auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

#1. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ifadesi aşağıdaki akımların hangisinde öne çıkmıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi kamusal malların özellikleri arasında sayılamaz?

#3. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında sayılamaz?

lolonolo

#4. Bir özel hastanenin çevresinde hizmet sunan eczanelere sağladığı avantaj dışsallık türlerinden hangisine örnek olabilir?

#5. Devlet faaliyetlerinin sürekli artış yönünde olduğunu ileri süren ve teorisini bu kabule göre açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Vakıflar Bankasının sunduğu bankacılık hizmetleri aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisinin kapsamına girer?

#7. Tüm seçmenl¬erin tercihi arasında ortancayı oluşturan miktarı tercih eden seçmene ne denir?

#8. Merkezi devlet örgütü ve yerel yönetimler yanında kamu iktisadi kuruluşlarının, sosyal güvenlik kuruluşları gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının harcamaları ile vergi harcamalarını da kapsayan devlet harcamaları nasıl tanımlanır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesi ile ilgili geleneksel yaklaşımlar arasında değildir?

#10. Vergileme ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

#12. Devletin ekonomiye müdahalesi aşağıdaki dönemlerin hangisinde başlamıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenleri arasında yer almaz?

#14. Kamu malının maliyetinin seçmen sayısına bölünmesi ile bulunacak tutara ne ad verilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının özelliklerinden biri değildir?


#16. Devletin vergi olarak alması gereken miktarlardan çeşitli nedenlerle ve çeşitli adlar altında vazgeçtiği miktara ne denir?

#17. Bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkiler nasıl ifade edilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi siyasal karar alma mekanizmalarında ortaya çıkan sorunlardan birisidir?

#19. Verginin tek ve sadece tarımdan alınması gerektiğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesi ile ilgili geleneksel yaklaşımlar arasında değildir?

a) Kurumsal yaklaşım
b) Yapısal yaklaşım
c) Değişim yaklaşımı
d) Hukuki yaklaşım
e) Refah yaklaşımı

Cevap : d) Hukuki yaklaşım

Devletin ekonomiye müdahalesi aşağıdaki dönemlerin hangisinde başlamıştır?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : a) Merkantilizm

Vergileme ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : b) Fizyokrasi

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ifadesi aşağıdaki akımların hangisinde öne çıkmıştır?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : c) Klasik liberal görüş

Verginin tek ve sadece tarımdan alınması gerektiğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : b) Fizyokrasi

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında sayılamaz?

a) Tam kamusal mallar
b) Yarı kamusal mallar
c) Ortak mallar
d) Özel mallar
e) Serbest mallar

Cevap : d) Özel mallar

Aşağıdakilerden hangisi kamusal malların özellikleri arasında sayılamaz?

a) Tüketimde rekabetin olmaması
b) Dışlama olmaması
c) Ulusal güvenlik, sokak aydınlatılması gibi malları içermesi
d) Ortakların trajedisiyle karşılaşılması
e) Faydasının bölünememesi

Cevap : d) Ortakların trajedisiyle karşılaşılması

Vakıflar Bankasının sunduğu bankacılık hizmetleri aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisinin kapsamına girer?

a) Tam kamusal mal
b) Yarı kamusal mal
c) Erdemli mal
d) Ortak mal
e) Özel mal

Cevap : e) Özel mal

Bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkiler nasıl ifade edilir?

a) Etkinlik
b) Dışsallık
c) Fırsat maliyeti
d) Azalan verimler
e) Artan tüketim

Cevap : b) Dışsallık

Bir özel hastanenin çevresinde hizmet sunan eczanelere sağladığı avantaj dışsallık türlerinden hangisine örnek olabilir?

a) Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık
b) Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık
c) Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık
d) Üreticiden tüketiciye olumsuz dışsallık
e) Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık

Cevap : b) Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Kamu malının maliyetinin seçmen sayısına bölünmesi ile bulunacak tutara ne ad verilir?

a) Vergi miktarı
b) Vergi fiyatı
c) Denge miktarı
d) Marjinal fayda
e) Ortanca fiyat

Cevap : b) Vergi fiyatı

Aşağıdakilerden hangisi siyasal karar alma mekanizmalarında ortaya çıkan sorunlardan birisidir?

a) Eksik rekabet piyasaları
b) Mutlak çoğunluk
c) Oylama paradoksu
d) Vergi fiyatı
e) Ortanca seçmen

Cevap : c) Oylama paradoksu

Tüm seçmenl¬erin tercihi arasında ortancayı oluşturan miktarı tercih eden seçmene ne denir?

a) Ortanca seçmen
b) Denge seçmen
c) Ortalama seçmen
d) Mod seçmen
e) Ana seçmen

Cevap : a) Ortanca seçmen

Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Oy alışverişinin olumsuz sonuçları vardır.
b) Koalisyon protokollerinde, açık oy alışverişi olur.
c) Oy alışverişi kamu harcamalarının aşırı artmasına neden olur.
d) Oy alışverişinin işleyebilmesi için, seçmenlerin veya partilerin teklif ettikleri politikalardan kazançlarında ve/veya katlandıkları maliyetlerinde asimetrik olmalıdır.
e) Oy alışverişi her zaman gizli yapılır.

Cevap : e) Oy alışverişi her zaman gizli yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının özelliklerinden biri değildir?

a) Maddi ve manevi çıkarlar etrafında bütünleşmeleri
b) Uzmanlığa dayalı bir grup olmaları
c) Siyasi yönetimden maddi ve/veya manevi çıkarları doğrultusunda bazı talepleri olması
d) Herhangi bir grup olması
e) Ortak çıkarları olması

Cevap : d) Herhangi bir grup olması

Kamu Maliyesi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!