Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Deneme-2

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Deneme-2

#1. Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetlerini aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile vermektedir?

#2. Sağlık personeli dışı sertifika almış kişilerce aşağıdaki hizmetlerden hangisi verilebilir?

#3. Sosyal devlete işlevsellik kazandıran ve toplum karşısında anlamlı kılan, devletin sürdürebilirliğine ve verimliliğine anlam ve rengini veren meslek alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi küreselleşme ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından uygulanan bakım uygulamalarından değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nde evde bakım için kullanılan ifadedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında yer almaz?

#8. 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından açılan, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlendiği kurum hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi formel anlamda yaşlılara ve diğer dezavantajlılara sosyal hizmet sağlayan kurumlardan değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel varsayımları arasında yer almaz?

#12. Bir kişinin malını insanların hizmeti için bağışlayıp buranın geliri ile hizmet sunan bir hayır kurumu olarak ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti’nde sosyal koruma anlayışını yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerindendir?

#14. Manevi destek hizmetini kimler veremez?

#15. Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık destek hizmeti değildir?

#16. "Yoksulluk, bakıma muhtaçlık, hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. nedenlerle risk altında bulunan çocuk, genç, yetişkin, afetzede, göçmen, mülteci ve aile gibi risk gruplarına hiçbir ayrım gözetmeden sosyal çalışma, kişisel bakım, koruma, sosyal destek hizmetlerinin sağlanmasıdır." Paragraftaki tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

#17. 2007 tarihinde yayınlanan bir yasa ile; ‘’her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının ........’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgahlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.’’ denmektedir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi bakıma ihtiyacı olan engellinin tanımına uymaz?

#19. Aşağıdakilerden hangisi İran’da Ulusal Yaşlılar Şurası Kuruluş Kanunu’nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin avantajları arasında yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Deneme-2

sosyal hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: