönteminde mal satılırken maliyet bedelinin bilinmesi gerekmez.
c) İşletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma yöntemini kullansın her iki yöntemdeki alış olayları aynıdır.
d) Uygulamada satış anında yapılan ve satış faturası üzerinde yer alan satış iskontoları da söz konusu değildir.

Cevap : c) İşletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma yöntemini kullansın her iki yöntemdeki alış olayları aynıdır.

6) Aralıksız envanter yönteminde Satıştan İadelerde kaydı sırasında yapılan kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

a) Satıştan İadeler borç
b) İndirilecek KDV borç
c) Ticari Mallar alacak
d) Satılan Ticari Mallar alacak

Cevap : c) Ticari Mallar alacak

7) Aralıksız envanter yönteminde mal satışı uygulamasında aşağıdakilerden hangi hesaba yanlış kullanılmıştır

a) Yurtiçi Satışlar borç
b) Hesaplanan KDV alacak
c) Ticari Mallar alacak
d) Satılan Ticari Mallar borç

Cevap : a) Yurtiçi Satışlar borç

8) Genel geçici mizanda aralıksız envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi ne ifade eder?

a) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini
b) Dönem sonu stoklarının değerini maliyetini
c) Satıcıya kalan borcumuzu
d) Satılan Ticari Mallar Maliyetini

Cevap : b) Dönem sonu stoklarının değerini maliyetini

9) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır?

a) İlk giren ilk çıkar
b) Tam maliyet
c) Aralıklı
d) Aralıksız

Cevap : d) Aralıksız

10) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış karı veya zararı kaç TL’dir.?

a) 139.000 TL
b) 127.000 TL
c) 122.000 TL
d) 115.000 TL

Cevap : d) 115.000 TL

Finansal Muhasebe Final Soruları

9. Hazır Değerlerh

1) ‘’Nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme olanağı bulunan varlıklardır.’’ Şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Banka Hesapları
b) Çekler
c) Hazır Değerler
d) Ödeme Emirleri

Cevap : c) Hazır Değerler

2) İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler hangi hesapta izlenir?

a) 103 verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
b) 101 alınan çekler
c) 300 banka kredileri
d) 102 bankalar hesabı

Cevap : a) 103 verilen çekler ve ödeme emirleri (-)

3) Aşağıdakilerden hangisi 100 kasa hesabının tanımıdır?

a) Bu hesapta, işletmenin almış olduğu çeklerin giriş ve çıkışlarının takibi yapılır.
b) İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.
c) İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların izlendiği hesaptır.
d) İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği kasa hesabı, bilançonun aktifinde yer alan, aktif karakterli bir hesaptır.

Cevap : d) İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği kasa hesabı, bilançonun aktifinde yer alan, aktif karakterli bir hesaptır.

4) Aşağıdakilerden hangisi yabancı paralarla birlikte kasa hesabının alt hesapları içerisinde yer almaz?

a) Dolar
b) Akçe
c) Euro
d) İngiliz Sterlini

Cevap : b) Akçe

5) Aşağıdakilerden hangisi Keşideci’nin tanımıdır?

a) Ödeme emrini veren kişidir.
b) Çek bedelini alacak olan alacaklıdır.
c) Çek bedelini ödeyecek olandır.
d) Ödeme şeklini belirleyen kişidir.

Cevap : a) Ödeme emrini veren kişidir.

6) Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa ile ilgili değildir?

a) Bankadan para çekilmesi.
b) Gider ödenmesi.
c) Çek girişi
d) Personele borç verilmesi.

Cevap : c) Çek girişi

7) Aşağıda sayılan işlemlerin hangisinin sonucunda hesapların çalışma karakterleri açısından bir aktif hesap alacaklanırken bir pasif hesap borçlanır?

a) Bankadan para çekilmesi.
b) Nakit Tahsilatı
c) Çek alınması
d) Firmanın kendi çekinin ödenmesi

Cevap : d) Firmanın kendi çekinin ödenmesi

8) İşletme kredili (veresiye) olarak satın aldığı ticari mal karşılığı bankaya bir ödeme talimatı yazmıştır. Bu işlemle ilgili olarak yapılan kayıt sırasında hangi hesap alacaklı konumdadır?

a) Satıcılar
b) Bankalar
c) Verilen çek ve ödeme emirleri
d) Alıcılar

Cevap : c) Verilen çek ve ödeme emirleri

9) Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda Kasa hesabı borçlanır?

a) Kredili (veresiye) ticari mal alımı
b) Vadesi gelen eldeki senedin tahsilinde
c) Peşin Ticari mal alışında
d) Hiçbiri

Cevap : d) Hiçbiri

10) Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

—————–/—————-
SATICILAR HS
ALINAN ÇEKLER HS
—————–/—————

a) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine
b) Çek alınmasına
c) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
d) Hiçbiri

Cevap : a) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

Finansal Muhasebe Final Soruları

10. Menkul Kıymetler

1) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler hesapları içerisinde yer almaz?

a) 110 Hisse senetleri
b) 111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
c) 118 Diğer menkul kıymetler
d) 100 Kasa hesabı

Cevap : c) 118 Diğer menkul kıymetler

2) Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi çeşitleri içerisinde yer almaz?

a) Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri
b) İkramiyeli tahviller
c) Adi ve imtiyazlı hisse senetleri
d) Primli ve primsiz hisse senetleri

Cevap : b) İkramiyeli tahviller

3) İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı nominal değeriyle satışa çıkarılıyorsa hangi tür tahvildir?

a) Primli tahviller – Başabaş tahviller
b) Nama – Hamiline tahviller
c) Devlet tahvilleri – Özel sektör tahvilleri
d) İkramiyeli tahviller

Cevap : a) Primli tahviller – Başabaş tahviller

4) Aşağıdakilerden hangisi ihraçtan itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman işlemiş günlük faiziyle birlikte paraya çevrilebilmekte olan tahvil türüdür?

a) Garantili – Garantisiz Tahviller
b) Sabit – değişken faizli tahviller
c) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller
d) Endeksli tahviller

Cevap : c) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller

5) Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, sosyal güvence sağlayan resmi kuruluşların, kanunla kurulmuş döner sermayeli kuruluşlarla, fonların ve yerel yönetimlerin çıkardığı tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır?

a) 112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
b) 111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
c) 110 Hisse senetleri
d) 119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)

Cevap : a) 112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları

6) İşletmelerin dönem sonunda ortaklarına dağıttı kâr payına ne ad verileri?

a) Faiz
b) Ticari Kâr
c) Temettü
d) Kupon

Cevap : c) Temettü

7) Bir işletme, başka bir işletmenin hisse senetlerinin %40’ına sahipse bu hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) Menkul Kıymet Satış kârları
b) Bağlı Ortaklıklar
c) Hisse Senetleri
d) İştirakler

Cevap : d) İştirakler

8) İşletmenin hisse senetlerinin satışı sonucu aracı kurumlara ödenen masraf aşğıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) 770 Genel Yönetim Giderleri
b) 653 Komisyon Giderleri
c) 100 Kasa
d) 600 Yurtiçi Satışlar

Cevap : b) 653 Komisyon Giderleri

9) İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin tamamını 20.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 110 Hisse Senetleri hesabı 40.000 TL Borçlu
b) 645 Menkul Kıymet Satış Kârı hesabı 20.000 TL Borçlu
c) 100 Kasa hesabı 39.500 TL Borçlu
d) Hiçbiri

Cevap : d) Hiçbiri

10) İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin tamamını 50.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 110 Hisse Senetleri hesabı 40.000 TL Alacaklı
b) 102 Bankalar hesabı 39.500 TL Borçlu
c) 653 Komisyon Giderleri Hesabı 500 TL Borçlu
d) 645 Menkul Kıymet Satış Kârı hesabı 10.000 TL Alacaklı

Cevap : b) 102 Bankalar hesabı 39.500 TL Borçlu

Finansal Muhasebe Final Soruları

11. Ticari Alacaklar Ve Ticari Borçlar

1) Ticari bir işletmede kredili mal alım işlemlerinden doğan borçlar hangi hesapta izlenir?

a) 320 Satıcılar hesabı
b) 321 Borç senetleri hesabı
c) 121 Alacak senetleri
d) 120 Alıcılar hesabı

Cevap : a) 320 Satıcılar hesabı

2) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır?

a) 321 Borç senetleri hesabı
b) 121 Alacak senetleri
c) 120 Alıcılar hesabı
d) 320 Satıcılar hesabı

Cevap : c) 120 Alıcılar hesabı

3) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır?

a) 121 Alacak senetleri
b) 120 Alıcılar hesabı
c) 320 Satıcılar hesabı
d) 321 Borç senetleri

Cevap : d) 321 Borç senetleri

4) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin esas faaliyetini oluşturan işlemler sonucunda doğan senetli alacakların kaydedildiği alacak senetleri hesabıdır?

a) 121 Alacak senetleri
b) 321 Borç senetleri
c) 320 Satıcılar hesabı
d) 120 Alıcılar hesabı

Cevap : a) 121 Alacak senetleri

5) Aşağıdakilerden hangisi 121 Alacak senetleri hesabının alt hesaplarından biri değildir?

a) Alacak senetleri portföyü
b) Primli senetler
c) Tahsile verilen senetler
d) Teminata verilen senetler

Cevap : b) Primli senetler

6) Alıcılardan alınıp satıcılara devredilme işlemine ne ad verilir?

a) Lehdar
b) Ciro
c) Keşideci
d) Muhatap

Cevap : b) Ciro

7) Vadesinde ödenmeyen borç senedi yenilendiği zaman aradaki faiz hangi hesaba kaydedilir?

a) 642 Faiz Gelirleri
b) 100 Kasa
c) 780 Finansman Giderleri
d) 770 Genel Yönetim Giderleri

Cevap : c) 780 Finansman Giderleri

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 320 Satıcılar hesabı borçlanmaz?

a) Nakit Ödeme Yapıldığında
b) Satıcıya Havale Yapıldığında
c) Çek verildiğinde
d) Ticari Mal alımında

Cevap : d) Ticari Mal alımında

9. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 120 Alıcılar hesabı alacaklanmaz?

a) Ticari Mal satıldığında
b) Alıcıdan Havale Geldiğinde
c) Nakit Tahsilat Yapıldığında
d) Satış İskontosu gerçekleştiğinde

Cevap : a) Ticari Mal satıldığında

10) Bankaya 34.000 TL’lik senet vadesinden önce tahsile gönderilme işleminde yazılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangi hesap borçlanır?

a) 120 Alıcılar
b) 102 Bankalar
c) 101 Alınan Çekler
d) 121 Alacak Senetleri

Cevap : d) 121 Alacak Senetleri

Finansal Muhasebe Final Soruları

12. Duran Varlıklar Ve Amortisman

1) Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap türü değildir?

a) 251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri
b) 253 Tesis, makine ve cihazlar
c) 264 Özel maliyetler
d) 259 Verilen avanslar

Cevap : c) 264 Özel maliyetler

2) Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıkların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır?

a) 255 Demirbaşlar
b) 254 Taşıtlar
c) 253 Tesis, makine ve cihazlar
d) 252 Binalar

Cevap : a) 255 Demirbaşlar

3) Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap türü değildir?

a) 260 Haklar
b) 258 Yapılmakta olan yatırımlar
c) 264 Özel maliyetler
d) 268 Birikmiş amortismanlar (-)

Cevap : b) 258 Yapılmakta olan yatırımlar

4) Aşağıdakilerden hangisi bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile sözkonusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır?

a) 263 Araştırma ve geliştirme giderleri
b) 264 Özel maliyetler
c) 262 Kuruluş ve örgütlenme giderleri
d) 261 Şerefiye

Cevap : d) 261 Şerefiye

5) Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklar içerisinde yer alan hesaplardan biri değildir?

a) 257 Birikmiş amortismanlar (-)
b) 271 Arama giderleri
c) 279 Verilen avanslar
d) 278 Birikmiş tükenme payları (-)

Cevap : a) 257 Birikmiş amortismanlar (-)

6) Aşağıdaki maddi duran varlıklardan hangisinde amortisman uygulanmaz

a) Binalar
b) Taşıtlarda
c) Boş Arazi ve Arsalarda
d) Hepsinde uygulanır.

Cevap : c) Boş Arazi ve Arsalarda

7) Bir yıldan sonra aşağıdaki yöntemlerden hangisine geçiş yapılabilir.

a) Normal
b) Azalan Bakiyeler
c) Fevkalade Amortisman
d) Seçilen yöntem asla değiştirilemez

Cevap : a) Normal

8) Kiralanan bir işyerine yapılan masraflar aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) 770 Genel Yönetim Giderleri
b) 264 Özel maliyetler
c) 261 Şerefiye
d) 255 Demirbaşlar

Cevap : b) 264 Özel maliyetler

9) Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl için ayrılacak olan amortisman gideri kaç TL’dir?

a) 20.000
b) 40.000
c) 60.000
d) 80.000

Cevap : a) 20.000

10) Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl için ayrılacak olan amortisman giderinden sonra bu demirbaşın net defter değeri kaç TL’dir.?

a) 20.000
b) 40.000
c) 60.000
d) 80.000

Cevap : c) 60.000

Finansal Muhasebe Final Soruları

13. Özkaynaklar

1) Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermaye grubu hesapları içerisinde yer alır?

a) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
b) 540 Yasal Yedekler
c) 500 Sermaye
d) 570 Geçmiş Yıllar Karları

Cevap : c) 500 Sermaye

2) Aşağıdakilerden hangisi ‘’İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.’’ tanımını kapsar?

a) 501 Ödenmemiş Sermaye (-)
b) 570 Geçmiş Yıllar Karları
c) 580 Geçmiş Yıllar Zararları(-)
d) 590 Dönem Net Karı

Cevap : a) 501 Ödenmemiş Sermaye (-)

3) Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler hangi hesap içerisinde yer alır?

a) 542 Olağanüstü Yedekler
b) 541 Statü Yedekleri
c) 540 Yasal Yedekleri
d) 548 Diğer Kar Yedekleri

Cevap : b) 541 Statü Yedekleri

4) Aşağıdakilerden hangisi ortakların işletmeye koymayı taahhüt ettikleri esas sermayeden ödemiş oldukları tutarı ifade eder?

a) Geçmiş Yıllar Karları
b) Kar Yedekleri
c) Sermaye Yedekleri
d) Ödenmiş Sermaye

Cevap : d) Ödenmiş Sermaye

5) Aşağıdakilerden hangisi iptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır?

a) 521 Hisse Senedi İptal Karları
b) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
c) 522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
d) 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Cevap : a) 521 Hisse Senedi İptal Karları

6) Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) 524 Maliyet Bedeli Artış Fonu
b) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
c) 522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
d) 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Cevap : b) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri

7) Bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, nominal değer ile ihraç fiyatı arasındaki fark (emisyon primi) Türk Ticaret Kanunu gereğince ne olarak kabul edilir?

a) Yedek Akçe
b) Emisyon Primi
c) Temettü geliri
d) Faiz geliri

Cevap : a) Yedek Akçe

8) Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler hangi hesap kaleminde gösterilir?

a) 542 Olağanüstü Yedekler
b) 541 Statü Yedekleri
c) 540 Yasal Yedekleri
d) 548 Diğer Kar Yedekleri

Cevap : c) 540 Yasal Yedekleri

9) Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen yedek akçeler hangi hesap kalemi içinde yer alır?

a) 548 Diğer Kar Yedekleri
b) 541 Statü Yedekleri
c) 540 Yasal Yedekleri
d) 542 Olağanüstü Yedekler

Cevap : d) 542 Olağanüstü Yedekler

10) İşletmenin bilançosunda varlıkların toplamı 10.000 TL’dir. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların toplamı ise, 4.000 TL’dir. Sermaye Hesabının toplamı ise, 6.400 TL’dir. Bilanço eşitliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangi hesap kaç TL kalan vermelidir?

a) Dönem Net Kârı hesabı 400 TL Borç kalanı
b) Ödenmemiş Sermaye hesabı 400 TL Alacak kalanı
c) Geçmiş Yıllar Zararı hesabı 400 TL Alacak kalanı
d) Dönem Net Zararı hesabı 400 TL borç kalanı

Cevap : d) Dönem Net Zararı hesabı 400 TL borç kalanı

Finansal Muhasebe Final Soruları

14. Maliyet Ve Gelir Tablosu Hesapları

1) Aşağıdakilerden hangisi 79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer almaz?

a) Üretim maliyet hesabı
b) Finansman giderleri
c) Çeşitli giderler
d) Genel üretim giderleri

Cevap : d) Genel üretim giderleri

2) Aşağıdakilerden hangisi mamülün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır?

a) 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
b) 750 Araştırma ve geliştirme giderleri
c) 770 Genel yönetim giderleri
d) 780 Finansman giderleri hesabı

Cevap : a) 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

3) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapları içerisinde yer almaz?

a) Brüt satışlar
b) Direkt işçilik giderleri
c) Satış indirimleri
d) Satışların maliyeti

Cevap : b) Direkt işçilik giderleri

4) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri (-) hesap türü içerisinde yer almaz?

a) 630 Araştırma ve geliştirme giderleri
b) 632 Genel Yönetim Giderleri
c) 622 Satılan hizmet maliyeti
d) 631 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

Cevap : c) 622 Satılan hizmet maliyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) içerisinde yer almaz?

a) 646 Kambiyo kârları
b) 653 Komisyon giderleri
c) 657 Reeskont faiz giderleri
d) 654 Karşılık giderleri

Cevap : a) 646 Kambiyo kârları

6) Cari dönemden önceki döneme ait olan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) Geçmiş Yıllar Zararları
b) Önceki Dönem Gider ve Zararları
c) Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları
d) Hiçbiri

Cevap : b) Önceki Dönem Gider ve Zararları

7) Aşağıdaki yansıtma hesaplarından hangisi 7/A seçeneğinde kullanılmaz?

a) Finansman Giderleri
b) Hizmet Üretim Maliyeti
c) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
d) Gider Çeşitleri

Cevap : d) Gider Çeşitleri

8) İşletme esas faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerinin dışında belirli ölçüde süreklilik gösteren işletme ile ilgili giderler hangi grupta takip edilir?

a) Dönem Kârı veya Zararı
b) Genel Yönetim Giderleri
c) Diğer faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
d) Diğer faaliyetlerden Olağan Dışı Gider ve Zararlar

Cevap : c) Diğer faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar

9) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel gider hesaplarından birisidir?

a) Finansman Giderleri
b) Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
c) Çeşitli Giderler
d) Önceki Dönem Gider ve zararları

Cevap : a) Finansman Giderleri

10) Tekdüzen Hesap planı hangi sisteme göre şekillenmiştir.

a) Fonksiyon esasına göre
b) Ondalık sayı sistemine göre
c) Eş zamanlı kayıt sistemine göre
d) Bilanço eşitliğine göre

Cevap : b) Ondalık sayı sistemine göre

Finansal Muhasebe Final Soruları

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!