Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Osmanlı Devleti’nde eğitim hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için 1857’de kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun devletin şekli ile ilgili maddelerinden biri değildir?

#4. Osmanlı Devleti’nde 1869’da yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne göre belirlenen eğitim kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#5. İlk defa bir yükseköğrenim kurumu (Darülfünun) açma teşebbüsü hangi dönemde olmuştur?


#6. ‘Öğretim Birliği Yasası’ olarak da bilinen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na ilişkin önergeyi meclise sunan dönemin millî eğitim bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi mimari çalışmalarının özelliklerinden değildir?

#8. Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk partidir?

#9. Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Nisan 1923 tarihinde seçim beyannamesi olarak yayınladığı ilkelere ne ad verilmiştir?

#10. Latin alfabesine ne zaman geçildi?


#11. Soyadı Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

#12. Türkler tarih boyunca aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamışlardır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türk Beşleri arasında sayılamaz?

#14. “Şapka İhtisası Hakkında Kanun”a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Türk ocakları ve halkevlerinde halk eğitimi faaliyetlerinin farklarındandır?


#16. 1913 yılında çıkarılan ve ilköğretimin zorunluluğu yanında ‘parasız’ olmasını da öngören karar aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

#17. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki en önemli değişiklikler hangi tarihte yapılmıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması ile ilgili TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının temel sebebidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin çalışmalarından değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

 

LOLONOLO

 

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Cumhuriyet’in ilanının kendilerine danışılmadığı için eleştiride bulunan Atatürk’ün yakın arkadaşları kimlerdir?

a) Salih Bozok- Mazhar Müfit- Fevzi Paşa
b) Fevzi Çakmak- İsmet Paşa- Refet Bele
c) Rauf Bey- Ali Fuat Paşa- Kazım Karabekir
d) Rauf Bey- Fevzi Çakmak- Refet Bele
e) Kazım Karabekir-Fevzi Çakmak- Rauf Bey

Cevap : c) Rauf Bey- Ali Fuat Paşa- Kazım Karabekir

Cumhuriyet ilan edildiğinde Halife aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sultan Vahdettin
b) Abdülmecid
c) II. Abdülhamid
d) Damat Ferit
e) Abdülaziz

Cevap : b) Abdülmecid

Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?

a) 23 Nisan 1920
b) 24 Temmuz 1923
c) 1 Kasım 1922
d) 3 Mart 1924
e) 20 Nisan 1924

Cevap : d) 3 Mart 1924

“Gazetelerde hilafet yanlısı yazılar çıkıyor” diyerek Atatürk’e telgraf çeken ve hilafetin kaldırılması sürecini başlatan tarihi kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kazım Karabekir
b) Fevzi Çakmak
c) İsmet İnönü
d) Ali Fethi Okyar
e) Ali Fuat Cebesoy

Cevap : c) İsmet İnönü

Hilafetin kaldırılması hangi önemli düzenlemelerle birlikte yapılmıştır?

a) Toprak Kanunu-Medeni Kanunu-Laiklik
b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Diyanet Teşkilatı-Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
c) Toprak Kanunu-Laiklik-Diyanet Teşkilatı
d) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Toprak Kanunu-Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Laiklik-Toprak Kanunu

Cevap : b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Diyanet Teşkilatı-Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti

Şeyh Said İsyanı hangi tarihte ve hangi bölgede başlamıştır?

a) 13 Şubat 1925-Doğu Anadolu
b) 3 Mart 1924-İç Anadolu
c) 17 Aralık 1925-Güneydoğu Anadolu
d) 27 Ağustos 1925-Doğu Karadeniz
e) 17 Şubat 1926-Akdeniz

Cevap : a) 13 Şubat 1925-Doğu Anadolu

Şeyh Said İsyanını önleyemediği gerekçesiyle Ali Fethi Bey’in yerine Başbakan olarak aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?

a) Fevzi Çakmak
b) Rauf Bey
c) Ali Şükrü Bey
d) İsmet İnönü
e) Kazım Karabekir

Cevap : d) İsmet İnönü

Şeyh Said İsyanını önlemek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Medeni Kanun
b) Tevhid-i Tedrisat
c) Takrir-i Sükûn
d) Toprak Kanunu
e) Anarşi Kanunu

Cevap : c) Takrir-i Sükûn

Şapka Kanunu hangi tarihte TBMM tarafından kabul edilmiştir?

a) 25 Kasım 1925
b) 30 Kasım 1925
c) 25 Ağustos 1925
d) 28 Ağustos 1925
e) 23 Aralık 1930

Cevap : a) 25 Kasım 1925

Şapka Kanununa karşı aşağıdaki şehirlerin hangilerinde olaylar çıkmıştır?

a) Samsun-Bursa-İstanbul
b) Samsun-Giresun-Trabzon
c) Rize-Erzurum-Sivas
d) Samsun-Çorum-Kars
e) Bursa-Balıkesir-Konya

Cevap : c) Rize-Erzurum-Sivas

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!