Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Vize Deneme Sınavı

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiye ne denir?

#2. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi ifade eden uygulama kararı hangi tedbirin uygulanmasını ifade etmektedir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişilerle ilgili olarak ŞÖNİM (şiddet önleme ve izleme merkezleri) tarafından verilecek destek hizmetlerinden değildir?

NOT: Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:
a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.
ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.
d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.
f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.

#4. Şiddeti uygulayan kişiye yönelik destek hizmetleri hangi birim tarafından verilmektedir?

#5. Uçucu, çözücü ve uyuşturucu madde bağımlısı olan çocuklardan hakkında bakım tedbir kararı verilen çocukların Sağlık Bakanlığınca madde bağımlılığı tıbbi tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması sonrası bu çocukları aile ve sosyal çevreleri ile sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla çocuklar hangi merkezlerde kabul edilmektedir?

#6. Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarından biri olan çocuk şube müdürlükleri hangi kurum içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir?

#7. Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hangi bakanlık bünyesinde faalitelerini yürütmektedir?

#8. Doğumdan başlayarak içinde bulunan zaman kadar geçen yılların toplamına ne denir?

#9. Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan, kadınında öncelikle benimsediği anne ve eş rollerinde yaşadığı sorunların çözümü, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi aşağıdaki programlardan hangisi uygulanmalıdır?

#10. Aşağıdaki kurumlardan hangisi çocuk hizmetleri ile ilgili faaliyet yürüten ana kurumlardan değildir?

NOT: Toplumun en zayıf kesimlerinden olan, bakım ve korunma ihtiyacı altında olan çocuklar için devletin ve sivil toplumun yerine getirmek zorunda olduğu görevleri vardır. Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde risk faktörü taşıyan ve korunması gereken çocuklarla ile ilgili Adalet Bakanlığı’na bağlı Çocuk Mahkemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına çeşitli görevler düşmektedir.

#11. Sosyal hizmet uygulamalı tarafından kadınların davranış kalıplarında, alışkanlıklarında ve algılamalarında değişiklik yapmayı hedefleyen rol aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan hizmetlere ne denir?

#13. Çocuk refahı alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamalarında çocuk ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

#14. " Kadın hakları ve ihlalleri konusunda bilgi toplamaya, değerlendirmeye ve alternatif ve öncelikleri ortaya koymaya ve eylem için karar vermeye çalışır" ifadesi sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü açıklar?

#15. Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

#16. "SHU, müracaatçı kadınların kadın konukevleri, toplum merkezleri, ŞÖNİM gibi kurum ve kuruluşlardan yararlanmasına yardımcı olur" şeklinde ifade edilen davranış aşağıdakilerden hangi rolü ifade etmektedir?

#17. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet merkezleri aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Yaşlının sosyal rahatsızlıkları ve sosyal sorunları öndeyse veya kronikleşmişse uygulanacak program aşağıdakilerden hangisidir?

#20. "Kadın hakları konusunda ihmal ve istismara uğrayan ve risk altındaki kadınlara yönelik destek sağlamak yönünde çalışmalar yapar" ifadesi sosyal hizmet uzmanın hangi rolünü açıklar?

#21. Ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan, psikososyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların temel gereksinimlerini karşılamak için uygulanan sosyal hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Canlının oluşumundan yaşamın bitimine kadar devamm eden sürece ne denir?

#23. Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocukların bakımını üstlenen koruyucu aileye ne denir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Vize Deneme Sınavı

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Vize Deneme Sınavı

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2020-2021 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: