Hayat Sigortaları

Hayat Dışı Sigortacılık

#1. “Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye ----------- denir”. Bu ifadede boş bırakılan yere uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Primin ödenmemesi nedeniyle fesih ya da tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen ne kadarlık sürede sigorta ettiren tarafından bir defada ödenmek koşuluyla yeniden yürürlüğe konulur ya da eski hâline dönüştürülür?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Risk Ağırlıklı Hayat Sigortalarının özelliklerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi hayat branşı altında yapılabilecek ödemelerden değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortalarına ilişkin özelliklerden değildir?

#7. Hangisi bir hayat sigortası branşı değildir?

#8. “Ortaklaşa konulmuş bir paranın taraflar arasında paylaşıldığı ve ortaklardan biri ölünce ölen kişinin parasının diğerine geçtiği müşterek sigorta türüdür”. Tanımlanan bu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

B ) Tontin

#9. Hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikten sonra sigortacıya kaç gün içinde durumu bildirmek zorundadırlar?

#10. Birikimli Hayat Sigortalarında, sigorta süresi en az kaç yıl olmalıdır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Hayat Sigortaları

Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021
Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021

telegram SEGEM
telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama
Segem Play Google Uygulama

Bu test direk segemle ilgili değil. Ama sigortacılık koınusunda kendinizi gelişitirmek içindir. Yani sigorta konusunda ne kadar çok soru çözerseniz , Segem sınavı da o kadar kolay geçer. Bunun gibi bir sürü test yüklenecek.

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: