auzefÇocuk GelişimiÜstün Zekâlı Ve Yetenekli Çocuklar Ve Eğitimleri

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi Vize 2021 Deneme Sınavı

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi Vize 2021 Deneme Sınavı

#1. ------------- Bir çocuğun bir alanda ilerlemesi, ancak başka bir alanda gecikmesi, genellikle üstün zekalılığın erken bir işaretidir. Yukardaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#2. Lewis Terman üstün zekalılık alanına aşağıdakilerden hangi katkıyı yapmıştır?

#3. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların sosyal ve duygusal gelişmelerini farklı olma nedenlerinden değildir?

#4. "Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar ----------- özellikleri ile yaşıtlarından ayrılmaktadırlar. "ifadesindeki noktalı yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

#5. "Ali ilkokul birinci sınıf öğrencisidir. Okulda derslerine istekle katılmakta ve öğretmeninin her söylediğini düzenli olarak yapmaktadır, öğretmeninin dikkatini çeken bir sorunu vardır, Ali hareket halinde olması, sandalyesini ileri-geri itmesi, bacaklarını sallanması, kıvrılmasıdır." Ali'nin yaşadığı durum Dabrowski'nin aşırı duyarlık alanlarından hangisi ile ilgilidir?

#6. Zekayı yeni çevresel uyaranlarla adapte olmaya devam eden dinamik bir süreç ve bu şekilde kişinin dengeye ulaşma durumu şeklinde tanımlayan kimdir?

#7. Aşağıdakilerden hangisinin üstün zekalı bir çocuğun tam cümleler evresi için söylenemez?

#8. "Kavram "ve" sözcük " birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak varsayılabilir. Kavram çağrışım ile işitim imgesini uyandırır ve.............. Aşağıdakilerden hangisi, kavramın oluşumunu açıklayan yukarıdaki cümlenin devamı olabilir?

#9. Erken çocukluk döneminde üstün zekalı çocukları tanılama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#10. Beyin gelişimi açısından kritik dönem nedir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor yoğunluk yaşayan üstün zekalı ve yetenekli çocuğun belirtilerinden bir değildir?

#12. Öğretmenler üstün zekalı olduğunu düşündükleri bir öğrenciyi tanılamada aday gösterirken hangisine bakmaz?

#13. Çoklu zeka kuramı, bilişsel bilim, gelişimsel psikoloji ve nörobilimden yararlanarak her bireyin zeka düzeyinin yetenekler tarafından oluştuğunu ve 8 zeka gücünün var olduğunu savunmaktadır. Yukarda açıklamaları verilen çoklu zeka kuramının kimin tarafından geliştirilmiştir?

#14. Eğitim İle beyindeki sinaptik bağlantıların gelişimine ne ad verilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi erken okuma için söylenemez?

#16. “ Renzulli üstün zekâyı olarak tanımlamaktadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#17. Üstün zekalılık kavramından ilk bahseden kimdir?

#18. Kristalize zekadan bahseden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Dabrowski'nin pozitif parçalanma teorisinde yer alan aşırı duyarlılık alanlarından biri değildir?

NOT: Dabrowski’nin Pozitif Parçalanma Teorisinde yer alan aşırı duyarlılık alanları: psikomotor, Duyularla, hayal gücü, entelektüel ve duygusal olmak üzere beş alanda görülmektedir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı çocukların dil gelişimini etkileyen etmenlerden biri değildir?

#21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi üstün zekalı ve yetenekli bir öğrencinin duygusal bir sebepten dolayı başarısız olduğunu gösterir?

#22. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların bilişsel gelişimleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

#23. Aşağıdakilerden hangisi hayal gücü (İmgeleme) yaşayan üstün zekalı ve yetenekli çocukların belirtilerinden biridir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalıların ve yeteneklilerin eğitiminde Duygusal Gelişim Teorisi olarak bilinen teoriyi oluşturan eğitimcidir?

#25. Dilsel olarak üstün zekalı ve yetenekli çocuklar kelimelerle oynamaktan hoşlanırlar. Kafiyeli kelimeler kullanabilir, farklı espriler yapmayı sevebilir. Konuşmalarında çevresindekileri şaşırtacak benzetmeler yapmayı tercih edebilirler. Sıkılıkla kullanılmayan kelimeleri kullanmak ve dili eski kitapları okumaktan keyif alabilirler. Bu ilgileri de üstün zekalı ve yetenekli çocukların kelime dağarcıklarını geliştirmektedir. Gelişen kelime dağarcığı dil gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Yukardaki grup aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

#26. Üstün zekalı çocukların tanılanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#27. Matematik alanında üstün yetenekli bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#28. Gardner’in çoklu zeka teorisine göre “Yön duygusu kuvvetli olan veya hareket ve kumanda kabiliyeti yüksek olan bir kişinin ...................................... zekası ileri düzeyde olabilir. Yukardaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#29. Dabrowski’nin Pozitif Parçalanma Teorisinde yer alan aşırı duyarlılık alanlarından biri değildir?

#30. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi üstün zekayı açıklamak için şans faktöründen bahseder?

#31. Aşağıdakilerden hangisi dil, düşünce ve üstün zekalılık için söylenemez?

#32. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı ve yetenekli çocuğun sosyal ve duygusal özelliklerinden biridir?

#33. Raven İlerleyen Matrisler Testi ne tür bir testtir?

#34. Stenbergin Üçlü Saç Ayağı Kuramına göre pratik zeka bireylerin özelliğidir?

#35. Üstün zekalı kişilerin beyin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#36. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın öğrenilmesini biyolojik kurama göre açıklamaktadır?

#37. Aşağıdakilerden hangisi üstün zekalı çocuklar için söylenemez?

#38. Bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi, dünyayı etkili bir şekilde anlama ve düşünme yollarından bütününü ......................................... meydana getirmektedir. Yukardaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi duygusal yoğunluk yaşayan üstün zekalı ve yetenekli çocuğun belirtilerinden biri değildir?

#40. Aşağıdakilerden hangisi Stenberg ve Zhang’ın beşgen kuramına göre bir kişinin üstün zekalı olabilmesi için karşılaması gereken ölçütlerden biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi Vize 2021 Deneme Sınavı

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi Vize 2021 Deneme Sınavı

telegram çocuk gelişimi
Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Lolonolo-youtube

Editor

Editör

error: Content is protected !!