auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -1

#1. Orta vadeli mali planı hangi kurum hazırlar?

#2. Vergi harcamaları, yasal boşluklar ve benzeri nedenlerle vergi hasılatındaki azalma hangi kavramla ifade edilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme sistemleri arasında gösterilemez?

#4. Aşağıdakilerden hangisi vergi baskısının giderilmesinde karşılaşılan durumlar arasında değildir?

#5. Mali yükümlülüklerin, muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesi hangi kavramla ifade edilir?


#6. Verginin yansıması için sırasıyla hangi durumların gerçekleşmesi gerekir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tahsil etme yöntemlerinden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik ilkeleri arasında yer almaz?

#9. Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri tüm kazanç ve iratların toplanarak artan oranlı tarifenin uygulandığı vergileme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan bütçe sistemiyle ilgili bir kavram değildir?

#12. Üzerine vergi konulan ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla verginin kaynağını teşkil eden iktisadi unsura ne denir?

#13. Matrah arttıkça ortalama vergi oranı da yükselen tarife aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Türkiye’de uygulanan gelir vergisi oranı/tarifesi nedir?

#15. Orta vadeli programı hangi kurum hazırlar?


#16. Aşağıdakilerden hangisi net vergi yükünü ifade eder?

#17. Aşağıdakilerden hangisi vergileme tekniğinde karşılaşılmayan bir kavramdır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi servet vergisine bir örnek teşkil eder?

#19. Vergi borcunun hesaplanması için dayanılan temel aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Geliri, bir gerçek kişinin üretim faktörlerini üretim sürecine sokması karşılığı yaratmış olduğu hâsıla olarak tanımlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Üzerine vergi konulan ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla verginin kaynağını teşkil eden iktisadi unsura ne denir?

a) Vergiyi doğuran olay
b) Verginin konusu
c) Verginin matrahı
d) Vergi mükellefi
e) Vergi tarifesi

Cevap : b) Verginin konusu

Vergi borcunun hesaplanması için dayanılan temel aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergiyi doğuran olay
b) Verginin konusu
c) Verginin matrahı
d) Vergi mükellefi
e) Vergi tarifesi

Cevap : c) Verginin matrahı

Matrah arttıkça ortalama vergi oranı da yükselen tarife aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tek oranlı tarife
b) Çok oranlı tarife
c) Genel tarife
d) Artan oranlı tarife
e) Tersine artan oranlı tarife

Cevap : d) Artan oranlı tarife

Aşağıdakilerden hangisi vergileme tekniğinde karşılaşılmayan bir kavramdır?

a) Tarh
b) Tebliğ
c) Tahakkuk
d) Tahsil
e) Temerrüt

Cevap : e) Temerrüt

Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tahsil etme yöntemlerinden biri değildir?

a) Verginin mükellefçe yatırılması
b) Dış karineler yöntemi
c) İltizam usulü
d) Emanet usulü
e) Verginin kaynakta kesilmesi

Cevap : b) Dış karineler yöntemi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Aşağıdakilerden hangisi net vergi yükünü ifade eder?

a) Ödenen vergiler/Toplumun geliri
b) Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri
c) (Ödenen Tüm Vergiler- Kamu Hizmetlerinden Sağlanan Yarar) / Gelir
d) (Ödenen Vergiler + Yansıyan Vergiler) – Hizmetlerden Sağlanan Fayda / Gelir
e) (Ödenen Vergiler + Yansıyan Vergiler) – (Hizmetlerden Sağlanan Fayda + Yansıtılan Vergiler) / Gelir

Cevap : c) (Ödenen Tüm Vergiler- Kamu Hizmetlerinden Sağlanan Yarar) / Gelir

Aşağıdakilerden hangisi vergi baskısının giderilmesinde karşılaşılan durumlar arasında değildir?

a) Karar etkisi
b) Beyan etkisi
c) Gelir etkisi
d) İkame etkisi
e) Vergi yansıması etkisi

Cevap : e) Vergi yansıması etkisi

Verginin yansıması için sırasıyla hangi durumların gerçekleşmesi gerekir?

a) Verginin ödenmesi-Vurgu-Aktarma-Yerleşme
b) Vurgu-Aktarma-Yerleşme- Verginin ödenmesi
c) Aktarma-Yerleşme- Verginin ödenmesi- Vurgu
d) Yerleşme- Verginin ödenmesi- Vurgu- Aktarma
e) Verginin ödenmesi-Aktarma-Vurgu-Yerleşme

Cevap : a) Verginin ödenmesi-Vurgu-Aktarma-Yerleşme

Vergi harcamaları, yasal boşluklar ve benzeri nedenlerle vergi hasılatındaki azalma hangi kavramla ifade edilir?

a) Vergi iadesi
b) Mali anestezi
c) Vergi erozyonu
d) Vergi arbitrajı
e) Mali sürüklenme

Cevap : c) Vergi erozyonu

Mali yükümlülüklerin, muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesi hangi kavramla ifade edilir?

a) Vergi iadesi
b) Mali anestezi
c) Vergi erozyonu
d) Vergi arbitrajı
e) Mali sürüklenme

Cevap : b) Mali anestezi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Geliri, bir gerçek kişinin üretim faktörlerini üretim sürecine sokması karşılığı yaratmış olduğu hâsıla olarak tanımlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelir vergisi
b) Kurumlar vergisi
c) Kaynak teorisi
d) Net artış teorisi
e) Safi artış teorisi

Cevap : c) Kaynak teorisi

Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri tüm kazanç ve iratların toplanarak artan oranlı tarifenin uygulandığı vergileme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sedüler gelir vergisi
b) Üniter gelir vergisi
c) Kaynak teorisi
d) Net artış teorisi
e) Safi artış teorisi

Cevap : b) Üniter gelir vergisi

Türkiye’de uygulanan gelir vergisi oranı/tarifesi nedir?

a) %15
b) %27
c) %35
d) Türkiye’de artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır.
e) Türkiye’de tersine artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır.

Cevap : d) Türkiye’de artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi servet vergisine bir örnek teşkil eder?

a) Pasaport harcı
b) Tapu harcı
c) Motorlu taşıtlar vergisi
d) Katma değer vergisi
e) Özel tüketim vergisi

Cevap : c) Motorlu taşıtlar vergisi

Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?

a) Gelir vergisi
b) Kurumlar vergisi
c) Servet vergisi
d) Veraset ve intikal vergisi
e) Özel tüketim vergisi

Cevap : e) Özel tüketim vergisi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!