auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-2

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi tek vaka çalışmaları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#2. Amerikan siyasi kültürünü oluşturan öğelerle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin siyasi sisteminin parçalarından biri değildir?

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi liberalizm ile demokrasi arasındaki farkı doğru bir şekilde aktarmaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı’nın yetkileri ile ilgili doğru bir ifadedir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi yarı-başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#7. ABD seçim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun sınıflandırmasına göre iyi yönetim şekillerinden biridir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi üniter sistemin özelliklerinden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi otoriter sistemlerle totaliter sistemlerden ayıran özelliktir?


#11. Seçme yanlılığı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru tanımlanmıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi az vakalı çalışmaları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma yapmakla ilgili yanlış bir ifadedir?

#14. Anayasal monarşilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#15. Amerikan siyasi sistemini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tanımlamaktadır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi siyasi sistemlerin normatif incelenmesini doğru şekilde tanımlamaktadır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların küme toplumlardan farklarından biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-2 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-2

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Yürütme yasamanın içinde çıkar
b) Yürütme parlamentoya karşı sorumludur
c) Parlamento hükümetin görevine son verebilir
d) Kuvvetler ayrılığı zayıftır
e) Başbakan doğrudan halkoyu ile seçilir

Cevap : e) Başbakan doğrudan halkoyu ile seçilir

Aşağıdakilerden hangisi yarı-başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Yürütme yetkisi tamamıyla başkandadır
b) Başkan doğrudan halkoyu ile seçilir
c) Başbakan ve hükümet meclise karşı sorumludur
d) Bakanları başkan belirler ve atar
e) Başkan ve başbakan ortak çalışmak zorundadır

Cevap : a) Yürütme yetkisi tamamıyla başkandadır

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin dezavantajlı yönlerinden biridir?

a) Başkan’ın hareketini engelleyen birçok mekanizma vardır.
b) ABD’den başka bir ülkede düzgün işlemesi mümkün değildir.
c) Başkan ile Meclis’in anlaşamaması durumuna kurumsal bir çözüm getirmemektedir.
d) Darbe olma ihtimali yüksektir.
e) Sürekli erken seçim olur.

Cevap : c) Başkan ile Meclis’in anlaşamaması durumuna kurumsal bir çözüm getirmemektedir.

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları
Aşağıdakilerden hangisi siyasi sistemlerin normatif incelenmesini doğru şekilde tanımlamaktadır?

a) Bir ülkenin siyasi sistemini seçmen davranışına göre incelemek
b) Bir ülkenin siyasi sistemini düya sistemine göre incelemek
c) Bir ülkenin siyasi sistemini normal şekilde incelemek
d) Bir ülkenin siyasi sistemini ideal tipe veya anayasasına göre incelemek.
e) Bir ülkenin siyasi sistemini diğer ülkelerle karşılaştırarak incelemek

Cevap : d) Bir ülkenin siyasi sistemini ideal tipe veya anayasasına göre incelemek.

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma yapmakla ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Ülkeleri rastgele karşılaştırmak anlamlı değildir.
b) Karşılaştırma yapmak siyaseti anlamayı zorlaştırır.
c) Karşılaştırılan ülke sayısı arttıkça etki eden faktörleri kotrol etme şansı çoğalır
d) Anayasal kurumları karşılaştırmak sınırlı bir karşılaştırmadır.
e) Tek vakalı çalışmalar da karşılaştımalı yöntem kapsamına girebilir.

Cevap : b) Karşılaştırma yapmak siyaseti anlamayı zorlaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi tek vaka çalışmaları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Tocqueville’in Amerika’da Demokrasi kitabı bu türün ilk modern örneğidir.
b) Tek vakalı çalışmalarda zamansal veya mekansal karşılaştırmalar yapılabilir.
c) Genellemelerin istisnası olan vakalar için tercih edilen bir yöntemdir.
d) Tek vakanın kendi içinde karşılaştırma yapmak mümkündür.
e) Tek vaka ile meselenin derinine inmek mümkün değildir.

Cevap : e) Tek vaka ile meselenin derinine inmek mümkün değildir.

Aşağıdakilerden hangisi az vakalı çalışmaları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Az vakalı çalışmalardaki vaka sayısı yetersizdir.
b) Olabildiğince benzer ülkeler karşılaştırılarak analiz yapılabilir.
c) Olabildiğince değişik ülkeler karşılaştırılarak analiz yapılabilir.
d) Analize dâhil edilecek ülkeleri seçmek az vakalı çalışmalarda çok önemlidir.
e) Hem derinlemesine inceleme hem de faktörleri kontrol etme imkânı sunar.

Cevap : a) Az vakalı çalışmalardaki vaka sayısı yetersizdir.

Seçme yanlılığı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru tanımlanmıştır?

a) Araştırmacının taraf tuttuğu örnekleri analize dâhil etmesi
b) Araştırmacının en iyi bildiği örnekleri analize dâhil etmesi
c) Araştırmacının iddiasını doğrulayacak örnekleri analize dâhil etmesi
d) Araştırmacının hiç bilmediği örnekleri analize dâhil etmesi
e) Araştırmacının ters örnekleri analize dâhil etmesi

Cevap : c) Araştırmacının iddiasını doğrulayacak örnekleri analize dâhil etmesi

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Amerikan siyasi sistemini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tanımlamaktadır?

a) Çok partili parlamenter sistem
b) İki partili parlamenter sistem
c) Üniter başkanlık sistemi
d) Federal başkanlık sistemi
e) Federal yari-başkanlık sistemi

Cevap : d) Federal başkanlık sistemi

Amerikan siyasi kültürünü oluşturan öğelerle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) ABD’yi kuranlar özgürlük fikrine sahiptir.
b) ABD halkı her hizmeti merkezi devletten bekler.
c) ABD’yi kuranlar dini hürriyet fikrine sahiptir.
d) Amerikan halkı genellikle merkezi hükümet gücüne kuşku ile bakar.
e) ABD’de yerel yönetimler çok güçlüdür.

Cevap : b) ABD halkı her hizmeti merkezi devletten bekler.

ABD seçim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Başkan doğrudan halk tarafından seçilir.
b) Senatörler 6 yıllığına seçilir.
c) Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına seçilir.
d) Her eyaletin 2 senatörü vardır.
e) Temsilciler meclisi üyeleri dar bölge (tek adaylı) çoğunlukçu usul ile seçilir.

Cevap : a) Başkan doğrudan halk tarafından seçilir.

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı’nın yetkileri ile ilgili doğru bir ifadedir?

a) Senato’yu feshedebilir.
b) Eyalet yöneticilerini değiştirebilir.
c) Bakanları şahsen atayıp görevden alabilir.
d) Anayasa Mahkemesi üyelerini görevden alabilir.
e) Erken seçim kararı alabilir.

Cevap : c) Bakanları şahsen atayıp görevden alabilir.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin siyasi sisteminin parçalarından biri değildir?

a) Seçilmiş başkan
b) Tek adaylı (dar bölgeli) basit çoğunluk seçim sistemi
c) Federal sistem
d) İki kamaralı meclis
e) Nisbi seçim sistemi

Cevap : e) Nisbi seçim sistemi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!