Ata-AöfBankacılık ve SigortacılıkSEGEMSigorta Teknik Personel

Hayat Sigortaları

Hayat Dışı Sigortacılık

#1. Hangisi bir hayat sigortası branşı değildir?

d ) Emniyeti Suistimal Sigortası

 

Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2024 Nisan sorusu

Not: soruyu daha önce açıköğretim fakültelerinini bankacılık bölümü için hazırladığımız için 5 tane şık koymuşuz. SEGEM sınavında 4 tane şık olur.

 

#2. “Ortaklaşa konulmuş bir paranın taraflar arasında paylaşıldığı ve ortaklardan biri ölünce ölen kişinin parasının diğerine geçtiği müşterek sigorta türüdür”. Tanımlanan bu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B ) Tontin

Segem 2022 Kasım Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

Tanımlanan sigorta türü, “Tontin” olarak bilinir. Tontin, ortaklaşa konulmuş bir paranın taraflar arasında paylaşıldığı ve ortaklardan biri öldüğünde ölen kişinin payının hayatta kalanlara geçtiği özgün bir finansal düzenlemedir. Diğer seçenekler ise şu şekilde açıklanabilir:

Yatırım Fonu Sigortası:

Bu, genellikle bireylerin para biriktirmesi ve yatırım yapması için kullanılan bir sigorta türüdür, ancak Tontin’in tanımıyla örtüşmez.

Sermaye İtfa Sigortası:

Bu, genellikle bir borcun veya yatırımın vadesi geldiğinde ödeme yapılmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Ölen kişinin payının diğerine geçtiği bir durumu kapsamaz.

Birikimli Hayat Sigortası:

Bu, hayat sigortası ile birikim olanağını birleştiren bir sigorta türüdür. Sigortalının hayatta iken birikim yapmasına ve vefatı halinde de birikimlerin varislerine geçmesine imkan tanır, ancak Tontin’in tanımıyla tam olarak örtüşmez.

Bu nedenle, tanımınıza en uygun seçenek “b) Tontin”dir

#3. Aşağıdakilerden hangisi hayat branşı altında yapılabilecek ödemelerden değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Risk Ağırlıklı Hayat Sigortalarının özelliklerinden biri değildir?

#5. Primin ödenmemesi nedeniyle fesih ya da tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen ne kadarlık sürede sigorta ettiren tarafından bir defada ödenmek koşuluyla yeniden yürürlüğe konulur ya da eski hâline dönüştürülür?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişidir?

#7. Birikimli Hayat Sigortalarında, sigorta süresi en az kaç yıl olmalıdır?

#8. Hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikten sonra sigortacıya kaç gün içinde durumu bildirmek zorundadırlar?

#9. “Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye ----------- denir”. Bu ifadede boş bırakılan yere uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortalarına ilişkin özelliklerden değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hayat Sigortaları

Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021
Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021

telegram SEGEM
telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama
Segem Play Google Uygulama

Bu test direk segemle ilgili değil. Ama sigortacılık koınusunda kendinizi gelişitirmek içindir. Yani sigorta konusunda ne kadar çok soru çözerseniz , Segem sınavı da o kadar kolay geçer. Bunun gibi bir sürü test yüklenecek.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!